ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘဂုံးနားမွ အာဏာပုိင္ လက္ပါးေစ ႏွစ္ဦးက ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အေၾကာင္းျပ၍ ေငြသိန္းေပါင္းစြာ ညွစ္RB News
25.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္စု (တပ္ဦးေခ်ာင္း) မွ အာဏာပုိင္ မ်ား၏ လက္ပါးေစ ႏွစ္ဦးက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အရွိန္အ၀ါကုိ သုံး၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ႏွင့္ အျခားေသာ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္၍ ေငြသိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၁၁) ရက္ေန႔ အထိ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္စု (တပ္ဦးေခ်ာင္း) တြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ႏူရူလႅာရြာမွ ယခင္ ရ.ယ.က အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးအီႏုစ္၊ ဖြဲရာရြာမွ အမီဇၨာ (ခ) အာမီရ္အလီ တုိ႔သည္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ထံမွ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ႏွင့္ အျခားေသာ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေငြသိန္းေပါင္း မ်ားစြာ ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ ဘဂုံးနား ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ႏူရူလႅာရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔၏ အရွိန္အ၀ါျဖင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ မၾကာခဏ ေငြညွစ္ေလ့ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ယခုအခါ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ေနအိမ္ ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ၿခံစည္းရုိး ကာရံေရး အတြက္ဟု ဆုိကာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ သစ္၊ ၀ါးမ်ား ေကာက္ခံ စုေဆာင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အမီဇၨာသည္ ေက်းရြာ အတြင္းမွ ဆင္းရဲသည့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကုိ မၾကာခဏ ေစာ္ကားျခင္း၊ ေဈးသြားေဈးလာ မ်ားထံမွ ေငြမ်ားလုယက္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၁၁) ရက္ေန႔ အတြက္ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေငြညွစ္ခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားမွာ --

(၁) ဦးအီလီယာစ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၈ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၂) ဦးႏူရ္အစၥလာမ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၇ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၃) ဦးအီလီယာစ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၄) ဦးကာလူ (ဘဂုံးနား အေရွ႕) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၅) ဦးမာမတ္ရွဖီ (ဘဂုံးနား အေရွ႕) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ စာရင္းတင္ရန္)
(၆) ဦးဂ်မိလ္အာမတ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (လက္ထပ္ခြင့္ မယူဟု စြပ္စြဲခံရ)
(၇) ဦးမာမတ္အာလာမ္ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၈ ေသာင္း -- (လက္ထပ္ခြင့္ မယူဟု စြပ္စြဲခံရ)
(၈) ေမာ္လ၀ီ အဒူလႅာ (ဘဂုံးနား အေနာက္) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း -- (ဆူပူသူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါသည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ)
(၉) ဦးႏူရ္အလီ (ဘဂုံးနား အေရွ႕) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း -- (ဆူပူသူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါသည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ)
(၁၀) ဦးႏူရ္ဟူေဆာင္း (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆူပူသူမ်ား စာရင္းတြင္ ပါသည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ)
(၁၁) ဦးအဘူလ္ဖယာစ္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ စာရင္းတင္)
(၁၂) ဦးရွာအာလာမ္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ စာရင္းတင္)
(၁၃) ဦးဖယာဇူလ္ေဟာက္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ စာရင္းတင္)
(၁၄) ဦးအာဘူလ္ဖယာစ္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ စာရင္းတင္)
(၁၅) ဦးဇာနီေလာင္ (ဘဂုံးနား အေရွ႕) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း -- (ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေသဆုံး စာရင္းတင္)
(၁၆) ဦးမုိဟာမတ္ ဆေယာဒ္ (ဖြဲရာရြာ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁၃ သိန္း -- (မူးယစ္ေဆး ေရာင္းသည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲခံရ)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus