ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရဲကုိယ္တုိင္ ရုိက္ကူးထားသည့္ ရဲမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ေနသည့္ ဗီဒီယုိ ထြက္လာ
RB News
31.12.2016

ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနသည့္ တစ္မိနစ္ ဆယ့္ငါးစကၠန္႔ ဗီဒီယုိတစ္ခုကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦး ကုိယ္တုိင္ ရုိက္ကူး၍ လူမႈကြန္ယက္ေပၚသုိ႔ ျဖန္႔ေ၀လုိက္သည္။ အဆုိပါ ဗီဒီယုိသည္ နာရီပုိင္းအတြင္း ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ႏုိင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ရုိက္ကူးထားသည့္ ေနရာကုိ စုံစမ္းလ်က္ ရွိသည္။

ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွစ၍ ယခုဗီဒီယုိတြင္ ပါသည့္ ရုိက္ႏွက္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈပုံစံမ်ဳိးမွာ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ RB News မွလည္း ယခု ဗီဒီယုိရုိက္ကူးထားသည့္ ေနရာကုိ စုံစမ္းလ်က္ ရွိသည္။Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus