ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ခရုိင္တြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိMYARF
RB News
10.3.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ မ်ားတြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ကက်က္ဘက္ ေက်းရြာ (အာလီေယာင္း) တြင္ မတ္လ (၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ မ.က.ဖ က ဆဲြ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး၊ မ.က.ဖ ကုိယ္တုိင္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအဒူေမာ္ေတာ္ေလာဖ္ မွတဆင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ေမြးတုိး ၂၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ က်ပ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ၄၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ န.စ.က ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေနာက္ပုိင္း အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ားမွ လက္ထပ္ခြင့္ေၾကး ၃၀၀၀၀ က်ပ္ထိ ေကာက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။ ကက်က္ဘက္ ေက်းရြာမွ ဦးမုိဟာမတ္ဟာရုန္းက ေျမာင္းနားေက်းရြာမွ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး၊ ဇနီးျဖစ္သူကုိ ၎၏ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တင္ရန္ ေျမာင္းနား ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေရွာမ္ရႈအာေလာမ္ထံ ေထာက္ခံခ်က္ ရယူရန္ သြားခဲ့ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေတာင္းသည္ကုိ မေပးႏုိင္သျဖင့္ ၎၏ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ကက်က္ဘက္ ကံျပင္ ေက်းရြာ အုပ္စု (ေမာ္ႏုိရ္ဘိလ္) တြင္ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးၿပီး၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္လွသိန္း၊ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးေကာ္ရီမူလႅာ၊ ရာအိမ္မွဴး ဦးအဒူေရာ္ဟိမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ တပည့္ ျဖစ္သူ ဦးယူႏုစ္ (ဘ) ဦးမုိဟာမတ္ေခၚဘိရ္ တုိ႔က ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ေငြမ်ားကုိ ဦးယူႏုစ္ကသာ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိၿပီး၊ ၎၏ အဆမတန္ ေငြေတာင္းခံမႈကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရြာတာန္ခံ၊ မ.က.ဖ ဦးစီး တုိ႔က သိေသာ္လည္း မသိဟန္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ေမြးတုိး ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ကေလး အသက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ပါက ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀ မွ ၇၀၀၀၀ ထိ၊ ပယ္ဖ်က္ ၃၀၀၀ က်ပ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ၅၀၀၀ မွ ၂၀၀၀၀ ထိ၊ လက္ထပ္ခြင့္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ အထိ ေကာက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။

ဖရုံေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔မွ စ၍ စတင္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္းေဌးႏွင့္ တပည့္ျဖစ္သူ ဦးေဆာ္လီမူလႅာ တုိ႔က ေမြးတုိး ၃၀၀၀ က်ပ္၊ ပယ္ဖ်က္ ၃၀၀၀ က်ပ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ၅၀၀၀ မွ ၁၅၀၀၀ က်ပ္၊ လက္ထပ္ခြင့္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ထိ ေကာက္ခံေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ေက်းရြာ အတြင္းရွိ ပညာမတတ္သည့္ ရြာသားမ်ားကုိ ဦးေဆာ္လီမူလႅာက အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္ေလ့ရွိၿပီး၊ ယခုလည္း ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ေငြညွစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ လွေဘာ္ဇား ေက်းရြာအုပ္စု (ေဘာက္ရႈးဖာရာ) ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအာဘူကာဆိမ္း (ဘ) ဦးအာခ္ဘာရ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)၊ ရုံးစာေရး ဦးရွားအာေလာမ္ (ဘ) ဦးအီဆက္ (အသက္ ၃၇ ႏွစ္)၊ ဦးေအကရာမ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၃၄ ႏွစ္)၊ ဦးအာမီးရ္ဟမ္းဇား (ဘ) ဦးဟာေဆာင္း တုိ႔က ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့သည့္ အျပင္ ရြာသား အေျမာက္အျမားကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ ေစခဲ့သည္။ ၎တုိ႔က ေမြးတုိး ၁၀၅ ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ စီ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ၁၃၅ ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ စီ၊ ေက်းရြာအတြင္းမွ အမ်ဳိးသား ၃၄၇ ဦးကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည္ဟု ဆုိကာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည့္ အျပင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခဟု ဆုိ၍ ပယ္ဖ်က္ခံရသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ စီ ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကုိလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ေမာ္လ၀ီ ဟာေဆာင္း (ဘ) ဦးေဇာ္ဟိရ္အာမတ္ (လူေမွာင္ခုိ ပြဲစား) ထံမွ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း ညွစ္ယူၿပီး ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

ဦးရွဥ့္က် ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအာမီးရ္ဟာကိမ္းက ေမြးတုိး ၅၀၀၀ က်ပ္၊ ပယ္ဖ်က္ ၅၀၀၀ က်ပ္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ၃၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ မ.က.ဖ အတြက္ စားစရိတ္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ စီ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus