ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သူရဦးေရႊမန္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူးမွာ ဆက္ရွိႏုိင္ပါ့မလား

ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရသည့္ သူရ ဦးေရႊမန္း။ (ဓာတ္ပုံ - ေဂ်ပုိင္/ ဧရာ၀တီ)

သာလြန္ေဇာင္းထက္
13.8.2015

အာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပါတီ (ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီ) ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းကို ပါတီ၏ ဥကၠ႒ ရာထူးမွ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ျဖဳတ္ခ် လုိက္ၿပီးေနာက္ သူရဦးေရႊမန္းဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူးမွာ ဆက္ၿပီး ရွိေနႏုိင္ပါေတာ့ မလား ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြထြက္ေပၚ လာပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ႀကံ့ခုိင္ေရး ပါတီက ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ မွာေတာ့ သူရဦးေရႊမန္းကုိ သာမန္ ပါတီ၀င္ တဦး အျဖစ္ ဆက္လက္ လက္ခံထားၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွ ဆက္လက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ရာထူးတြင္ လည္း ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီတာ၀န္ရွိသူေတြက ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိပါတယ္။

ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီဥကၠ႒ ရာထူးကေန ဦးေရႊမန္းကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဖယ္ရွားလုိက္တာက ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး ပါတီတြင္းသမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံသူေတြ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တုိင္နဲ႕ တပ္မေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ရလာဒ္ တခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းကို ပါတီဥကၠ႒ ရာထူးကေန ျဖဳတ္ခ်လိုက္ပုံက လုပ္ထုံး လုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြနဲ႔ ပါတီညီလာခံဆိုတာမ်ဳိး ေတြကို အေျခမခံဘဲ အာဏာနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်လိုက္တာ ဆုိရင္ လည္း မမွားႏုိင္ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ တကယ္ပဲ သူရဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက အျဖစ္ ဆက္ လက္ တည္ရွိေနႏုိင္မလား၊ ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီမွာ သာမန္ပါတီ၀င္တဦးအေနနဲ႔ ေနပါ့မလားဆုိတာက စိတ္ ၀င္စားစရာပါပဲ။

အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဦးေရႊမန္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးကေန ဥပေဒအရ ဖယ္ရွားႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိေပမယ့္ တရား၀င္ဖယ္ရွားဖုိ႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ လုပ္ေဆာင္လို႔ရမယ့္ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ တပ္မိသားစုအမ်ားစု ေနထုိင္တဲ့ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ဦးေရႊမန္းကုိ ဖယ္ရွားဖို႔ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ေန႔မွာကတည္းက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာတင္ျပ တုိင္ၾကားခဲ့တာရွိပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲပြဲမွာ မိမိကုိယ္တုိင္ မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ တရား၀င္ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တယ္လို႔ တပ္မိသားစုမ်ားက ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျပတုိင္တန္းတဲ့စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈၆ နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၂၄ တုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြမွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တဲ့ကိစၥေေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သုိ႔မဟုတ္ နာယက တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနတဲ့ ဒုတိယနာယကဟာ ဆႏၵမဲမေပးရ၊ ေထာက္ခံဆႏၵမဲနဲ႔ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ အေရအတြက္ခ်င္း တူညီေနတဲ့ ကိစၥမွာ နာယကက အႏုိင္မဲေပးရမယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆(က) ျပင္ဆင္ေရး မဲခြဲမႈမွာ ကုိယ္တုိင္ မဲေပးခဲ့လုိ႔ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ ပုဒ္မခြဲ က (၂) ကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔ တပ္မိသားစု ေတြရဲ႕ တုိင္စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ ဆုိတာက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္း ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္မယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

တပ္မေတာ္မိသားစုေတြက တုိင္တန္းေျပာဆုိတဲ့အခ်က္ေတြက ဦးေရႊမန္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ရာထူးေတြကသာမက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရုပ္သိမ္းႏုိင္တဲ့ တုိင္တန္းခ်က္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဥပေဒကုိ အခုအခ်ိန္ အထိ မျပ႒ာန္းေသးဘဲ ဆုိင္းငံ့ထားတာမို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဦးေရႊမန္းကို ျဖဳတ္ခ်ဖုိ႔ ဆုိတာ မလြယ္ကူပါဘူး။

“ဥပေဒနဲ႔အညီေတာ့ လုပ္လို႔ရမယ့္ နည္းလမ္း က်ေနာ္မေတြ႕ဘူး။ ဦးေရႊမန္းကို လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္က ျဖဳတ္ခ် လုိ႔ရမယ့္ ဥပေဒကလည္း မျပ႒ာန္းထားေသးဘူး။ ဒီအတုိင္းလည္း လႊတ္ထားမယ္လုိ႔ မထင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ အျခား အမႈ အခင္း ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ပဲ အေရးယူမလား ဆုိတာကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပဲ။ အမွားရွာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမွားေတြက ထြက္ လာမွာပဲေလ။ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ နမူနာ ရွိတာပဲ” လို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦးက သုံးသပ္ ေျပာ ဆုိပါတယ္။

အျခားတဖက္မွာလည္း ဦးေရႊမန္းက သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေဌးဦးတို႔ရဲ႕ လက္ျမန္ေျချမန္ ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ၿငိမ္ခံေနမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ သုံးသပ္သူေတြရွိေနတာမို႔ ဦးေရႊမန္းကုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ရာထူးကေန မျဖစ္မေန ျဖဳတ္ခ်မွာပဲ တြက္ထားတာေတြလည္းရွိေနပါတယ္။

“ဦးေရႊမန္းက စိတ္ႀကီးတယ္။ စိတ္ဆတ္တယ္။ သူ႕မွာလည္း စီးပြားေရးအရေရာ၊ အာဏာအရေရာ အသုိင္းအ၀ုိင္းဆုိတာ လည္းရွိေတာ့ ဒီအတုိင္းႀကီးေတာ့ လႊတ္ထားမယ္လုိ႔ေတာ့ မထင္ဘူး။ တဖက္က အေရးယူႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း ရွာေနတာ မ်ဳိးေၾကာင့္သာ ၾကာခ်င္ၾကာမယ္။ ေနာက္ၿပီး သူ႕သားေတြရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း အေရးယူတာ မ်ဳိးရွိမလားဆုိတာလည္း တြက္ၾကည့္ရမွာပဲ” လို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က သုံးသပ္ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာလည္း ဒီတခ်ီအားမတန္ မာန္ေလွ်ာ့ဆုိတဲ့ ေလသံမ်ဳိးပစ္ထားၾကၿပီး ေနာင္လာမယ့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ အၿပီး ျဖစ္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္သစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္မွာ ၀င္ႏႊဲဖုိ႔ အားခဲေနၾကဆဲပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ လည္း အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ဦးေရြႊမန္းကို ႏုိင္ငံေရးမွာ လုံး၀ ၀င္ပါလုိ႔ မရေအာင္၊ ႏုိင္ငံေရးဆက္လုပ္လုိ႔မရေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနရွိေနတယ္လုိ႔ သုံးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus