ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ကေလးဆိုးႀကီးမ်ား

 

ေဌးလြင္ဦး
RB News
29.10.2012

ကေလးဆိုးႀကီးမ်ား- ဆိုသည္မွာ၊ ႏြဲ႔ဆိုးဆိုးတတ္ေသာ ကေလးမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းမဟုတ္၊ အႏိုင္ရေသာအခါ အႏိုင္က်င့္တတ္ေသာ အက်င့္မေကာင္းသည့္ ကေလးႀကီးမ်ား-၊ သို႔မဟုတ္- မိမိထက္ငယ္သည့္ သူတို႔အား စကားႏိုင္လု အႏိုင္က်င့္ရျခင္းအား ႏွစ္ၿမိဳ႔တတ္သည့္ ခပ္ေပါေပါ- ခပ္ႏွမ္းႏွမ္း က်ပ္မျပည့္သည့္ သူမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤထက္ျမင္သာေစရန္ - ရပ္ကြက္ထဲတြင္-၊ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ မၾကာခဏ ႀကဳံရတတ္သည္ ပမာျဖင့္ ပံုေဆာင္ လိုသည္။ ဥပမာ- အတန္းထဲတြင္ အင္အားနည္းသည့္ (အသက္ ငယ္သည့္၊ ဥစၥာပစၥည္း ဆင္းရဲသည့္) သူ႔အား အႏိုင္က်င့္ အႏိုင္လိုခ်င္သည့္ သူ႔ထက္ အင္အားႀကီးသည့္ အျခား ကေလးတစ္ဦးက - ထိုအင္အားနည္းသူ ကိုယ္တိုင္ မခံယူလို႔ မခံခ်င္သည့္ အမည္နာမျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသည္။ ထိုအခါ ထိုအႏွိမ္ခံရသူက သူ႔အားထိုကဲ့သို႔ မႏွိမ္ရန္ေျပာဆိုသည္။- ထိုသုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုေသာ္လည္း- အင္အားႀကီးသူက မိမိ၏ စရိုက္ကို မျပင္ဘဲ လွ်က္- အဲ့လိုေခၚေတာ့ ဘာျဖစ္လဲကြာ-၊ ေခၚတယ္၊ ေခၚတယ္ ဟု ဆက္လက္၍ အႏိုင္က်င့္သည္။--- ထိုကဲ့သို႔ အခ်င္းအရာမ်ား- ေတြ႔ႀကံဳ ဘူးသူတိုင္း- ကၽြႏု္ပ္ဆိုလိုေသာ “ကေလးဆိုးႀကီး” ဟူသည့္ ေ၀ၚဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ အား ခံစားျခင္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု ထင္မိသည္။

ထိုသို႔ ဆင္ျခင္မိသူတိုင္း၊ ဆင္ျခင္တတ္သူတိုင္း မိမိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအေျခ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေနရသည္ကို အင္မတန္ နဖူးစာဆိုး၍ ဤဘ၀၌ ဤႏိုင္ငံတြင္ လူ လာျဖစ္ရေလျခင္းဟု ယူႀကံဳးမရ ျဖစ္ရ ေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္- ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမြးဘြားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူႀကီးလူေကာင္းဟူ၍ ရွာမေတြ႔ႏိုင္ ေတာ့ပါ။ အက်င့္ယုတ္၊ သေႏၶမေကာင္းသည့္ ကေလးဆိုးတို႔၏ စိတ္စရိုက္တို႔အား တန္ဘိုးရွိသူတို႔က ရြံရွာ စက္စုတ္ ၾကသည္သာ ျဖစ္၏။

သမၼတႀကီးဟု ေနရာယူထားသူ ကိုယ္တိုင္က- ရခိုင္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား၊ ထိုမြတ္ဆလင္မ်ား မခံယူလို၊ မခံစားလိုေသာ အမည္နာမ ျဖစ္သည့္ “ဘဂၤလီ၊ ဘဂၤလီ”ဟု ေခၚဆိုေနေပသည္။ အႏိုင္က်င့္ခံရသူက ထိုသို႔ မေခၚဆိုပါနဲ႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ အမည္ရွိပါသည္ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမတၱာရပ္ခံသည္ကိုပင္ - ေခၚေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ ကြာ၊ ေခၚတယ္၊ ေခၚတယ္- ဟု ဆက္လက္ႀကံဳး၀ါးလွ်က္ တြင္တြင္ႀကီး ေခၚဆိုေနလွ်က္ပင္---၊ (အင္မတန္ စိတ္ဓါတ္ ျမင့္ျမတ္သူဟု၊ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ထိုက္သူဟု သတ္မွတ္ရမည္ေလာ၊)

ဒီၾကားထဲ တိုင္းျပည္လူထုက အားထားပါသည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ NLD ပါတီကိုယ္တိုင္ကလည္း- ထိုအႏိုင္ က်င့္တတ္ေသာ လူအုပ္စုဘက္သို႔ လိုက္လွ်က္- ရခိုင္နယ္မွ မြတ္ဆလင္တို႔အား ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ မ်ားဟု သံုးလွ်က္ Statement ထုတ္လိုက္ေသးသည္။ အက်င့္ယုတ္ သေႏၶမေကာင္းသူခ်င္း ပူးေပါင္းသည့္ သေဘာ သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။- (ေျပာဆိုဆံုးမ သြန္သင္သည့္ လူမ်ားပင္ မရွိၾကေလသေလာ၊)။

ရခိုင္ျပည္ မြတ္ဆလင္တို႔တြင္ ေခၚခ်င္ခ်င္ မေခၚခ်င္ခ်င္ အမည္နာမမ်ား ရွိေနသည္။ ၎တို႔မွာ တစ္ခ်ိဳ႔ ကမန္မ်ား ျဖစ္၍ တစ္ခ်ိဳ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုေသာ အမည္နာမသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ပါလီမန္ေခတ္က တရား၀င္ေပးခဲ့ေသာ အမည္နာမ ျဖစ္ေၾကာင္း စာတတ္သူတိုင္း သိသည္။

ယခုအခါ- ကေလးဆိုးႀကီးမ်ား ေခၚဆိုေနေသာ “ဘဂၤလီ” ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရျဖင့္ ထိုရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးအား လြတ္ လပ္ေရးရၿပီး ေခတ္ကတည္းက ယေန႔ထိ တရား၀င္ တိုင္းရင္းသားစာရင္း၌ ေဖၚျပခဲ့ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ၁၉၇၄ တိုင္းရင္းသား စာရင္း တိုင္းရင္းသားေပါင္း ၁၄၄ ခု ဟု ေဖၚျပသည္၌ ျဖစ္ေစ၊ နအဖ ေခတ္ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး ေဖၚျပသည္၌ ျဖစ္ေစ- ထိုရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဘဂၤလီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေခၚဆိုလိုက္ၿပီဟု အတိအလင္း ျပဌာန္း ထားျခင္း မရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔အား ဘဂၤလီ ဟုေခၚဆိုျခင္းမွာ သူတို႔၏ အမည္နာမ မဟုတ္သည္ကို အႏိုင္က်င့္ ႏွိမ့္ခ်၊ ခြဲျခား ေခၚဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႔ အက်င့္ယုတ္၊ သေႏၶမေကာင္းသည့္ ကေလးဆိုးႀကီးမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းမ်ား စုေပါင္း ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအား၊ တည့္မတ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ မည္သို႔ ဦးေဆာင္ၾကမည္နည္းဟု - ရင္ေလး ဘြယ္ ေကာင္းေတာ့သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus