ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ခံ ျပည္သူတို႔အတြက္ သမိုင္းမွတ္တမ္းျပဳစုရန္ ေၾကျငာခ်က္


ေန႔စြဲ- ၂၀၁၂ ခု၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္၊

(၁) ျမန္မာမြတ္ဆလင္အေပါင္းတို႔---၊ ငါတို႔ရဲ႔ ညီေနာင္ေသြးသား ျမန္မာျပည္ဘြား မြတ္ဆလင္အေပါင္း သည္ သမိုင္း၀င္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈႀကီး၊ ေမာင္းထုတ္ခံရမႈႀကီး- အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ခါးသီးစြာ ခံခဲ့ရေလၿပီ။ သို႔ေသာ္ ကမၻာသိ- ကမၻာ့သမိုင္း၀င္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ႂကြင္း က်န္ႏိုင္ျခင္း မရွိ ဘဲ ေသြးေအး သြားသည့္အခါ- ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

(၂) ယခု ၂၁ ရာစုေခတ္ကာလႀကီးတြင္ပင္- အင္မတန္ ရိုင္းစိုင္းရက္စက္စြာ မ်ိဳးျပဳတ္ သတ္ျဖတ္ ၊ ေမာင္းထုတ္ခံရသည့္အျပင္- ထုိဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနရသူတို႔အား စာနာမႈ မရွိဘဲလွ်က္ ေမာက္ မာေစာ္ ကားေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ခံေနရဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာကပင္ မွတ္တမ္း တင္ ရ ေလၿပီ။

(၃) ထိုသို႔ ရာဇ၀တ္မႈအား က်ဴးလြန္ေနသည့္ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္တို႔၏ သမိုင္း အား- အစၥလာမ္သာသနာ အျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ က်ဆံုးသြားရေသာ သာသနာ့၀န္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ေသြးျဖင့္ ကမၻာသိ- ကမၻာတည္သ၍ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ကမၻာ့သမုိင္း၌ တြင္က်န္ရစ္ရန္- ငါတို႔မွာ တာ၀န္ ရွိသည္။ ငါတို႔ အေနျဖင့္ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး- လူသားခ်င္းတန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးအား ျမတ္ႏိုး သည့္ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ အမွတ္တရ ေနရာတိုင္း၌ သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ အၾကမ္းဖက္ သမိုင္း အား ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အမွတ္ရေနေစရန္ ကမၻာတည္သ၍ တည္ေနရေစ မည္။- ကမၻာ့ႏိုင္ငံ တုိင္းမွ ေက်ာင္းသံုး သမိုင္းမ်ားတြင္လည္း ျပဌာန္းခ်က္ စာမ်က္ႏွာအျဖစ္ ပါ၀င္ေစရ မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍--၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း အစၥလာမ္သာသနာ၌ ရပ္တည္လွ်က္ အသက္ေပးသြားရေသာ ထို သူရဲေကာင္းတို႔ စာရင္းမ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ား၏ စာရင္းမ်ားအား၊ အမည္၊ အသက္၊ ၿမိဳ႔၊ ရြာ၊ ရပ္ကြက္ လိပ္စာ- ေန႔စြဲႏွင့္ တကြ စာရင္းမ်ားေကာက္ယူလွ်က္- မိမိလက္လွမ္းမွီ သိရွိသမွ်- ေဖၚျပပါ အီးေမးလ္ လိပ္စာျဖင့္ ေပးပို႔ပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

မိုးေက်ာ္
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ပိုင္းေဒသ) 
MMCRM

  1. Shall list down all extremist who using social networking media or nomal media as well as name list of terroriat leaders....then need to consistantly condwmn corner them. ..i they r from malaysia singapore or any asia counteies which have internet law...we need to report to police n authority concerned as well as employers n employees where he working so as others will know his real mind... we need to wage wars to rakhine extremist supports all over the world so as they know that their live is as risk if they talk irresponsibly n support terrorist.

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus