ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လုပ္ႀကံ သတင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဒသခံမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ ႀကံစည္လ်က္ရွိ
MYARF
RB News
19.3.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ကံပူးေက်းရြာမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၏ တပည့္တစ္ဦးက လုပ္ႀကံ သတင္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးခဲ့သည္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အရာရွိႀကီးက သိရွိႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ ႀကံစည္ ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ကံပူးေက်းရြာမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား၏ တပည့္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးရႈကူရ္သည္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔က ၎၏ အလုပ္သမား တစ္ဦး ေတာင္သုိ႔ ထင္းခုတ္ခဲ့ရာတြင္ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းေနသာ လက္နက္ကုိင္ လူတစ္စုေတြ႔ခဲ့၍ အိမ္သုိ႔ ျပန္လာၿပီး ၎အား ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားကုိ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ရင္းမွဴးက နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ၃၀ ဦး ေစလႊတ္၍ ရွာေဖြေစခဲ့သည့္ အျပင္ (၃) မုိင္ရွိ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴးကုိလည္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴးကလည္း ကား ၄ စီးျဖင့္ စစ္သားမ်ား ေစလႊတ္၍ ရွာေဖြခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာေတာင္ထဲတြင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိမွ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဦးရႈကူရ္၏ အလုပ္သမား ျဖစ္သူကုိ (၄) မုိင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တပ္ရင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး တစ္ညလုံး စစ္ေဆးခဲ့သည္။ တစ္ဖန္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဦးရႈကူရ္၏ အလုပ္သမားကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟုသည့္ ေနရာကုိ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္ လူတစ္စုကုိ မေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွန္တကယ္မွာ လက္နက္ကုိင္ လူတစ္စုကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပဲ ဦးရႈကူရ္က ၎၏ အလုပ္သမား ျဖစ္သူကုိ လုပ္ခ လစာတုိးေပးမည္ဟု မက္လုံးေပး၍ ၎က လုပ္ႀကံ ေျပာခုိင္းသည့္ အတုိင္း အလုပ္သမားက လုပ္ႀကံ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးရႈကူရ္က ၎ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား အၾကား ရွိသည့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိတုိးလာေစရန္ လုပ္ႀကံ၍ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ ယခင္ န.စ.က လက္ထက္ကလည္း ဦးရႈကူရ္က ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ႀကံ သတင္းမ်ား ဖန္တီး၍ န.စ.က မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ ရယူကာ ေဒသခံရြာသား မ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဦးရႈကူရ္၏ လုပ္ႀကံ သတင္းေပးမႈကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ရင္းမွဴးက သိရွိႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးရႈကူရ္အား မည္သုိ႔မွ် အေရးယူျခင္း မရွိဘဲ အဆုိပါ လုပ္ႀကံ သတင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကုိ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ရန္ ႀကံစည္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus