ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မူးယစ္ရာဇာမ်ား ေလွ်ာက္ေနသည့္ ပန္းခင္း လမ္းေပၚမွာ ဆူးခလုတ္မ်ား က်ေနၿပီလားPeace Father
RB News
6.9.2015

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး အေပါဆုံး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လို႔ေနသည္မွာ အလြန္ပင္ လူသိ ထင္႐ွား ေက်ာ္ၾကား ေနပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံထုတ္ WY ဟုေခၚသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး၏ အဓိက ေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္ ဘဂၤလားေဒ႐ွ္႕ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္သည္ ဘဂၤလာေဒ႐ွ္႕ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးမဆက္ခင္ အခ်ိန္တြင္ မျဖစ္မေန ခရီးတစ္ေထာက္ နားခိုရေသာ ေနရာေလး ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံ ဥပေဒကလည္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေနျခင္းကုိ အလြန္ပင္ တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားေနပါလ်က္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အဆိုပါ WY ဟုေခၚေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားကုိ မိုင္ေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ခရီးကုိဆန္႔၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား အထပ္ထပ္ကုိေက်ာ္ၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အထိ အလြယ္တကူ သယ္ယူလာ၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ျခင္းသည္ လူအမ်ား စဥ္းစားစရာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္လို႔ေနပါသည္။ ဤသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေ႐ွ႕ဖ်ားဆုံး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္စြန္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အထိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အလြယ္တကူ သယ္ယူလာႏုိင္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သူရိွပါသနည္း။ မည္သူမ်ားက သယ္ယူလာ၍ မည္သူ႔ကုိ ေရာင္းခ်ေနပါသနည္း။

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းအက်ဥ္း တင္ျပလိုပါသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား လမ္းသုံးသြယ္ျဖင့္ လမ္းခရီးေခ်ာေမြ႔စြာ ဝင္ေရာက္လာေနပါသည္။ ပထမလမ္းသြယ္ကေတာ့ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္မွ ခ႐ိုင္ရဲမႉး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉးႏွင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမႉး တို႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး အမ်ားဆုံး ေရာင္းဝယ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ ၎တို႔၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လက္ေအာက္ငယ္သား တပည့္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ သယ္ယူလာခိုင္းၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေရာက္လာလွ်င္ ၎တို႔ႏွင့္ ခင္မင္းရင္းႏွီးေသာ ေဒသခံျပည္သူအခ်ဳိ႕သုိ႔ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွပါသည္။ ထို႔သုိ႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ခ႐ိုင္ရဲမႈးက သူ႔စခန္းမွ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရဲအုပ္ ဦးေသာင္းထြန္း ၊ ရဲအုပ္ ဦးေအာင္ခင္သန္း၊ တပ္ၾကပ္ ဦးသန္းဝင္း (ခ) ဦးေမာင္ေခ် တို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမႉး ႏွင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမႈး တို႔က သူတို႔၏ လက္ေအာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရဲအုပ္ ဦးတိုးတိုး၊ တပ္ၾကပ္ ဦးလွျမင့္၊ တပ္ၾကပ္ ဦးတင္ေအး စေသာရဲဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ေလ့ရိွပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္းလည္း ဝယ္ယူသူက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ လြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔ ရဲမ်ား ကုိယ္တိုင္က ပစၥည္းမ်ား သယ္ေပးသြားေလ့ရိွပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးေရာင္းဝယ္ေနသူ ရဲဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္ကား ဝယ္စီးေနမႈ၊ တိုက္ႀကီးမ်ားေဆာက္မႈ၊ ေရႊဆိုင္မွ ေရႊဝယ္ယူမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ တို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္းေၾကာင့္ ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေနမႈကုိ အထင္းသား ေတြ႔ရိွပါလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒုတိယ လမ္းသြယ္မွာ ရခိုင္ အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ပါတီရံပုံေငြအတြက္ ယင္းပါတီဝင္မ်ား၏ သယ္ယူလာမႈကတဆင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားသိၿပီး ျဖစ္သလို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လုံျခဳံေရးတာဝန္ယူထားေသာ ဝန္းထမ္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ ရခိုင္မ်ားကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟူေသာ အၾကံျဖင့္ အားလုံး တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ႏွင့္အညီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီႀကီးကုိ ဝန္းရံၾကပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကုိ ရခိုင္လူမ်ဳိးကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟုေသာ အၾကံျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနသည္ႏွင့္အတူတူ မည္သည့္ အစုိးရဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါေစ ၎တို႔သည္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္းသာ အလုပ္လုပ္ေလ့ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြားလာေရး လမ္းအဆင့္ဆင့္ရိွ စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ားတြင္ တာဝန္က် ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ပစၥည္းဟုဆိုလွ်င္ ထိုပစၥည္းဝန္ထုပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္းမရိွဘဲ လႊတ္ေပးေလ့ရိွရာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဝင္မ်ားမွ တဆင့္လည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တသြင္သြင္ ဝင္ေရာက္လာေလ့ရိွပါသည္။ ၎တို႔ယူလာေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိလည္း သူတို႔ႏွင့္ ခင္မင္းရင္းႏွီးေသာ ေဒသခံ ႐ုိဟင္ဂ်ာအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဘဂၤလားတြင္ ေမြးဖြားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေနေသာ ရခိုင္အခ်ဳိ႕ကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး ဝယ္ယူသူက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ လြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ရန္ ကူညီေပးေလ့ရိွပါသည္။ 

တတိယ လမ္းသြယ္ကေတာ့ ပုဂၢလိကလမ္းသြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕က သယ္ယူလာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္ေန ဦးထြန္းမင္းႏိုင္၊ အမွတ္(၄) ရပ္ကြက္ေန ဦးသံခဲ၊ ေဝသာလီရြာေန သိန္းႏိုင္ [ဗန္းျပ ဆံပင္ေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း႐ွင္]၊ ေဒၚေပါက္စ (ခ) မမေခ် [မမေခ်-ကြမ္းယာဆိုင္]၊ ၿမိဳ႕မကညင္တန္းေန ဦးခိုင္မင္းထြန္း စသည္တို႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေပၚက မူးယစ္ေဆးဝါး ဘုရင္မ်ားဟု တင္စားရေလာက္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ လစဥ္ေၾကးသြင္းၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တရားဝင္သဖြယ္ ေရာင္းေနသူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မကညင္းတန္းေက်းရြာရိွ အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေရႊဇား-ေအာင္ဘာလရြာရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏ ဆရာေတာ္တို႔သည္လည္း ယင္းတို႔၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဆိုေသာ ၾသဇာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳ၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တရားဝင္ သယ္ယူလာႏုိင္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ေနလ်က္ရိွပါသည္။ ဆရာေတာ္မ်ားက ယူလာေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ ဘဂၤလားႏြယ္ဖြားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ဝင္လာေနထိုင္ေနေသာ ရခိုင္လူမ်ဳိးအမ်ားက ဝယ္ယူၿပီး ေရႊဇား- ေအာင္ဘာလရြာ၊ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ျခံျပင္ေက်းရြာႏွင့္ နံသာေတာင္ေက်းရြာမ်ားမွတဆင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏုိင္ငံသို႔ သူတို႔ကုိယ္တိုင္ သယ္ယူသြားၿပီး ေရာင္းခ်ေနပါသည္။ ၎တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ႔႐ွ္ႏုိင္ငံမွာေမြးၿပီး ဘဂၤလားေဒ႔႐ွ္ႏုိင္ငံတြင္ ႀကီးျပင္းလာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံ၏ ေနရာေဒသ အသီးသီးကုိ အကြၽမ္းတဝင္ သိရိွေနသူမ်ား ျဖစ္သလို ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ခံယူထားေသာေၾကာင့္ ၎တို႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံး၌ သြားေရးလာေရး ေနေရးထိုင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမရိွတတ္ေပ။ 

"မူးယစ္ေဆးဝါး ကင္း႐ွင္းနယ္ေျမ" ဆုိသည့္ ၿမိဳ႕ေပၚခြဆုံ၌ တင္ထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္၏ သိကၡာမက်ေရးအတြက္မွာမူ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ကုိ လစဥ္ေၾကးမသြင္းဘဲ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အနည္းအက်ဥ္း ရရာေနရာက ဝယ္ယူၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ေဒသခံ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားအခ်ဳိ႕ကုိ လိုက္လံဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ခ်လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ၎အာဏာပုိင္တို႔ေတာင္းဆိုေသာ လာဘ္ေငြ ေပးႏုိင္သူမ်ားကုိမူ လႊတ္ေပးေလ့ရိွပါသည္။ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသုိ႔ပင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ခြင့္မရိွေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေ႐ွ႕ဖ်ားဆုံးမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမွာ သယ္ယူလာၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ဒုိင္အျဖစ္ ေရာင္းဝယ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့လွ်င္မူ မည္သုိ႔ ယုတၱိဆန္ပါမည္နည္း။ လက္လုပ္လက္စား ေရာင္းဝယ္ေနသူမ်ားကေတာ့ ရိွမွာ မလြဲပင္။ သတင္းမီဒီယာ မရိွေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္က ေအာက္ေျခအာဏာပုိင္မ်ား၏ ျခစားမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ မူဝါဒႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား စသည့္ တရားဥပေဒမဲ့ ထင္ရာဆိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား တရားဝင္သဖြယ္ ေရာင္းဝယ္ေနေသာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ သတင္းမွန္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္သည္အထိ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီးလို ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ အထူးမူးယစ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္(၁၅) ဦး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွလာၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္ကူးသူမ်ားကို ႐ွာေဖြ စီစစ္၊ စစ္ေဆးေနသည္ဟုၾကားသိရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အတန္ၾကာၾကာ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာ မူးယစ္ဘုရင္မ်ား၏ ပန္းခင္းလမ္းေပၚမွာ ယခုတစ္ႀကိမ္ ဆူးခလုတ္မ်ား က်ေရာက္လာေနၿပီလားဟု အားကုိးယုံၾကည္စြာ ေတြးမိရင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ အထူးမူးယစ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္(၁၅) ဦး၏ မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာသာလူမ်ဳိး မခြဲျခားဘဲ ေရာင္းဝယ္ေနသူမွန္သမွ်ကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး အေရးယူေနမည့္ မူးယစ္ဘုရင္မ်ား သုတ္သင္ေရးအစီစဥ္ကုိ ရင္တမမႏွင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား.....။

Peace Father သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွ ေဒသခံ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus