ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ယေန႔ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း

ဦးေက်ာ္မင္း
RB News
1.5.2016

ယေန႔ ျပည္သူ အားလံုး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေတာင္းတ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး၏ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မွာ မွ်တေရး၊ ညီမွ်ေရး၊ လူလူခ်င္း၊ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ ကင္းရွင္းေရး၊ လူမႈဘဝ ဆက္ဆံေရး ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ေရးတိုင္း အေပၚ မူတည္ ပါသည္။ ခြဲျခား ဆက္ဆံေရးကို ကမၻာ့ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ အေတာ္ မ်ားမ်ား က ပေပ်ာက္ေစလိုသည္။ သို႔တိုင္ကမၻာမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ျခင္း မရွိ ေသးပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ကို ကမၻာ့ ကုလသမဂၢက လူနည္းစုမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကင္းရွင္းေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အခမ္းအနားမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

မၾကာေသးခင္က တိုင္းရင္းသားပါတီ အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (အမတ္) မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအတြင္း တစ္လက္မမွ် မက်န္ အားလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ လုပ္ရမည္ ”ဟု မိန္႔ဆိုထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူမ်ားက ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုပါသည္။ တျခားေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ “ ႏိုင္ငံသားအားလံုး တူညီမွ်တေသာ အခြင့္္အေရး အခြင့္အလန္းရေစရမည္။ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈ ရွိေသာ စနစ္သို႔ ဦးတည္သြားမည္။…” စသည္ျဖင့္ မိန္႔ဆိုခဲ့ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

၄င္းသည္ ဝမ္းသာစရာ၊ ႀကိဳဆိုစရာ၊ ဂုဏ္ျပဳၾသဘာေပးစရာ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လည္း ျပည္သူအားလံုးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အားကိုးမႈအျပည့္ရွိ၍ သံုးႀကိမ္၊ သံုးခါ အၾကပ္အတည္း၊ အခက္အခဲ၊ ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔မႈအရပ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီး ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆႏၵမဲကို တစ္ခဲနက္ အလံုးအခဲႏွင့္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အားႀကိဳးမာန္တက္၊ စြန္႔စြန္႔စားစား မဲထည့္တာဝန္ေက်ခဲ့ျခင္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီးဒီမိုကေရစီ အနစ္သာရႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္၍ျဖစ္သည္။ ယခု ျပည့္သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္၊ လိုလား ေတာင္းတခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တာဝန္မွာ NLDႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေပၚမွာ တည္မွီ ေနသည္။

ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ကမၻာမွာအဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္သို႔ တြန္းပို႔ေသာ လူတန္းစားက ယေန႔အခ်ိန္အထိ အေျပာင္းအလဲကို ဟန္႔တား၊ ကန္႔လန္႕ေနသည္ကို ျပည္သူမ်ား သိရွိပါသည္။ မေတာ္ေလာဘသားမ်ား၏ မတရားအားထုတ္ေနမႈကို ျပည္သူမ်ားက တြန္းလွန္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။

ယေန႔ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရွိေနပါသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိၿပီး အဖြဲ႔ရွစ္ဖြဲ႕မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ NCR ကို လက္မွတ္ထိုးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ က်န္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ မယူေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းပါ့မလား စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ အင္အားမရွိေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဟု ယေန႔အစိုးရမွ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုေသာ္လည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အင္အားႀကီးထြားမလာႏိုင္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ တစ္လက္မ မက်န္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးမွာ ဧကန္အခက္အခဲ ရွိေပမည္။

၁၉၆၂ ခု မတိုင္မီက လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွာ သံုးေလးခုသာ ရွိပါသည္။ ယေန႔အခါ မိႈလိုေပါမ်ားလာျခင္းကို စဥ္းစားစရာပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးညံ့ဖ်င္းမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ တရားဥပေဒအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ အာဏာပိုင္မ်ားက မိမိတို႔ ဆႏၵအတိုင္း ေပၚလစီ မ်ားခ်မွတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေရးမစိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္လိုသူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အသစ္မ်ားေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ တရားမဝင္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၿပီး စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း လက္နက္ကိုင္ အင္အား စုေဆာင္းျခင္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

တိုင္းျပည္မွာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္လာျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသလို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိ၍ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးသည္ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာပါက တိုင္းျပည္တြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈရွိရန္ မရွိပါ။ တရားဥပေဒကို ေဘးခ်ိတ္ၿပီး အာဏာရွိသူမ်ား၊ တရားဥပေဒအသက္ဝင္ေအာင္လုပ္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေပၚလစီမ်ား အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္လာ၍ မညီမွ်မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အခြင့္အလန္းမဲ့မႈမ်ား ေပၚလာရာမႈ ေသာင္းက်န္းမႈသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံတြင္းရွိေသာ ဥပေဒမ်ားအားလံုး တရားမွ်တသည္ဟု မဆိုႏိုင္၊ ဆိုရွယ္လစ္ တစ္ပါတီစနစ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရ ေခတ္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕သည္ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီ၊ တဘက္သတ္ျဖစ္ေနသည္။ ထိုဥပေဒမ်ားကိုပင္ နာခံလိုက္ခဲ့လွ်င္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ က်င့္သံုးခဲ့လွ်င္ပင္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရး ဤမွ်ဆိုးရြားမည္မဟုတ္။ တခ်ိဳ႕က ဘာဆိုးရြားလို႔လဲဟုေမးမည္။ မဆိုးရြားလွ်င္ ကမၻာမွာ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ မရွိ၊ အဆင္းရဲဆံုုးႏိုင္ငံ LDC ျဖစ္ရန္မရွိပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ တိုင္းျပည္၏ ပ်မ္းမွ်တဦးက်ဝင္ေငြ နိမ့္က်ေနေပသည္။

ယေန႔လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က်င့္သံုးသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အဓိကဝင္ေငြေကာင္းေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူတစ္ဦး (ဝါ) တစ္စုအား အခြင့္ထူးခံလုပ္ပိုင္ခြင့္လုိင္စင္မ်ား ေပးထား၍ ျပည္သူမ်ားက အဆမတန္ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရမႈမ်ား ရွိပါသည္။ တပ္မွသိမ္းေသာလယ္ေျမတခ်ိဳ႕ နယ္ေျမေဒသတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ အသံုးခ်မႈအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လယ္ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ရွိေနေပသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရေၾကာင္းမ်ားကို သံုးဆယ့္တစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ကုလသမၼဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ညီလာခံတြင္ ယခု၌ ကုလသမၼဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ကလည္းေကာင္း၊ UPR ေခၚ Universal Periodicsal Report တင္ျပေသာာ ျပည္တြင္းမွ civil society organization မ်ားက တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာတြင္လည္းေကာင္း ဖတ္႐ႈေတြ႔ရွိရပါသည္။

လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ တင္ျပရွင္းလင္းခ်က္တြင္မူ အားလံုးမွန္ကန္ပါသည္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိ တိုးတက္လာေနသည္ဟုသာ ပါရွိသည္။ ၎သည္ လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ မကိုက္ပါ။ ကြဲလြဲေနသည္။ အာဏာရွိသူမ်ားက ျပည္သူကို ထင္သလို အႏိုင္က်င့္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္မည္၊ လူထုဆႏၵကို နားေထာင္မည္၊ ျပည္သူေပးေသာ တာဝန္ကို ေက်ႁပြန္မည္ဆိုေသာ မၾကာခင္အာဏာရယူမည့္ အစိုးရတြင္ ႀကီးေလးေသာတာဝန္ ရွိပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေလးထားရမည္။

ယခင္ေခတ္က အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဥပေဒမဲ့မတရားျပဳက်င့္သည္ကို ျပည္သူမ်ားက တိုင္ၾကားလွ်င္ တိုင္ၾကားသူကို ျပန္၍အေရးယူသည္။ ယခု စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေဖၚေဆာင္မည္ဟု ဆိုလွ်င္ တိုင္တန္းမႈမ်ားကို စနစ္တက် စီစစ္ၿပီး အမွန္အတုိင္း အေရးယူမႈရွိမွ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရရွိႏိုင္မည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရယူေပးခဲ့သကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေသာ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး တူညီမွ်တေသာ အခြင့္အေရးရရွိခြင့္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္ေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားနယ္ေျမတြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡကို လံုးဝ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစလိုသည္။

တိုင္းျပည္တြင္ မတူညီေသာ လူမ်ိဳးစုၾကားမွာ ပ႗ိပကၡျဖစ္ေနလွ်င္ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးရမည့္အျပင္၊ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈမရွိေသာလူမ်ိဳးစုငယ္ ရာေက်ာ္ရွိေနရာ ထိုလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း အာမခံခ်က္ေပးရမည္။ ကာကြယ္ေပးရမည္။ ၎သည္ အစိုးရသစ္၏ တာဝန္ျဖစ္ေပမည္။ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားက တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရရွိေရး အစီအမံသည္ လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အသက္ဝင္ရန္ လိုအပ္ေနေပသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားတြင္လည္း လူနည္းစုမ်ားရွိပါသည္။ ထိုလူမ်ိဳးစု အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားအရ (institutional) အာမခံခ်က္၊ ဌာနဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ (structural balance and fairness) လူအင္အားျဖည့္ဆည္းတာဝန္ေပးမႈမ်ားရွိရန္ လိုေပသည္။ ဥပမာ “ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအတြက္သာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးအတြက္သာ” ဆိုသည့္ခံယူခ်က္မ်ိဳးဝင္လာသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။ လူမ်ိဳးအေျခခံေသာ ျပည္နယ္ဟု ေျပာဆိုေနသည္။ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားလူနည္းစုမ်ားအခြင့္အလန္းမဲ့ ျဖစ္ေနမည္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အၿမဲသတိထားရွိေနရမည္။ လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ တဘက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ိဳး မရွိသင့္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အၿမဲမွ်တမႈ ရွိေစရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည္။ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆိုသည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း လူနည္းစုငယ္မ်ားကို ညဥ္းဆဲျခင္းမ်ီုး မျဖစ္ႏိုင္ေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ တာဝန္ ျဖစ္ရေပမည္။ ထုိ႔အျဖစ္မ်ိဳးအတြက္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုမွာ သိသာျမင္သာေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မေတြ႕ရွိရေပ။

ယခုတက္လာမည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္ေပၚတြင္ ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ခ်က္ အျပည့္အဝ ထားရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအျမင္ political culture ကို ခဝါခ်ၿပီး ျပည္သူကိုအေျခခံ၊ ႏိုင္ငံသားကိုအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ national spirit ေပၚထြန္းလာေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမခြဲျခားဘဲ ႏိုင္ငံသား အားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးခံစားခြင့္ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ခရစ္ယန္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ မျဖစ္သင့္ ဟူေသာအယူအဆမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေတာ္က အကာအကြယ္မေပးသင့္ပါ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ အထက္ပါလူမ်ိဳးစုတိုင္း၏ ဘဝအာမခံခ်က္လံုၿခံဳမႈကို အၿမဲအေလးထားခဲ့ေသာ သာဓကမ်ား ရွိေပသည္။ ထိုေခတ္ျပည္သူ အရပ္သားအစိုးရက kumington တရုတ္ျဖဴေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ႏွိမ္ႏွင့္ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက တာဝန္ယူေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္၊ လက္နက္ပုန္ကန္မႈရွိ၍ စစ္အစိုးရကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟူေသာ အယူအဆမမွန္ကန္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕သာဓက ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ လူမ်ိဳးေရး႗ိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားရွိေနသည္။ ၎သည္ အစိုးရ၏ ေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈ၊ အားေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပ႗ိပကၡတြင္းပင္ တဘက္သတ္ အားေပးေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲမေနႏိုင္ဟု တစ္ဖက္ေသာ လူမ်ိဳးစုမွ ျငင္းဆန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခု မတိုင္ခင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရြာခ်င္းဆက္၊ အိမ္ခ်င္းကပ္၊ လုပ္ငန္းခ်င္းေပါင္းစပ္လ်က္ ေနထိုင္ခဲ့သနည္း။ ပေယာဂတစ္ခုေၾကာင့္ ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲမေနႏိုင္ဟု ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသတစ္ခု တိုင္းျပည္တစ္ခု တိုးတက္လွ်င္ ပ႗ိပကၡဟူသည္ကား တျဖည္းျဖည္း ပေပ်ာက္သြားေပမည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတုိးတက္ရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ လူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ ႐ုပ္ပိုင္းစိတ္ပိုင္း လံုၿခံဳမႈ၊ တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အလန္းရရွိမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ဘဝတည္ေဆာက္ႏိုင္မႈအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အာဆီယံ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္ ယခင္ကလူမ်ိဳးေရးပ႗ိပကၡမ်ားရွိခဲ့ရာ ယင္းတို႔ကိုခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ထိုးတက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နမူနာယူႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus