ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

OIC ႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာမည္

RB News
22.11.2012

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သြားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ လူ မ်ဳိး ဘာသာ မခြဲျခား ဘဲကူညီရန္ အစၥလာမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (OIC) မွျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ သုိ႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ OIC ရုံးခြဲဖြင့္လွစ္၍ကူညီရန္အထိသေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ သုိ ႔ေသာ္ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ေရွးရုိးစဥ္လာလိမ္နည္းမ်ားအတုိင္း လိမ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ OIC အားျပည္ သူ မ်ား ကကန္႔ကြက္သည့္အသြင္ရေအာင္ဖန္တီး၍OICရုံးခြဲဖြင့္လွစ္ရန္ကိစၥကုိမ်က္ႏွာေျပာင္တုိက္၍  ျပည္သူ ႔ဆႏၵ ကုိအေလးထားရမည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္မွသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာခဲ့သည္။

OICရုံးခြဲကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍အစုိးရႏွင့္OICမွယခုထိတရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ဒုကၡ ေပါင္းစုံခံစားေနရေသာရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိကူညီ၍ ျပႆနာမ်ားကုိေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ယခုလ၁၅ရက္ႏွင့္၁၆ရက္ေန႔တုိ႔တြင္Djibouti ႏုိင္ငံတြင္OICအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားကုိအ စည္းအေ၀းေခၚ၍ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးကုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ OIC အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္Prof.EkmeleddinIhsanogluဦးေဆာင္၍အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူသြားေရာက္၍အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ပူးပါင္း၍လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

Djibouti ႏုိင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ၃၉ ႀကိမ္ေျမာက္ CFM အစည္းအေ၀းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား၏ လူ႔ အခြင့္အေရး၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္သုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရးတုိ႔ကုိအေသးစိတ္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

“အစၥလာမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ OIC ကရခုိင္ျပည္နယ္မွာကူညီဖုိ႔ဆုိတာက လူမ်ဳိး၊ ဘာသာေတြ ကုိခြဲျခားၿပီး ကူညီမွာမဟုတ္ဘူး။ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ ႔ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေတြ အားလုံး ကုိ တန္းတူ ကူညီမွာပါ။ OIC ကလူသားခ်င္း စာနာတဲ့အေထာက္အပံ့ေပးဖုိ႔လာတာ။ ဘာသာေရး စစ္ပြဲလုပ္ဖုိ႔ လာေန တာ မဟုတ္ဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲသြားၿပီး ရခုိင္ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ေတြကုိ အစၥလာမ္ ဘာသာကုိေျပာင္း ခုိင္းဖုိ ႔လာေနတာမဟုတ္ဘူး။ ဘာမွနားမလည္ဘဲ OIC လာရင္ဗုဒၶဘာသာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမယ္ဆုိၿပီး OIC ကုိရုံးခန္းဖြင့္ဖုိ႔ကိစၥပ်က္သြားေအာင္လုပ္တာက ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ေတာ္ေတာ္ေလး နစ္နာတယ္။” ဟု ရုိဟင္ဂ်ာအေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးမွေျပာသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus