ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သ၀င္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ အစုိးရခန္႔ ဆရာ/မ စာမသင္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရး နစ္နာလ်က္ရွိ

RB News
16.10.2013

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း အစြန္ဆုံး ေက်းရြာ အုပ္စု ျဖစ္ေသာ သ ၀င္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကို အာဏာပုိင္ မ်ားက နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္ စက္ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိသည့္ အျပင္အစုိးရခန္႔ ဆရာ/မမ်ားမွ စာသင္ၾကား ေပးျခင္း မ ရွိေသာေၾကာင့္ ပ ညာေရးပါ ဆုံးရႈံး နစ္နာလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ သ၀င္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အုပ္စု၊ သ၀င္ေခ်ာင္း ခြဆုံ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္း တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ခန္႔အပ္ ထားေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္သိန္းျဖဴ အပါအ၀င္ ဆရာ/မ (၃) ဦးရွိၿပီး၊ ေဒသခံ ဆရာ/မ ၇ ဦး ရွိသည္။ တဖန္ သ၀င္ေခ်ာင္း ရြာႀကီး မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းတြင္ အစုိးရမွ ခန္႔ထားေသာ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္ညဳိႏွင့္ ေဒသခံ ဆရာ/မ ၁၀ ဦး ရွိပါသည္။ 

သ၀င္ေခ်ာင္း ခြဆုံ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းရွိ အစုိးရခန္ ႔ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္သိန္းျဖဴ အပါအ၀င္ ဆရာ/မ (၃) ဦးတုိ႔သည္  ေက်ာင္း ဖြင့္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ယခုထိ စုစုေပါင္း ၄ ႀကိမ္ခန္႔သာ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ ခဲ့ၿပီး၊ လာေရာက္သည့္ အခါ တုိင္းလည္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားကုိ စာသင္ရန္ လာေရာက္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံရန္ လာေရာက္ ခဲ့ ၿခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ ေျပာပါသည္။ 

၎တို႔သည္ စက္တင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ ခဲ့ၿပီး WFP - ကမာၻ႔ စားနပ္ ရိကၡာ အဖြဲ႔မွ ဆန္ အေထာက္ အပ့ံ ရေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားထံမွ အေၾကာင္း ျပခ်က္ တစ္စုံ တစ္ရာ မရွိဘဲ ေငြက်ပ္ ၄၀၀ စီ ေကာက္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ 

အစုိးရခန္႔ ဆရာ/မ မ်ား၏ လစာ သတ္မွတ္မႈမွာ ေဒသခံ ဆရာ/မ မ်ားထက္ ႏွစ္ဆ ရွိေသာ္လည္း လုပ္ ငန္းခြင္ သုိ႔ လာေရာက္၍ ပညာ သင္ၾကား ေပးျခင္း မရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ ထားသည့္ လစာ ကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး အဆင့္ အတန္း ျမင့္ မားေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ား၏ ပညာေရးကုိ နစ္နာ ဆုံးရႈံး ေစသည္။ 

သ၀င္ေခ်ာင္း ခြဆုံ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံ ဆရာ/မ ၇ ဦး၊ သ၀င္ေခ်ာင္း ရြာႀကီး မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းတြင္ ေဒသခံ ဆရာ/မ ၁၀ ဦးကုိ ပညာေရး ဌာနမွ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူ၍ ၿမဳိ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ရုံးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ားမွ ခန္႔ထား ခဲ့ၿပီး၊ ဇြန္လမွ စ၍ ပညာ သင္ၾကား ေပးလ်က္ ရွိေသာ္ လည္း ေဒသခံ မြတ္စလင္ ဆရာ/မ မ်ားကုိ ယခု အခ်ိန္ထိ လစာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးျခင္း မရွိေသးဟု သိရွိ ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသခံ ရခုိင္ လူမ်ဳိး ဆရာ/မ မ်ားကုိ လစာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္း မ်ားပုံ မွန္ ေပးလ်က္ ရွိၿပီး၊ လစာကုိ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာျဖင့္ ခြဲျခား၍ မေပးျခင္းမွာ ထင္ရွားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ဆုိသည္။ 


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus