ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ကန္လက္ေထာက္ ၀န္ႀကီး Anne Richard ဒုကၡသည္ အေရး ရခိုင္သြားမည္15.1.2015

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ေနတဲ့ ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူ႔အခြင့္ အေရး ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေရွ႕အပတ္ အဂၤါေန႔အထိ ဆက္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္မႈ ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Anne Richard အေနနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ မေန႔ကစတဲ့ ဒုတိယ အႀကိမ္ အေမရိကန္- ျမန္မာ လူ႔အခြင့္ အေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ အလုပ္သမားေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Tom Malinowski နဲ႔အတူ တက္ေရာက္ ေနပါတယ္။

ဒီေန႔မွာၿပီးမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Richard အေနနဲ႔ မနက္ျဖန္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ကေန - ၁၉ အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိုသြားၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ အရာရွိေတြ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ရခိုင္ ေဒသခံေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ NGO အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ရွိပါတယ္။

အခုလို ေတြ႔ဆံုရာမွာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Richard အေနနဲ႔ ရခိုိင္ျပည္ ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူသားခ်င္း စာနာကူညီေရး ကိစၥေတြကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီးမွာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Richard အေနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံကိုလည္း ဇန္နဝါရီ ၂၀ ကေန ၂၃ အထိ သြားေရာက္ကာ ျမန္မာနယ္စပ္ၿမိဳ႕ Cox’s Bazar မွာ ေဒသခံ အရာရွိေတြ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ဒုကၡသည္ ကူညီေရး အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေတြဆံုဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus