ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ တုိင္ၾကားစာ

P.O.E မွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ား၏ ရုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံး သြားသူ ဦးမာမူေရာ္ရွိတ္

သုိ႔/-

ဦးညီပု
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

ေန႔စြဲ။ ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇)ရက္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ငါးဖမ္း၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တံငါးသည္ တစ္ဦးကုိ P.O.E စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ားက ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခ့ဲသည့္ ကိစၥ။

ေလးစားစြာျဖင့္

၁။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁)ရက္ေန႔၊ ညေန(၄) နာခန္႔အခ်ိန္၌ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ပဒင္းေက်းရြာမွ တံငါးသည္ သုံးဦးတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ မန္က်ည္းေခ်ာင္းအဝ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ ကင္းစခန္းသို႔ သတင္းပို႔ၿပီး ေလွတစ္စီးျဖင့္ နတ္ျမစ္ကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္ ငါးဖမ္းရန္ သြားခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါ တံငါးသည္မ်ားသည္ ထိုသုိ႔ ငါးဖမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ငါးေမြးျမဴးေရး ဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူထားသူမ်ားလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။ ည (၁၀)နာရီခန္႔ အခ်ိန္၌ အျမန္ေရယာဥ္ျဖင့္ ကင္းလွည့္ေနေသာ ေမာင္ေတာ P.O.E စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပိုက္ခ်၍ ငါးဖမ္းေနေသာ ထိုတံငါးသည္မ်ားကုိ ေတြ႔ရိွခ့ဲၿပီး စစ္ေဆးခ့ဲရာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး MPT GSM ဖုန္းသုံးလုံးႏွင့္ ငါးေရာင္းရေငြ ႏွစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ တုိ႔ကုိ ႐ွာေဖြေတြ႔ရိွခ့ဲကာ အဆိုပါ ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ေငြမ်ားကုိ လုယူ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက အဆိုပါ တံငါးသည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေလွတစ္စီးလုံး တို႔ကုိ ပိုက္စပ္တိုက္႐ွာေဖြ စစ္ေဆးခ့ဲဲၿပီး ဥပေဒႏွင့္ဆန႔္က်င္ေသာ မည္သည့္အရာမွ် မေတြ႔ရိွခ့ဲေသာ္လည္း တံငါးသည္သုံးဦးကုိ မဟုတ္မတရား စြပ္စြဲ၍ မညွာမတာ ထုိးႀကိတ္ ရုိက္ႏွက္ခဲ့ၿပီး ေသလုေမွ်ာပါး ျဖစ္ေနသည့္ တံငါးသည္မ်ားကုိ ျမစ္ထဲသုိ႔ ပစ္ခ်လိုက္၍ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ျပန္သြားခ့ဲပါသည္။

ထုိးႀကိတ္ရုိက္ႏွက္ခံရၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ တံငါးသည္မ်ားမွာ -

(၁) ဦးအဒူလ္ဟာမိတ္ (ဘ) ဦးရႈကူရ္
(၂) ဦးအီလီယာစ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာလိမ္
(၃) ဦးမာမူေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာလိမ္ - တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိးႀကိတ္ရုိက္ႏွက္ခံရၿပီး ေသလုေမွ်ာပါး ျဖစ္ေနသည့္ တံငါးသည္မ်ား၏ သတင္းကုိ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားက အျခားေသာ တံငါးသည္မ်ားထံမွ ရရွိခ့ဲၿပီးေနာက္ ဇြန္လ (၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ လုိက္လံ ရွာေဖြခဲ့ရာ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ကမ္းစပ္နား၌ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခဲ့ကာ ေမာင္ေတာေဆးရုံသုိ႔ ေဆးကုသရန္ ေခၚေဆာင္ သြားစဥ္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ခ့ဲသည့္ ဦးမာမူေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာလိမ္မွာ လမ္းတစ္ပုိင္းတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။

ဤသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၌ အေသးစိတ္ကုိ RB News ၌ ဇြန္လ(၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေရးသား တင္ျပခ့ဲေသာ္လည္း [သတင္းဖတ္ရႈရန္- http://burmese.rohingyablogger.com/2016/06/poe.html ] အျပစ္မ့ဲ တံငါးသည္မ်ားကုိ လူမဆန္စြာ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး တံငါးသည္တစ္ဦး အသက္ဆုံးပါးသြားခ့ဲသည့္အထိ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ P.O.E စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားကုိ မည္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းကမွ် အေရးမယူခ့ဲသလို မတရား သတ္ျဖတ္ခံခ့ဲရသည့္ တံငါးသည္၏ မိသားစုဝင္မ်ားကုိလည္း မည္သုိ႔မွ် ေက်နပ္မႈ မေပးခ့ဲေပ။ ထို႔အျပင္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္မွ အဖြဲ႔အစည္း အားလုံး၏ အႀကီးအကဲမ်ားက အထက္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထံသုိ႔ ဖန္တီး၍ တူညီေသာ အစီရင္ခံစာ တင္ျပရန္ ဇြန္လ(၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆုံ ညိွနိႈင္းခ့ဲေၾကာင္းလည္း သိရိွရပါသည္။

၂။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေ႐း ဦးစီးဌာန၏ အစည္းအေဝးခန္းမ၌္ NVC ကဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္လ(၂၀) ရက္ေန႔၌ က်င္းပခ့ဲသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ကြပ္ကဲေရးမွဴးက ၎၏ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံက ေငြညႇစ္ျခင္း၊ အေႏွာက္အယွက္ ေပးျခင္း မ်ားရိွခ့ဲလွ်င္ ၎ထံ တိုက္႐ိုက္တင္ျပရန္ႏွင့္ ထိုသုိ႔ တင္ျပခ့ဲလွ်င္ အျမန္ဆုံး အေရးယူေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ တို႔ကုိ ျပည္နယ္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းလြင္တို႔ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ (၁၀၀) ဦးခန္႔တို႔၏ ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ အတိအလင္း ေျပာၾကားခ့ဲေသာ္လည္း ယခုလို ဟုိေလးတေက်ာ္ျဖစ္ေနသည့္ မတရား အသတ္ခံခ့ဲရေသာ တံငါးသည္ ကိစၥကုိမူ ယခုထိ မည္သုိ႔မွ် တရားမွ်တစြာ ကုိင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းေပးခ့ဲျခင္း မရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကြပ္ကဲေရးမွဴးတစ္ဦးထံသုိ႔ ကုိယ္တိုင္သြားေရာက္ၿပီး မိမိတုိ႔ ခံခ့ဲရမႈကုိ အသိေပး တိုင္ၾကားေရးသည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲလွေသာ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားအပါအဝင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ တရားလြန္ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ RB News ကဲ့သုိ႔ မီဒီယာမွတဆင့္သာ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွ အာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မွန္ကန္စြာ တင္ျပသိေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၃။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ငါးဖမ္းၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေနသည့္ ဆင္ရဲသား တံငါးသည္မ်ားကုိ မညႇာမတာ ႐ိုက္ႏွက္၍ ေသလုေမွ်ာပါး ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ျမစ္ထဲသို႔ ပစ္ခ်လိုက္ခ့ဲသည့္အျပင္ တံငါးသည္ တစ္ဦး အသက္ဆုံးပါးသြားသည့္အထိ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ P.O.E စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္နယ္မ်ားကုိ လိုအပ္သလို စီစစ္ အေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္ အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ လက္ေအာက္ခံ ကင္းစခန္းမ်ား၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ရက္စက္ေနမႈ၊ ကင္းစခန္းျဖတ္ေက်ာ္ခမ်ား ေကာက္ခံေနမႈမ်ားအျပင္ ေအာက္ေျခအာဏာပိုင္မ်ား၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့ ေပၚေပၚတင္တင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနသည္ကုိ အေရးမယူဘဲရိွေနသည့္ အမွတ္(၁) နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမွဴးကုိလည္း လိုအပ္သလို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးပါရန္ အသတ္ခံခ့ဲရသည့္ ဦးမာမူေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာလိမ္ႏွင့္ အျခားေသာ မညႇာမတာ ညႇဥ္းပန္းရက္စက္ခံခ့ဲရသည့္ တံငါးသည္မ်ားကုိယ္စား ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေမာင္ေတာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေလးစားစြာ တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေမာင္ေတာေဒသခံျပည္သူမ်ား

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus