ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လူဦးေရ တုိးပြားမႈႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္း ဥပေဒၾကမ္း ထုတ္ျပန္3.12.2014

အစိုးရက ေရးဆြဲထားတဲ့ လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္း ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ဒီေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာေတြမွာ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

အဲ့ဒီ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ တစ္ဦးဟာ ကေလး တစ္ေယာက္ ေမြးဖြားၿပီး ေနာက္ထပ္ ကေလးတစ္ ေယာက္ကို အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ၾကာၿပီးမွ ေမြးဖြားရမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ၿပီး လူေနမႈ ဘ၀ ျမင့္မားဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လူဦးေရ တုိးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္း ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲ့ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ လူဦးေရ တုိးျမင့္ ေနတာနဲ႔ ကေလး ေမြးဖြားႏႈန္း ျမင့္တက္ ေနတာကို ထိန္းညိွဖို႔ အတြက္ သားဆက္ျခားတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ အသိ ပညာ ေပးတာေတြ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက လူဦးေရမ်ားတဲ့ေဒသ၊ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းျမင့္ေနတဲ့ေဒသ၊ မိခင္နဲ႔ကေလးေသဆံုးမႈ ႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ေဒသ၊ လူဦးေရနဲ႔သယံဇာတ အခ်ိဳးညီမွ်မႈမရွိတဲ့ေဒသ၊ စားနပ္ရိကၡာမလံုေလာက္တဲ့ ေဒသေတြကို သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရက စာရင္းေကာက္ယူၿပီး လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္းထိန္းညွိဖို႔အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမယ့္ အထူးေဒသအျဖစ္ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရကေရးဆြဲထားတဲ့ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းထိန္းညွိျခင္း ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဥပေဒၾကမ္းဟာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က ျပဌာန္းေပးဖို႔ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားတဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၄ခုထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း နုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ေရးဆြဲေနတဲ့ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္း ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူအေနနဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉၅ အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္လို႔ မွတ္ယူမွာျဖစ္ၿပီး နွစ္ဦးပိုင္ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း အခြင့္ အေရးဆံုးရံႈးမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus