ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အမွန္ကို ခ်စ္ပါ - အပုိင္း (၇)


ေဌးလြင္ဦး
RB News
8.8.2012
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေျပာတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ

ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေခၚေခၚ ဘယ္လိုေခၚေခၚ- အဲ့ဒီ လူမ်ိဳးဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရယ္သို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဧရိယာ ထဲမွာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ တစ္ကယ္ ရွိခဲ့ မရွိခဲ့-၊ ရိုးသားစြာ လက္ေတြ႔ သိလုိသူမ်ား- ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာၿပီး ရမ္းၿဗဲကၽြန္းေက်ာက္နီေမာ္ရြာမွ သည္ ေမာင္းေတာအထိ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးရြာရွိ ရိုးသားျဖဴစင္တဲ့ အသက္အရြယ္ အႀကီးရင့္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေမး ျမန္းပါ။ အသက္အရြယ္အႀကီးရင့္ဆံုး သိကၡာသမာဓိႀကီးၿပီး မုသားစကားကို လံုး၀ မေျပာတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ လူအမ်ားက အမ်ိဳးသားေရးစိတ္နဲ႔ ေလွ်ာက္ေျပာေနတဲ့စကားမ်ား ထက္ လိမ္ညာရမွာကို ရွက္ေၾကာက္တတ္တဲ့ အဲ့ဒီ သမာဓိရွင္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားက ေျပာတဲ့ စကားမ်ားကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ရခိုင္ျပည္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဧရိယာအေၾကာင္း သမိုင္းကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည့္ပါ။ လက္ေတြ႔ သိရပါလိမ့္မယ္။

လိမ္- လိမ္- လိမ္ပါမ်ားရင္ အမွန္ ျဖစ္လာတယ္ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီႀကီး ဟစ္တလာ သူ႔ရဲ႔ လိမ္လည္ျခင္း သီအုိရီေၾကာင့္ ကမၻာအလယ္မွာ ဘယ္လိုနိဂံုးခ်ဳပ္သြားရသလဲ ဆိုတာကိုလည္း နမူနာ ယူေစလိုတယ္။
လက္ရွိ ေရပန္းစား ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထဲမွာ ပကတိ အမွန္ကို ႀကိဳက္တဲ့ လူေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမားပီပီ အေပၚယံအမ်ားႀကိဳက္ လိုက္ေျပာေနရသူမ်ားက မ်ားေနတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ၀န္ႀကီးရာထူးကို ယူထားတဲ့ ဦးခင္ရီကိုယ္တိုင္က သမိုင္းကို ၁၉၇၃ ခုေလာက္ပဲ ျဖတ္ေျပာတာကို ေတြ႔လိုက္ရာ အင္မတန္ အ့ံၾသဘိို႔ ေကာင္းလြန္းပါတယ္။ အကယ္၍ ဦးခင္ရီက ၁၉၇၄ ႏွစ္ကမွ ေမြးတဲ့ လူငယ္ တစ္ဦး ဆိုရင္ေတာ့ အျပစ္ဆိုႏိုင္စရာ မရွိပါ။ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမိုင္းဟာလည္း ၁၉၇၄ ေလာက္မွ စတင္ခဲ့ တယ္ဆိုရင္ အျပစ္ဆိုႏိုင္စရာ မရွိပါ။
သူ႔ထက္ ထိပ္သီးက်တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မေန႔ကမွ ေရာက္လာသလိုလို သမိုင္း ေဖ်ာက္ ေလွ်ာက္ေျပာေနၾကတာ တစ္ခ်ိန္မွာ သမိုင္းတရားခံ ျဖစ္လာမယ္၊ လူမ်ိးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ အား ေပးသူ ျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာကို စဥ္းစားမိဟန္ မရွိပါ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းမွာ မိမိေျပာတဲ့ စကားလံုးတိုင္း အတြက္ တာ၀န္ရွိေနပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း “ဒီကိစၥက သိမ္ေမြ႔ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ရွိေၾကာင္း၊ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွလည္း လာ့ဘ္ယူၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ႏုိင္ငံသား လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊” သြယ္ကာ ၀ွိက္ကာ ေျပာေနၾကျပန္တယ္။
ဒါေတြ အတြက္ ရွင္းလင္းဘုိ႔ လိုအပ္ပါမယ္။-
(၁) ဟုတ္ပါတယ္ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ ေျပာသလို ၁၉၇၃-၊ ၇၄ ကမွ စၿပီး ျမန္မာ့ သမိုင္းကိုေလ့လာရင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ အမည္နာမကို တရား၀င္ တုိင္းရင္းသားထဲမွာ မေတြ႔ႏိုင္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဦးခင္ရီတို႔ရဲ႔ အေဖႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ အမည္နာမကို ေဖ်ာက္ၿပီး “စစ္တေကာင္း ျမန္မာ” ဆိုတဲ့ အမည္နဲ႔ စတင္ကာ ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၄၃ မ်ိဳးထဲမွာ ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အမည္နာမ အေျပာင္းခံလိုက္ရေပမယ့္-၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳခံရတဲ့ အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက- အထူးထပ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဒါေပမယ့္ စစ္အစိုးရက စစ္တမ္း ေကာက္ေတာ့ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔ တရား၀င္ တုိင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ လူဦး ေရထက္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း ဗိုလ္ေန၀င္း အစိုးရက ေတြ႔ပါတယ္။ ဒီမွာ သူ႔ရဲ႔ ဉာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္နဲ႔ တိုင္းထြာၿပီး ပိုလာတဲ့လူေတြဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ၀င္လာတယ္လို႔ စြပ္စြဲပါ ေတာ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္ေရးရ စက လူဦးေရ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ လူဦးေရ သန္း ၄၉ သန္းေလာက္ ျဖစ္ေနတာကို တိုးလာ သမွ် လူေတြဟာ ဘဂၤလီေတြလို႔ စြပ္စြဲတဲ့ ပံုစံ ျဖစ္ေနပါတယ္။ (ရိုဟင္ဂ်ာမွအပ အျခားေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳးမွ အိမ္ေထာင္မျပဳ၊ သားမေမြးဘူးလို႔ ခံယူပံုရပါတယ္။) အဲ့ဒီ လမ္းစဥ္ကို စတင္ခ်မွတ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္က သူတစ္ဦးထဲနဲ႔ မိန္းမေပါင္း မေရတြက္ႏိုင္ယူ- ကေလးေပါင္းမ်ားစြာ ေမြးခဲ့တာကို ေမ့သြားဟန္ ရွိပါတယ္။ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ရခိုင္ဘက္ကို ေရာက္ေတာ့ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔နယ္ မအီ၊ ခ်စ္ေဖါက္ဘက္မွာ မိန္းမတစ္ေယာက္ ယူခဲ့ၿပီး သားတစ္ေယာက္ ရခဲ့တာကို- သူကိုယ္တိုင္ မသိခဲ့ပါ။- ေနာက္ပိုင္းမွ ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ အသက္ ၄၀ နဲ႔ ၅၀ ၾကားရွိ ေတာင္ကုတ္နဲ႔ သံတြဲက ပညာတတ္တိုင္း၊ ဗဟုသုတ ရွိသူတိုင္း သူ႔သားကို သိပါတယ္။ ဦးေန၀င္းက ေခၚၿပီး အစိုးရ လိုင္းကား အာရ္တီစီ ဌာနမွာ အႀကီးအကဲ ေပးထားပါတယ္။ ဘာအရည္အခ်င္းမွ မရွိ အၿမဲ မူးရူး ေနေပမယ့္ ဘယ္သူကမွ ဘာမွ မေျပာရဲခဲ့ပါ။) ဒါေၾကာင့္ ဦးေန၀င္းရဲ႔ လမ္းစဥ္ကို စြဲမွတ္ လက္ကိုင္ထားသူ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ၀န္ႀကီးခင္ရီက ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးမယူမွီ၊ လြတ္လပ္ေရး ယူၿပီး သမိုင္းေနာက္ခံမ်ားကို အတင္းေဖ်ာက္လွ်က္ ဦးေန၀င္း ေရးဆြဲတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုပဲ သိေနတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
(၂) မေန႔တစ္ေန႔ကမွ က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ သူမ်ားလို႔ ေျပာဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းလိုပါတယ္။ ျမန္မာ နဲ႔ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မွာ ဘဂၤလားဘက္က လူေတြ လွိမ့္၀င္လာတယ္ ဆုိတဲ့ သမိုင္းထက္- ျမန္မာဘက္က လူေတြကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၇၃ မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၇၈ မွာ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၀ မွာ တစ္ႀကိမ္- နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရး၊ ဂဠံဳမင္းစစ္ဆင္ေရး စသည္ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းသည္ သာ ကမၻာမွာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္၊ မန္ေအာင္၊ ဂြၿမိဳ႔မ်ားကိုလည္း မြတ္စလင္ကင္းမဲ့ ဇံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ရွိသမွ် မြတ္စလင္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္၊ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားကို မီးရိႈ႔႕ဖ်က္ဆီးခဲ့တာမ်ားပဲ ရွိပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္က မြတ္စလင္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္လြန္းလို႔ ေတာင္ကုတ္၊ မန္ ေအာင္၊ ဂြၿမိဳ႔႕မ်ားမွာ လက္ငုတ္လက္ရင္း မြတ္စလင္ေတာင္ မက်န္ေတာ့ပါ။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံျခားက မြတ္စလင္ မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲကို ၀င္ေရာက္လာခဲ့တယ္ ဆိုရင္ တိက်ေသခ်ာတဲ့ သမိုင္းအေထာက္အထားနဲ႔ ကမၻာ အလယ္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏုိင္ရပါမယ္။ သက္ေသသက္ကန္နဲ႔ ျပႏုိင္ရပါမယ္။ လုပ္ႀကံဖန္တီးတဲ့ ဇတ္လမ္းမ်ိဳးကို လက္ကိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မျဖစ္သင့္ပါ။
(၃) အာဏာပိုင္မ်ားက လာ့ဘ္စားၿပီး လူခိုးသြင္းတယ္ ဆုိတဲ့ စကားမ်ိဳးေျပာသူမ်ားက ပိုၿပီး ပညာမဲ့ဆန္လြန္း လွပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဘုန္းႀကီး ဦးစိႏၲာရဲ႔ ပေရာဂေၾကာင့္ မြတ္စလင္ ဗုဒၶဘာသာ အဓိက ရုန္း ျဖစ္ၿပီး ကတည္းက ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာေတြက မြတ္စလင္မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ မုန္းတီးေနခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားရာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာမွာ လူနည္းစု ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ား အႀကီးအက်ယ္ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ အတြက္ အခဲမေက်လည္း ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ျပည္နယ္ရဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးက ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ သို႔မဟုတ္ ဗမာမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မြတ္စလင္ထဲက အႀကီးဆံုး ရာထူး ဆိုလို႔ အရက္၀ယ္ ၾကက္ဖမ္း အဆင့္မွ်သာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ဒီေတာ့ ျပန္သံုးသပ္ၾကည့္ပါ- (က) မြတ္စလင္မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္မုန္းတီးေနတဲ့ ရခိုင္အာဏာပိုင္မ်ားက လာ့ဘ္ယူၿပီး ေနာက္ထပ္ မြတ္စလင္အင္အား အဆမတန္ တိုးပြားလာေအာင္ ဖန္တီးခဲ့မလား။ သို႔မဟုတ္ ရခိုင္ အာဏာပိုင္မ်ားက လာ့ဘ္ယူၿပီး ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာခ်င္း တူညီတဲ့ အ၀ကၽြန္းသား၊ အေနာက္သားမ်ားကိုသာ ဗုဒၶ ဘာသာ အင္အားတိုးလာေအာင္ ျဖည့္ဆီးခဲ့သလား-၊ မိမိကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဗုဒၶဘာသာရဲ႔ မဂၢင္ရွစ္ပါးထဲက သမၼာဒိဌိ၊ သမၼာသကၤပနဲ႔ပဲ သိျမင္ ဆင္ျခင္ေစလိုတယ္။ ဒီအတြက္ သက္ေသက-- ရခိုင္ျပည္နယ္ ေကာင္စီ ဥကၠဌ ဗိုလ္မႈးေက်ာ္ေမာင္ဟာ အ၀ကၽြန္းသား ျဖစ္သလို၊ အခု ရခိုင္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးေမာင္က ၁၉၅၃ မွ ျမန္မာျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာတဲ့ အ၀ကၽြန္းသား မိဘက ေမြးသူ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ။
(ခ) ႀကိဳက္သေလာက္ လာ့ဘ္စားပါေစ-၊ မူလဘူတ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတာ မရွိခဲ့ရင္၊ အျခား၀င္လာသူ တစ္ဦးဦးကို ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးလို႔ မရႏိုင္ပါ။ ဥပမာ- လူတစ္ဦးဦးဆီက လာ့ဘ္ေငြ မ်ားယူၿပီး- ထိုလူအား ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထဲမွာ “ဗီယက္နာမ္” လို႔ ထည့္သြင္းေဖၚျပေပးလို႔ မရ ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာတရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လူမ်ိဳးတစ္ခုခုရဲ႔ ေခါင္းစဥ္ အမည္နာမနဲ႔ပဲ သူ႔ကို မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ ေပးလို႔ရပါမယ္။ အခု အျငင္းပြားေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးအမည္ဟာ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ ေခတ္က တရား၀င္ (သံုးေခါက္ခ်ိဳး) မွတ္ပံုတင္နဲ႔ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးထားတဲ့ လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီမွတ္ပံုတင္ေတြကို အတင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ဘို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္-၊ သက္ေသသက္ကန္ အျဖစ္ ရတဲ့နည္းနဲ႔ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လူေပါင္း အသိန္း အေသာင္း ရွိေနေသးတယ္။ (မွတ္ခ်က္ အနည္းဆံုး သံုးေယာက္ သက္ေသျပႏုိင္ရင္ ကမၻာမွာ တရား ၀င္ပါတယ္။)
ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား ဆိုသူမ်ားအေနနဲ႔ ကိစၥတစ္ခုကို မေျပာ ဆိုမွီ သမိုင္းေနာက္ခံမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဘို႔ လိုပါမယ္။ သမိုင္းေနာက္ခံကို ေသခ်ာေအာင္ ေလ့လာ ပါလို႔-- အႀကံေပးလိုပါတယ္

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus