ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္၊ ကင္းေတာင္ မူလြန္ေက်ာင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာယူေသာ္လည္း ေက်ာင္းကုိ လုံး၀ ပိတ္ထားMYARF
RB News
4.1.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ကင္းေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ အစုိးရ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းကုိ လုံး၀ ပိတ္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ကင္းေတာင္ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ စုစုေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ဆရာ/မ (၁၄) ဦး ရွိသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးမွ ဦးသိန္းထြန္း၀င္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဆရာ/မ အားလုံးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးသိန္းထြန္း၀င္းႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသုိ႔ လာေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ ေက်ာင္းကုိ ပိတ္ထားသည္။ ဆရာႀကီး ဦးသိန္းထြန္း၀င္းသည္ ခမရ ၅၅၁ တပ္ရင္းမွ အရာခံဗုိလ္ ဦးစုိင္းေမာင္၏ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားက ၎အတြက္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တုိင္တန္းရန္ ေၾကာက္ရြံေနၾကသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ ဆုိသည္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ (သုိ႔မဟုတ္) သုံးႀကိမ္သာ ရွိခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ေက်ာင္းကုိ လုံး၀ ပိတ္ထားၿပီး၊ အစုိးရမွ ေပးသည့္ လစာကုိ ပုံမွန္ ယူ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘ၀ကုိ တမင္ ပ်က္စီးေအာင္ ျပဳလုပ္ေနသလုိ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစုိးရခန္႔ ဆရာမ်ားက စာသင္ၾကားေပးျခင္း မရွိေသာ္လည္း ရြာခန္႔ ဆရာမ်ား ခန္႔ထားၿပီး စာသင္ၾကားေစကာ ေက်ာင္းကုိ ပုံမွန္ ဖြင့္ထားသည္။ 

ကင္းေတာင္ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းသည္ ဆရာႀကီး ဦးသိန္းထြန္း၀င္း၏ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္း သကဲ့သုိ႔ ျပဳမႈ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက ၎တုိ႔၏ သားသမီးမ်ား ပညာေရး အတြက္ အလြန္ စုိးရိမ္ ေနၾကသည္။ ေက်ာင္းသား/သူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ကေလးသူငယ္ မ်ား၏ ဘ၀ကုိ စာနာ၍ သက္ဆုိင္ရာမွ လုိအပ္သုလိ စစ္ေဆးၿပီး ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ယူႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ 

အလားတူ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္းရွိ ေညာင္ေခ်ာင္း အ.ထ.က (ခြဲ) တြင္လည္း ဆရာ/မမ်ား ပုံမွန္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ျခင္း မရွိဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ အ.ထ.က ေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာ/မ သုံးေလးဦးသာ လာေရာက္ၿပီး နာရီပုိင္းခန္႔ ေနကာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားၿပီး၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ကုိယ္တုိင္လည္း ေက်ာင္းတက္ေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus