ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရမည္းသင္း ကန္ႀကီး ဗလီအား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းေန႔စြဲ- ၂၀၁၄ ခု ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္

ရမည္းသင္း ကန္ႀကီး ဗလီအား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

ရမည္းသင္းၿမိဳ႔ ကန္ႀကီး ဗလီ (အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တို႔၏ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္)အား ၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖ်က္ဆီးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ ေလ့လာၾကည့္ေသာ အခါ-

(၁) အဆိုပါ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၅၀ ခန္႔မွပင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ မူလဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား ထပ္ဆင့္မြန္းမံထားသည့္ သမိုင္း၀င္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ခု ျဖစ္ျခင္း-

(၂) အဆိုပါ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္သည္ ဂရံမဲ့ က်ဴးေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေရွးအစိုးရ အဆက္ဆက္ လက္ထက္မွ ေျမဂရံ အေထာက္အထား အခိုင္အမာျဖင့္ ရွိေနခဲ့ျခင္း-

(၃) အဆိုပါ ဗလီ၀တ္ ေက်ာင္းေတာ္၏ အနီးတြင္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာပိုင္ေျမဟူ၍ ေစတီ တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ အဆိုပါ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ထက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ နီးပါး ေနာက္က်ၿပီး ျဖစ္လာ ျခင္း တို႔ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေတြ႔ရွိရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ (ကန္ႀကီးဗလီ)အား ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ အာဏာပိုင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ၿပီး - လူနည္းစု ဘာသာတရား တစ္ခုအား ဖိႏွိပ္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရအား

(၁) အဆိုပါ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား ဖ်က္ဆီးရန္ ပါ၀င္သူ၊ ေနာက္ကြယ္မွ ပ့ံပိုးသူတို႔အား ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ အေရးယူေပးရန္-

(၂) အဆိုပါ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္အား မူလ လက္ရာအတိုင္း သီတင္းပတ္ ၇ ပတ္ အတြင္း ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္- ေတာင္းဆိုပါသည္။ေဌးလြင္ဦး
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (Civil Rights Movement)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus