ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ သားသတ္လုိင္စင္ ရထားသူ၏ အခြန္အခ ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ား ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ႀကီးေန

RB News
3.10.2016


ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမွ သားသတ္လုိင္စင္ရထားသူက ႏြားေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ အဆမတန္ ေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ၀န္ထုတ္၀န္ပုိး ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ 

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ အတြက္ သားသတ္လုိင္စင္ကုိ ၿမဳိ႕မေတာင္ရပ္ကြက္မွ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္ (ခ) ဦးမုစ္ေတာ္ဖိစ္ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္) ကုိ ေငြက်ပ္ သိန္း (၁၂၀၀) ယူ၍ ခ်ေပးခဲ့သည္။ 

စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ အီးဒ္ေန႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးမွ ကၽြဲႏြားမ်ား ၀ယ္ယူ၍ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕သုိ႔ သယ္ယူခြင့္ ပါမစ္ကုိ သားသတ္လုိင္စင္ရထားသူ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္က ခ်ေပးခဲ့ရာ ႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၅) ေသာင္း ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္က ေငြက်ပ္ သုံးေသာင္းငါးေထာင္ သာ ေပးခဲ့ရသည္။ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္က “ဒီႏွစ္မွာ အစုိးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးပုိၿပီးေပးသြင္းေနရတယ္” ဟုဆုိကာ တုိး၍ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ႏြားမ်ားကုိ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕သုိ႔ သယ္ယူလာၿပီးေနာက္ ေရာင္းသူမ်ားထံမွ ေရာင္းရေငြ၏ ၅% ကုိ အခြန္အျဖစ္ ထပ္မံေကာက္ခံခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေကာက္ခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏြားအေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ားမွာ တြက္ခ်က္ႏွင့္ မကုိက္ညီေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ အရႈံးေပၚခဲ့သည္ဟု ႏြားေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

အီးဒ္ေန႔ သားေကာင္မ်ား၏ သားေရမ်ားကုိ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္အား ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္စီႏွင့္ အတူ အပ္ႏွံခဲ့ရသည္။ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္က သားေကာင္မ်ား၏ သားေရမ်ားကုိ တစ္ခုလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၄ ေသာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ေစ်းတြင္လည္း အမဲသားေရာင္းရန္ အတြက္ ႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ (၉) ေသာင္းထိ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္အား ေပးသြင္းရသည္။ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္က သားသတ္လုိင္စင္ရွိသည္ကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ႏြားတစ္ေကာင္စီမွ အခြန္အခ ၄ ႀကိမ္ခန္႔ ေကာက္ခံေနျခင္းမွာ အလြန္ပင္ မတရားသျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္စိန္သည္ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးတပည့္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္လည္း ခရုိနီတစ္ဦးပမာ ေသာင္းက်န္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ မတရားသျဖင့္ အခြန္အခမ်ား ေကာက္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ႀကီးေလေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္ေနသျဖင့္ စစ္ေဆး၍ အေရးယူဟန္႔တားေပးရန္ ေဒသခံမ်ားက RB News မွတဆင့္ ေတာင္းဆုိသည္ဟု ေျပာပါသည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus