ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေနအိမ္၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းႏွင့္ ဆုိင္ခန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၿဖဳိဖ်က္ခံရ

RB News
1.1.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား၊ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ခန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔က အတင္းအဓမၼ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ယခင္ န.စ.က လက္ထက္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ေျမပုံတြင္ မပါရွိေသာ အေဆာက္အဦမ်ားဟူ၍ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ ေနအိမ္အမ်ားစုတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ တရား၀င္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း န.စ.က ေျမပုံတြင္ မပါဟု ဆုိကာ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

(၁) ပေညာင္ပင္ႀကီး ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၂၇) လုံး
(၂) ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၄၅) လုံး
(၃) ဘဂုံးနား ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၁၀) လုံးႏွင့္ ဘာသာေရးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း
(၄) ပန္းေတာျပင္ ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၁၀) လုံး
(၅) ကံပူးေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၁၉) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း တစ္ခန္း
(၆) အုန္းေတာ ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၂၁) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၃) ခန္း
(၇) ေဇာ္မတက္ ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၇) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၄) ခန္း
(၈) သေရကုန္းတန္း ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၁၆) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၄) ခန္း
(၉) သေရကုန္းေဘာင္ ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၁၁) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၃) ခန္း
(၁၀) ကညင္တန္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဒုိးတန္းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၂) လုံး
(၁၁) ပဒင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဂေဇာန္းဒီးယားရြာ ေနအိမ္ (၄) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၆) ခန္း
(၁၂) ပဒင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ခြန္ကရာရြာတြင္ ေနအိမ္ (၄) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၃) ခန္း
(၁၃) မန္က်ည္းေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၂) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၁၀) ခန္း
(၁၄) ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၃၀) လုံးႏွင့္ ဆုိင္ခန္း (၃)ခန္း
(၁၅) အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေလယာဥ္ကြင္းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၁၇) လုံး
(၁၆) အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကံပူးရြာတြင္ ေနအိမ္ (၅) လုံး
(၁၇) အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ အထက္ကံပုိင္ႀကီးရြာတြင္ ေနအိမ္ (၇) လုံး
(၁၈) အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ အ၀က္ကံပုိင္ႀကီးရြာတြင္ ေနအိမ္ (၁) လုံး
(၁၉) အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဗ်ဴဟာကုန္းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၁၀) လုံး
(၂၀) အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေစ်းကုန္းတန္းရြာတြင္ ေနအိမ္ (၉) လုံး
(၂၁) အလယ္သံေက်ာ္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေမာင္တူလာရြာတြင္ ေနအိမ္ (၂၉) လုံး -- တုိ႔ျဖစ္သည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus