ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ျမန္မာသံရုံးေရွ႕၌ဆႏၵျပ


ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိက်ဳိၿမဳိ႕ရွိျမန္မာသံရုံးေရွ႕တြင္ယေန႔ၾသဂုတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္း၍ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ဇြန္လဆန္းမွစတင္၍ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွတုိက္ခုိက္ေနေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိကန္႔ကြက္ရွဳံ႕ခ်၍ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိရုိဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Burmese Rohingya Association in Japan (BRAJ) ႏွင့္ Arakan Rohingya Organization Japan (JARO) တုိ႔မွဦးေဆာင္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာသံရုံးေရွ႕တြင္ဆႏၵျပပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ထုိဆႏၵျပပြဲသုိ႔ Islamic Circle Japan, Islamic Center Japan, Japan Muslim Association, Islamic Trust, ပါကစၥတန္၊ မေလးရွား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဂါနာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ (၁၂၀) ဦးေက်ာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။


အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံးပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ေနျခင္းမ်ားရပ္တန္႔ရန္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ၍တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ႏွင့္ႏုိင္ငံသားရပုိင္ခြင့္မ်ားျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္ စာေရးသား၍ ျမန္မာသံရုံးသုိ႔ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။


RB News Desk

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus