ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုန္ၾကမ္းမ်ားရုိဟင္းစုိးမုိး၀င္း
RB News
30.10.2016

လူသားဟူသည္ ေလာကတြင္ တစ္ဦးတည္း ရပ္တည္ ရွင္သန္မေနႏုိင္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦး အျဖစ္ ပါ၀င္၍ မိမိဘ၀ရပ္တည္ေရးႏွင့္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ သဟဇာတက်က် ေနထုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ၾကဳိးပမ္း ၾကရသည္။ အျခားလူမ်ားႏွင့္ သဟဇာတက်က် ေနထုိင္ေရး အတြက္ လူတစ္ဦးစီတြင္ လုိက္နာက်င့္ၾကံရမည့္ လူ႔က်င့္ဝတ္၊ လူ႔တာဝန္၊ လူ႔၀တၱရား ကုိယ္စီ႐ွိၾကသည္။ လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ လုိက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားဟူသည္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ လူသားအားလုံးအတြက္ ၾကည့္တတ္၊ ျမင္တတ္၊ သိတတ္၊ ေဆာင္႐ြက္တတ္သည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိကုိယ္က်ဳိး စီးပြားကုိ ဦးစားမေပးဘဲ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးကုိ ေဆာင္႐ြက္တတ္ေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖစ္ရသည္။ ဤသုိ႔ က်င့္ဝတ္မ်ား ကုိယ္စီ လုိက္နာပါက စုိးရိမ္မႈ၊ ပူပန္မႈ၊ ေသာကေရာက္မႈ တုိ႔သည္ မိမိဘဝ၌ ကြန္းခုိရာ ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ စုိးရိမ္မႈ၊ ပူပန္မႈ၊ ေသာကေရာက္မႈတုိ႔ ကင္းေဝးေနပါက မိမိ၏ စိတ္သည္ ၾကည္လင္ခ်မ္းေျမ့ေပျမဲပင္။ ခ်မ္းေျမ့မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္ရေပအ့ံ။

လူတုိင္းလုိလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္နုိင္ျခင္းသည္သာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အႏွစ္သာရတည္း။ သုိ႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ မုိးေပၚက အလုိလုိက်လာေသာ အရာမဟုတ္၊ ကုိယ္တုိင္ ဖန္တီးယူႏုိင္မွသာ လက္ဝယ္ ရ႐ွိေသာအရာ ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနရာေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနလ်က္႐ွိေပရာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ေသာင္းမကေသာ ျပည္သူမ်ား အုိးအိမ္ စြန္႔ခြာ တိမ္းေ႐ွာင္ေနရသည္။ မိမိ၏ေနရပ္ေဒသကုိ စြန္႔ခြာေနရသည္။ လူသားတုိ႔အတြက္ မေမ့သင့္ေသာ တစ္ေနရာသည္ မိမိ၏ဇာတိ ေမြးရပ္ေျမဟု အဆုိျပဳပါသည္။

လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိေမြးဖြားသန္႔စင္ခဲ့ရာ ေနရာေဒသကုိ အျမတ္တႏုိး တန္ဖုိးထားၾကသည္။ မိမိေမြးဖြားရာ အမိတုိင္းျပည္ေပၚ မည္သည့္ အတားအဆီးပင္ ျဖစ္ေစ ၊ မည္သည့္ျပႆနာပင္ ျဖစ္ေစ ျဖစ္ပြားခဲ႔ပါက မည္သူကမွ် စိတ္ခ်မ္းသာမည္ မဟုတ္သည္က အမွန္ပင္။ မိမိ၏ေနရပ္ ေမြးရပ္ေျမကုိ လူတုိ႔ ခင္တတ္ မင္တတ္၊ တြယ္တာတတ္၊ သံေယာဇဥ္ထားတတ္သည့္ စိတ္ေၾကာင့္ ကုိယ့္ရပ္ကုိယ့္ေျမကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေလ့႐ွိသည္။ ျဖည့္ဆည္း ေပးေလ့ ႐ွိျမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ မည္သူတစ္ဦးကမွ မိမိေနရပ္ေဒသမွ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာခ်င္ စိတ္ေပါက္မည္ မဟုတ္ေပ။

ဤေနရာတြင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယသမၼတေဟာင္း ေအ၊ပီ၊ေဂ် အဗၺဒူကာလမ္၏ အဆုိတစ္ရပ္ကုိ သတိရမိသည္။

အဆုိက - "အိပ္မက္ေတြ ျမင္မက္ၾကပါ။ အိပ္မက္ေတြထဲကမွ အေတြးေတြ ျဖစ္လာမယ္။ အေတြးေတြ႐ွိပါမွ အလုပ္ျဖစ္မယ္။"

ေအ၊ပီ၊ေဂ် အဗၺဒူကာလမ္ (အိႏၵိယသမၼတေဟာင္း) ေျပာထားသလုိပါပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖုိ႔ အိပ္မက္ေတြ ျပဳိင္တူျမင္မက္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အိပ္မက္ေတြထဲကမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေတြးေတြ ျဖစ္လာမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေတြးေတြ ႐ွိပါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလုပ္ေတြ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္ကုိ သုံးေဆာင္နုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေနရာေဒသအႏွ႔ံ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ႏုိင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတုိ႔၏ ႀကီးမားေသာ တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ၊ အျဖဴ အမည္း မေ႐ြး၊ လူမ်ဳိးမေ႐ြး ဘာသာမေ႐ြး စုေပါင္းလက္တြဲကာ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ ႕ ႕ ႕ ။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus