ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

တူရကီ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္


RB News
10.8.2012

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တူရကီႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီးႏွင့္သမီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္ဇနီး၊ အျခားေသာတူရကီႏုိင္ ငံ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕သုိ႔ သြားေရာက္၍ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ဘ၀သုိ႔ေရာက္ေန သူမ်ားအား သြားေရာက္ေထာက္ပံ့ ပစၥည္း မ်ားေပး အပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ကုလသမဂၢကဲ့သုိ႔ေသာအဖြဲ႔အစည္းၿပီးေနာက္ တူရကီႏုိင္ငံသည္ပထမဆုံးရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားကုိတုိက္ရုိက္ ကူညီရန္၀င္ေရာက္ခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေရွးဦးစြာစစ္ေတြၿမဳိ႕ျပင္တြင္ ရွိေသာေဘာဒူဘဒုကၡ သည္စခန္းသုိ႔သြားေရာက္ရာ တူရကီၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔မွာ ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခအေန မ်ားကုိရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ထုိဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္ ၈၅၃၂ ဦးရွိၿပီး၊ ရြက္ဖ်င္တဲ ၈၀၁ ခုရွိသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအားလုံးကုိေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားကုိၾကက္ေျခနီ ၀န္ထမ္းမ်ားကေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

တူရကီၾကက္ေျခနီ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္စခန္း၏အေျခအေနမွာလြန္စြာဆုိးရြားေနၿပီး၊ သင့္ေတာ္သည့္ေနအိမ္မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိထားရန္လြန္စြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အစာေရစာ ငတ္ျပတ္သည့္ဒုကၡႀကဳံေတြ႔ရမည္ကုိေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကုိရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ 

ထုိ႔ေနာက္တူရကီအစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔သြားေရာက္၍ ရခုိင္ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႔ပူးတြဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး၊ တူညီေသာတန္းတူညီတူအခြင့္အေရးရရွိေရးကုိလုိလားေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

တူရကီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ေလာကနႏၵာသုိ႔လည္း၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္ရွိဗလီတြင္နမားဇ္၀တ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇနီးႏွင့္အဖြဲ ႔သည္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔နမားဇ္၀တ္ျပဳေနစဥ္ အတြင္း ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ အတြင္းရွိအစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားေနအိမ္သုိ႔၀င္ေရာက္၍ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

တူရကီႏိုင္ငံမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ႏွင့္ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ လွဴဒါန္းသြားေၾကာင္းသိရသည္။ 


  1. Let me express my sincere gratitude for all your kind helps, and we Rohingya won't forget the people of TURKEYS for these humanitarian aids in situation of Rohingya vulnerable plight. My best wishes and blessing goes to specially Mrs Emine Erdogan and Ahmet davutoglu and his teams, we can seen your heartfelt sympathies for the Rohingya Muslim who are suffering vulnerabilities and numerous difficulties by the evils government, collaborate rakhine extremist, as a result ethnic cleansing from arakan state.State
    Dear Mrs. Emine Erdogan, we feel of you're the mother of our Rohingya Muslims nation, you has shown your heartfelt sympathies like as a mother feel and suffers once her son/someone beloved lost, "I always pray for your every drop tears, reward every jannat (paradise ) hereafter.

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus