ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေျမာက္ဦး ေပါင္းတုတ္ရြာမွ အျပစ္မဲ့ ေန႔စား အလုပ္သမား လူငယ္ (၂၇) ဦး ဖမ္းဆီးခံထားရRohingya Eye
RB News
30.3.2016

ေျမာက္ဦး ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦး ၿမဳိ႕နယ္ ေပါင္းတုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ (၃) ရြာႏွင့္ ရခုိင္ရြာ (၃) ရြာ ရွိသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာရြာ မ်ားမွာ -- ရြာႀကီးရြာ၊ ရြာသစ္ရြာ၊ ေပါင္းေလာင္းရြာ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါ ရြာသုံးရြာတြင္ လူဦးေရ (၇၈၁၈) ဦးခန္႔ ရွိၿပီး၊ အမ်ားအာျဖင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ က်ဘန္း၊ ေျမတူးျခင္း တုိ႔ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳလ်က္ ရွိသည္။ 

ေက်းရြာမ်ား၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ (၃၇၈) တပ္ရင္းပုိင္ လယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေတာင္မ်ား ရွိသည္။ ေတာင္မ်ားမွ ေျမမ်ားကုိ တပ္ရင္းမွ အရာရွိမ်ားက ကုမၸဏီတစ္ခုကုိ ေရာင္းခ်လုိက္ၿပီး၊ ထုိကုမၸဏီမွ တစ္ဆင့္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ စာေရး ျဖစ္သူ ဦးေမာင္ေမာင္ထြန္းက ကန္ထရုိက္ ရယူခဲ့သည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလမွ စ၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃၀၀၀/- က်ပ္ျဖင့္ ငွားရမ္း၍ ေျမတူးျခင္း လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာ ေန႔စဥ္ (၃၀) ဦးခန္႔ သြားေရာက္၍ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေျမသယ္ေနသည့္ ကားမ်ားမွ တစ္စီးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀/- ႏႈန္းျဖင့္ (၃၇၈) တပ္ရင္းမွ ေကာက္ခံရာ၊ ေတာင္မ်ား ၀ယ္ယူထားသည့္ ကုမၸဏီမွ ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သျဖင့္ တပ္ရင္း၏ လယ္ေျမမ်ား တာ၀န္ခံ တပ္ၾကပ္၀င္းျမင့္က မတ္လ (၃) ရက္ေန႔မွ စ၍ ေျမတူးျခင္း လုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ မလုပ္ကုိင္ရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ 

မတ္လ (၅) ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းတြင္ တပ္ၾကပ္၀င္းျမင့္ႏွင့္ ဦးေမာင္ေမာင္ထြန္း တုိ႔သည္ ေျမတူးသည့္ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ား ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ အလုပ္သမား (၂၇) ဦးကုိ တပ္ရင္းသုိ႔ လုိက္ခဲ့ရန္ဟုဆုိကာ တပ္ၾကပ္၀င္းျမင့္က ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ အလုပ္သမား (၂၇) ဦးကုိ တပ္ရင္းသို႔ ေခၚေဆာင္ မသြားဘဲ၊ စစ္တပ္ေျမ က်ဴးေက်ာ္သည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲကာ ေျမာက္ဦး ရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ 

ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အျပစ္မဲ့ အလုပ္သမား (၂၇) ဦးကုိ ယခုအခ်ိန္ထိ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားၿပီး၊ တရားရုံးတင္ စစ္ေဆးျခင္း မရွိသည့္ အျပင္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခြင့္ မေပးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထား ရသူမ်ားမွာ အခ်ဳပ္ခန္းထဲတြင္ ေရအခက္အခဲ ႀကဳံေတြ႔ေနရၿပီး၊ မိသားစုမ်ားက ေရခ်ဳိးႏုိင္ရန္ ေရ၀ယ္ေပးရျခင္း၊ ေန႔စဥ္ ထမင္းႏွစ္နပ္ အတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္စီ ရဲမ်ားထံသုိ႔ ေပးသြင္း ရျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည္။

ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ ထားရသည့္ အျပစ္မဲ့ ေန႔စား အလုပ္သမား မ်ားမွာ --

(၁) ဖူတီအာေလာမ္ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ရွိတ္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္)
(၂) ဦးမာမတ္နာဆဲရ္ (ဘ) ဦးအဒူနာဆဲရ္ (အသက္ ၃၂ ႏွစ္)
(၃) မာမတ္ေရွာ္ဖီ (ဘ) ဦးအဒူေမာ္ဇိတ္ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္)
(၄) ေဆြယာဒ္ေကာ္ရိမ္း (ဘ) ဦးအဒူမာလဲခ္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္)
(၅) မာမတ္ကာယာစ္ (ဘ) ဦးအဒူေဂၚနီ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္)
(၆) ဦးဒိလာဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအလီအာေမာတ္ (အသက္ ၂၉ ႏွစ္)
(၇) ဟာလာရႈနား (ဘ) ဦးအီဆာခ္အာမတ္ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၈) ေရာ္ဘီးရွား (ဘ) ဦးအီဆက္ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္)
(၉) ဦးဆုလ္တာန္အာမတ္ (ဘ) ဦးေတာ္ဘီးလ္အမတ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၁၀) ဟာလာေဆာင္း (ဘ) ဦးအဒူမာလဲခ္ (အသက္ ၁၉ ႏွစ္)
(၁၁) ဦးေဖာ္ေဇာ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူမူနာဖ္ (အသက္ ၃၂ ႏွစ္)
(၁၂) ဟုိက္ရုလ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးေရွာ္ဘိရ္ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္)
(၁၃) ေရာ္ဘီရွား (ဘ) ဦးႏူရ္အာမတ္ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၁၄) ေရာ္ဘီအာေလာမ္ (ဘ) ဦးအုံေမာရ္အာဘာစ္ (အသက္ ၁၄ ႏွစ္)
(၁၅) ဦးဂူလာယာ (ဘ) ဦးေဇာ္လာလ္အာမတ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၁၆) အလီဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးေဆြယာဒ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၁၇) ခ်ီခါန္ေဒါရ္ (ဘ) ဦးေဂၚေဖာ္ရ္ (အသက္ ၁၉ ႏွစ္)
(၁၈) ဦးေမာ္နိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာမတ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)
(၁၉) ဆိရာဇူ (ဘ) ဦးကူလႅာမ်ာ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္)
(၂၀) အဒူေရာ္မန္ (ဘ) ဦးလာလာ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၂၁) အီမာန္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးမဲေမာင္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္)
(၂၂) မာမတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးအဒူကာဇီ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၂၃) လွ၀င္း (ဘ) ဦးေအာ္လီ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္)
(၂၄) ေနာ္ဘီဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးေအာ္လီ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၂၅) ေဒါလႅာ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၂၆) မာမတ္ေနာ္ဆိမ္း (ဘ) ဦးအာယုဖ္အလီ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္)
(၂၇) မာမတ္ေဆာ္လိမ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာမတ္ (အသက္ ၁၇ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

ေဒသခံ တစ္ဦးက “တပ္ၾကပ္၀င္းျမင့္ အေနနဲ႔ တရားစြဲမယ္ဆုိရင္ ဦးေမာင္ေမာင္ထြန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီကုိ တရားစြဲရမွာပါ။ အခု ဖမ္းခံထားရတဲ့ ေန႔စား အလုပ္သမားေတြပါ။ သူတုိ႔ကုိ လုပ္ခေပးငွားလုိ႔ သြားအလုပ္လုပ္ၾကတာ။ ကုမၸဏီကေန ကန္ထရုိက္ ယူထားတဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္ထြန္းက တာ၀န္ အရွိဆုံးလူပါ။ အခုေတာ့ တပ္ၾကပ္၀င္းျမင့္က အခြင့္အာဏာကုိ အလြဲသုံးစား လုပ္ၿပီး အျပစ္မဲ့ လူငယ္ေတြကုိ ဖမ္းဆီးထားတယ္။ အထက္ အာဏာပုိင္ေတြ အေနနဲ႔ ေသခ်ာ စုံစမ္း ေလ့လာၿပီး အျပစ္မဲ့ လူငယ္ေတြကုိ အျမန္ဆုံး လြတ္ေပးသင့္တယ္” ဟု ေျပာသည္။ 

ေပါင္းတုတ္ေက်းရြာသည္ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕၏ (၅) မုိင္အကြာ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိသည့္ ရြာျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus