ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ေလးၿမဳိ႕စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိ စစ္ေဆး၍ ေငြေၾကး ေကာက္ခံ

MYARF
RB News
10.7.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေလးၿမဳိ႕စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိ စစ္ေဆး၍ ေငြေၾကးေကာက္ခံခဲ့သည္။

ဇူလုိင္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အေရွ႕ဘက္ ဖုံညဳိလိပ္ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္း အမွတ္ (၂၄) ေလးၿမဳိ႕စခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေက်ာက္ျဖဴသား ေသကံေက်းရြာအုပ္စု သုိ႔သြားေရာက္၍ ရြာသားမ်ားအားလုံးကုိ ေက်ာင္း၌ စုခုိင္းၿပီး မိသားစုတစ္စုခ်င္းစီကုိ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက စားသုံးစရိတ္ဟု ဆုိကာ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္စီ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ဇူလုိင္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္လည္း အဆုိပါ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ေသကံခြဆုံေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ရြာသားမ်ားကုိ ေက်ာင္းတြင္ စုခုိင္းၿပီး မိသားစုတစ္စုခ်င္းစီ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးၿပီး ၎တုိ႔အတြက္ စားသုံးစရိတ္ဟု ဆုိကာ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္စီ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ 

ေငြမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ား ကုိယ္တုိင္ မေကာက္ခံဘဲ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ တဆင့္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ ေငြမ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ေကာက္ခုိင္းသည္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေသကံခြဆုံ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းညြန္႔က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အတြက္ပါ ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္စီ ေပါင္းထည့္၍ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္စီ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ စစ္ေဆးမႈမ်ဳိးကုိ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ေက်းရြာတြင္မွ ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

လုံၿခဳံေရးအတြက္ သီးသန္႔ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး၊ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ဆုိလွ်င္ ဓါတ္ပုံရုိက္ခ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ယခုစစ္ေဆးမႈသည္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ မဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကး ေကာက္ခံျခင္းမွာ လက္နက္ျပ၍ အႏုိင္က်င့္ျခင္း တစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆုိေနၾကသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus