ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

NVC ကဒ္အတြက္ စည္းရုံးရန္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖ မ်ားကုိ အစည္းအေ၀း ေခၚထားRB News
19.6.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက NVC ကဒ္မ်ား ေပးရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ရွိရာ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္မွ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖ (၁၀) ဦးကုိ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေ၀း ေခၚယူထားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒျဖင့္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္မည္ဟု အစုိးရမွ ေၾကညာထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ၌ မပါရွိသည့္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံယူမည့္သူ၏ သက္ေသခံကဒ္ျပားဟု ဆုိကာ NVC ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ ရွိၿပီး၊ ေျမပုံႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒ ဗဟုသုတ နည္းပါးသူ အခ်ဳိ႕ လက္ခံ ရယူခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဥပေဒ၌ မပါရွိသည့္ ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သိရွိသြားၿပီး မည္သည့္ အရပ္ေဒသတြင္မွ ဆက္လက္၍ လက္ခံ ရယူျခင္း မရွိေတာ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

စစ္ေတြၿမဳိ႕၌ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းတြင္ ျပည္နယ္ လ.၀.က ဦးစီးမွဴး ကုိယ္တုိင္ စည္းရုံးခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ယခုအခါ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ စည္းရုံးရန္ အတြက္ ရပ္ကြက္ (၆) ခုမွ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖ (၁၀) ဦးကုိ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန ခန္းမတြင္ အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ တက္ေရာက္ရန္ ေခၚထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ယခုအစုိးရသစ္မွ ယခင္ အစုိးရ ကဲ့သုိ႔ ဥပေဒတြင္ မပါရွိသည့္ ကဒ္တစ္မ်ဳိး ထုတ္ေပးေနျခင္းကုိ လက္ခံသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ရွိၿပီး၊ ယခင္ကလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည့္ အတြက္ တန္းတူ အခြင့္အေရးကုိသာ လုိလားေၾကာင္း၊ NVC ကဒ္မ်ားကုိ လက္ခံရန္ စည္းရုံးလွ်င္လည္း အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus