ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အထက္ကၽြဲႀကဳိေမာ္ ကာဒီရြာမွ တာ၀န္ခံက ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္

MYARF
RB News
6.10.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ အထက္ကၽြဲႀကဳိေမာ္ ေက်းရြာအုပ္စု ကာဒီရြာမွ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ဦးေဆာ္လိမ္သည္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ သတင္းေပး ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္ (ဘ) ဦးလာလူးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ ၿခိမ္းေျခာက္၍ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေငြညွစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

အထက္ကၽြဲႀကဳိေမာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကာဒီရြာမွ တာ၀န္ခံ ဦးေဆာ္လိမ္သည္ ယခင္က စ.ရ.ဖ ၏ တပည့္ရွိစဥ္ကာလတြင္လည္း ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ အလြန္ဒုကၡေပးခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား သုံးစြဲၿပီး ေက်းရြာ တာ၀န္ခံ ရာထူး ရယူလုိက္သည့္ အခ်ိန္ကစၿပီး ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ယခင္ကထက္ ပုိ၍ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ရြာသားအမ်ားစုမွာ တံငါးသည္ဘ၀ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား ျဖစ္၍ ေက်းရြာတာ၀န္ခံ ဦးေဆာ္လိမ္၏ ဒုကၡေပးမႈမ်ားမွာ ၎တုိ႔အတြက္ အလြန္ႀကီးေလေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေငြညွစ္ခံရသူအခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) ေဒၚေဟာ္တီဇာ (ဘ) ဦးေဆြေယာဒ္ေကာ္ရိမ္း ထံမွ ေငြက်ပ္ ၇၅၀၀၀/ ညွစ္ယူခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔က ေငြညွစ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေနအိမ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ သားမက္အတြက္ ဧည့္စာရင္းတုိင္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္ဟု ဆုိကာ ညွစ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂) ဦးမာဒူ (ဘ) ဦးဒူဒူမ်ား ကုိ သားအဖ ႏွစ္ဦး အခ်င္းခ်င္း စကားမ်ားခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိ၍ ၾသဂုတ္လ (၅) ရက္ေန႔က ေငြက်ပ္ သုံးသိန္းငါးေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၃) ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ဦးအဒူမာလိခ္ (ဘ) ဦးေမာ္ဂုလ္အာမတ္ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဖရုံေခ်ာင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿပဳိင္းေတာင္ရြာ တာ၀န္ခံ ဦးေဆာ္လိမ္၏ အမႈတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းသုံးေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၄) ေမာ္လ၀ီအေရွာရ္မ်ာ (ဘ) ဦးေဖတာန္အလီ ထံမွ ရြာသားတစ္ဦးက အေၾကြးရရန္ ရွိေၾကာင္း တုိင္ၾကားခဲ့သည္ဟု လုပ္ႀကံ ေျပာဆုိ၍ ဇူလုိင္လ (၇) ရက္ေန႔က ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၅) ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔က ဦးမုိဟာမတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးေဆြတာေလာမ္ကုိ ၎၏သားျဖစ္သူက မိန္းကေလးတစ္ဦးကုိ ရည္းစားစကား ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၆) ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ဦးအာေရာဖ္အုလႅာ (ဘ) ဦးအလီ အား ႏြားတစ္ေကာင္ ခုိးယူခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ ရွစ္ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၇) ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဦးမုိဟာမတ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးဟာဘီအုလႅာ အား ဇနီးျဖစ္သူကုိ ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ေငြက်ပ္ ၂၂၅၀၀၀/ ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၈) ဦးအီလီယာစ္ (ဘ) ဦးအဒူကာဒဲရ္ ကုိ ေမာ္လ၀ီအေရွာရ္မ်ာႏွင့္ စကားမ်ားခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ၾသဂုတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေငြက်ပ္ ၇၅၀၀၀/- ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၉) ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ကာဒီရြာတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္သည့္ ဦးအဒူဟာမိတ္ (ဘ) ဦးအာမိရ္ဟူစိန္း ကုိ ဧည့္စာရင္း တုိင္ၾကားပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိ၍ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔က ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၁၀) ဦးဟာဆူမ်ာ (ဘ) ဦးအီမာန္ေရွာ္ရိဖ္က သားျဖစ္သူႏွင့္ ေခၽြးမတုိ႔ကုိ ဆဲဆုိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရကေန႔က ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

(၁၁) ဦးဟာရွိမ္းမူလႅာ (ဘ) ဦးဇာဟိဒ္ဟူေဆာင္း ကုိ ဇနီးျဖစ္သူကုိ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခုိင္းခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ၍ ဇူလုိင္လ (၁၉) ရက္ေန႔က ေငြက်ပ္ ၇၀၀၀၀/- ညွစ္ယူခဲ့သည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus