ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရဲစခန္း အသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေဒသခံမ်ားထံမွ အတင္း အဓမၼ ေငြေကာက္ခံRB News
11.9.2014

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ ျခင္းသမား ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ရဲစခန္း အသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ အတင္း အဓမၼ ေငြေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ျခင္းသမား ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္ ရဲအင္အား ၁၆ ေယာက္ျဖင့္ ကင္းစခန္း တစ္ခု အသစ္ ေနရာခ် ထားၿပီး၊ ရဲစခန္း အသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ဟု ဆုိကာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ အတင္း အဓမၼ ေငြေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

ျခင္းသမား ေက်းရြာ အုပ္စု၊ မီးေက်ာင္းေဈးကြင္းရွိ အိမ္ေျခ ၁၄၀၀ ေက်ာ္မွ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ စီ အတင္း အဓမၼ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး၊ ျခင္းသမားကြင္းရွိ အိမ္ေျခ ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္ဟု အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

ရဲစခန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲသည့္ ျပည္သူမ်ားထံမွ မတရားသျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အတင္း အဓမၼ ေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ ရြာသားမ်ား အတြက္ ၀န္ထုိး၀န္ပုိး ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus