ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

စစ္ေတြၾကားၿဖတ္သတင္း

စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ကို ရခိုင္မ်ား ၀ိုင္းေနပါသည္ ဟု ယင္း၇ပ္ကြက္မွ ယခုခ်က္ခ်င္း ည (၈း၁၅) တြင္ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္လာပါသည္။ လူအင္အား (၄၀၀၀)နီးပါးရွိေသာ ၇ခိုင္မ်ား၊ မရမာႀကီး မ်ား ႏွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ပုဒ္မ(၁၄၄)ကို ည၁၀နာရီထိ ေနာက္ဆုတ္လိုက္ရာ ၇ခိုင္မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားရန္အ ကြက္ေကာင္း  ျဖစ္ေနပါ သည္။ ထိုရပ္ကြက္မွ အင္အားျဖည္႕ စစ္တပ္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ရက္က ရုပ္သိမ္းလိုက္သျဖင့္ တပ္အင္ အား မွာ နည္းေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ လြန္စြာ စိုးရိမ္ဖြယ္၇ာ ျဖစ္ေနပါသည္။ရခိုင္ၿပည္နယ္အစိုးရအေနၿဖင့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ေစာလ်င္စြာရုပ္သိမ္း ရၿခင္းမွာ ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ား အားေပးကူညီရာေရာက္ၿပီး၊ လံုးဝ တည္ၿငိမ္မွဳ မရရွိ ေသးေသာရခိုင္ၿပည္ နယ္အား ဆႏၵၿပရန္ အၾကိမ္ၾကီမ္ခြင့္ၿပဳေနၿခင္းမွာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ အစိုးရသည္ ေနာက္ကြယ္တြင္   အၾကမ္းဖက္မွဳကို အားေပးေနၿဖင္းၿဖစ္သည့္အၿပင္ စစ္ေတြၿမိဳ့ေပၚ ရွိေအာင္မဂၤလာ ရပ္ကြက္ ကိုၿမိဳ့ၿပင္ သို့ေမာင္း ထုတ္ရန္အဓိကရည္ရြယ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ 
RB News Desk

  1. မိတ္ ေဆြ တို႔ ဒီ တိရိတၦန္ ကာဖရ္ ေတြ ကို ဒီ အ တိုင္း ပဲ ၾကည့္ ေန ေတာ့ မ လား တခုခု တံု ျပန္ သင့္ ပီ ထင္ တယ္

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus