ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ က်ဴးလြန္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အနက္ ႏွစ္ခုေက်ာ္စြာ၀င္း
RB News
14.2.2017

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီမွ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္စဥ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ တင္ျပႏုိင္ပါက က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ဟု မၾကာခဏထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သိရွိႏုိင္ရန္ ေအာက္ပါ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ႏွစ္ခုကုိ တင္ျပလုိက္ပါသည္။

(က) ေမာင္ေတာေဒသတြင္ တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ တစ္စုံတစ္ရာဆက္ႏြယ္မႈမရွိသည့္ အျပစ္မဲ့ ရြာသူရြာသား ၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ ဖမ္းဆီး၍ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့ရာမွ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ၄ လ ေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ပင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူမ်ားအား မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ မေပးျခင္း၊ ေရွ႕ေနငွားခြင့္ မေပးျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကုိ ခံစားေနရျခင္း။

(ခ) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ က်ီးကန္းျပင္ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္သူရစန္းလြင္ က က်ီးကန္းျပင္ေတာင္ရြာမွ ေမာ္လ၀ီဇာဖာရ္အာမတ္ႏွင့္ က်ီးကန္းျပင္အလယ္ရြာမွ ေမာ္လ၀ီေရာ္ဖိတ္ တုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ၀ါးပိတ္ရြာမွအျပန္ က်ီးကန္းျပင္ဌာနခ်ဳပ္ အနီးတြင္ က်ီးကန္းျပင္အလယ္ရြာရွိ ေနအိမ္မ်ားအားလုံးမွ ေဒသခံရြာသားမ်ား အားလုံးကုိ ညေနအတြင္း ေနအိမ္မ်ားမွ အၿပီးစြန္႔ခြာသြားရန္၊ လုိက္နာမႈမရွိပါက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ မွာၾကားခဲ့သျဖင့္၊ ေနအိမ္မ်ား အားလုံးမွ ရြာသူရြာသားမ်ားအားလုံး ယင္းေန႔ ညေနအတြင္း ေနအိမ္မ်ား စြန္႔ခြာခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ရွိေနသည့္ ပစၥည္းမ်ား ယူရန္သြားသည့္အခါ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ရြာထဲသုိ႔ပင္ ၀င္ခြင့္မေပးဘဲ အေသပစ္သတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ယခုအခ်ိန္ထိ ရြာထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရၿပီး၊ ရဲမွဴးခ်ဳပ္သူရစန္းလြင္၏ အမိန္႔ေၾကာင့္ အိမ္ေျခ (၂၉၉ ) လုံးမွ အိမ္ေထာင္စု (၂၇၉) စု၊ လူဦးေရအားျဖင့္ (၂၁၅၄) ဦး အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေနအိမ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခံရသူမ်ားကုိ ရဲမွဴးခ်ဳပ္သူရစန္းလြင္ က အျခားေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ တစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ၊ ေမာင္းထုတ္ခံရသူမ်ားက မိမိတုိ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ က်ီးကန္းျပင္ အေနာက္ရြာႏွင့္ ေတာင္ရြာတုိ႔ရွိ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ၿခံ၀င္းမ်ားအတြင္းတြင္ ဒုကၡမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေနထုိင္ေနရသည္။ အလယ္ရြာရွိ ေနအိမ္မ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ား ေမာင္းထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ ေနအိမ္မ်ားအတြင္းရွိ ပရိေဘာဂႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ န.တ.လ ရြာသားမ်ား၊ ရခုိင္ရြာသားမ်ားက ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာလည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ အထက္ပါ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ႏွစ္ခုတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus