ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

တပ္မ ၁၅ က ဘူးသီးေတာင္မွ ေဒသခံမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစလ်က္ရွိ

MYARF
RB News
25.7.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕မွ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တပ္မ (၁၅) က အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစလ်က္ရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ကက်က္ဘက္ကံျပင္အုပ္စုရွိ ရုိဟင္ဂ်ာပုိင္ လယ္ေျမ ဧက (၆၀) ေက်ာ္ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ (၁၅) ႏွစ္ခန္႔က တပ္မ (၁၅) က အတင္းအဓမၼ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ဆင့္ေခၚ၍ လုပ္အားခ အနည္းငယ္ေပးကာ ယင္းလယ္ေျမမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေ့လရွိသည္။ 

ယခုအခါ အလယ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ေျမာင္းနားေက်းရြာ၊ ကက်က္ဘက္ေက်းရြာႏွင့္ ဘဂုံးနားေက်းရြာ စသည့္ ေက်းရြာအုပ္စု (၄) ခုမွ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဆင့္ေခၚ၍ ယင္းလယ္ေျမမ်ားတြင္ လုပ္အားခတစ္ျပားမွ မေပးဘဲ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

တပ္မ (၁၅) က အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္၍ စုိက္ပ်ဳိးခုိင္းၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ခုိင္းေစျခင္း လုံး၀မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သြားလာလႈပ္ရွားမႈအားလုံး ကန္႔သတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၀မ္းစာအတြက္ ရွာေဖြရန္ပင္ ခက္ခဲေနခ်ိန္တြင္ လူမ်ဳိးဘာသာခြဲျခား၍ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစေနျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတြင္းက ထြက္သြားသြားရန္ တမင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus