ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

HRW ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္ ကုိယ္တုိင္ ရုိဟင္ဂ်ာ သုံးႏႈန္း
RB News
10.2.2015

RFA ျမန္မာပုိင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔ (Human Rights Watch) ၏ အာရွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mr Brad Adams ကုိ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္။ Brad Adams က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္က ဦးသိန္းစိန္ ကုိယ္တုိင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းကုိ သုံးႏႈန္းခဲ့ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားထားသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus