ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲမွ ေနအိမ္ (၅) လုံးမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရ၊ ေနအိမ္ (၈) လုံး ၿဖဳိဖ်က္ခံရ

Rohingya Eye
RB News
31.12.2016

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕၊ လိပ္ရေက်းရြာအုပ္စု အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ယင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ စူရူးဖာရာရြာမွ ေနအိမ္ (၅) လုံးကုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ ေနအိမ္ (၄) လုံးကုိ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ လိပ္ရေက်းရြာအုပ္စု၊ စူးရူးဖာရာရြာသုိ႔ ယင္းေက်းရြာအုပ္စု အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္ (၅) လုံးကုိ န.စ.က ေျမပုံတြင္ မပါဟု ဆုိကာ ၿဖဳိဖ်က္ရမည့္ အစား မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္လည္း အဆုိပါ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ယင္းေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေနာက္ထပ္ ေနအိမ္ (၄) လုံးကုိ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ မီးရႈိ႕၊ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္မ်ားမွာ ၀ါးထရံ၊ ဓနိမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အိမ္မ်ား ျဖစ္သည္။

မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ အိမ္မ်ား၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ

(၁) ဦးေဘလာလ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)
(၂) ေဆာ္ယာဒ္ (ဘ) ဦးအာဘူး (အသက္ ၂၄ ႏွစ္)
(၃) ဦးအမီရ္ဟူးေဆာင္း (ဘ) ဦးဟာလူ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၄) ဦးအဒူေရာ္ဟိမ္း (အသက္ ၅၇ ႏွစ္)
(၅) ဦးေဆြယာဒ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္မ်ား၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးယူႏုစ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၈ ႏွစ္)
(၂) ဦးယူဆုဖ္ (ဘ) ဦးအလီဟူစိန္း (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၃) ဦးမာမတ္ဟာရွိမ္း (ဘ) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္)
(၄) ဦးေနာ္ဘီအုလႅာ (ဘ) ဦးဒိလ္မာမတ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

အလားတူ ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ နံသာေတာင္ရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ယင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္ဂါးရြာမွ တဲအိမ္ (၄) လုံးကုိ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့သည္။

ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ တဲအိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးမာမတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးေဇာ္မိလ္အာမတ္ (အသက္ ၃၂ ႏွစ္)
(၂) အာဇီဇူလႅာ (ဘ) ဦးမာမတ္အာေလာမ္ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၃) ဦးယူႏုစ္ (ဘ) ဦးႏူရ္ဇာမာ (အသက္ ၂၉  ႏွစ္)
(၄) ဦးဒူစ္မာမတ္ (ဘ) ဦးေဇာ္ေဘာရ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus