ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

MHDO မွ ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ရာအိမ္မွဴးမ်ားက အလႊဲသုံးစားျပဳလုပ္

MYARF
RB News
10.7.2018

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ဧတာလ်ာေက်းရြာအုပ္စု ဇူလာရြာတြင္ ဆင္းရဲသား လယ္သမားမ်ားအတြက္ MHDO မွ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဓါတ္ေျမၾသဇာအိတ္မ်ားကုိ ရာအိမ္မွဴးမ်ားက စိတ္ႀကဳိက္ ခ်ယ္လွယ္၍ အလႊဲသုံးစား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ဇူလုိင္လ (၈) ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ဧတာလ်ာေက်းရြာအုပ္စု ဇူလာရြာတြင္ MHDO က ဆင္းရဲလယ္သမားမ်ားအတြက္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ၅၆ အိတ္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဓါတ္ေျမၾသဇာအိတ္မ်ားကုိ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ရာအိမ္မွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးဆာဒဲခ္ႏွင့္ ဦးအဒူမူနာဖ္ တုိ႔လက္ထဲသုိ႔ အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး၊ ၎တုိ႔က ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား ခြဲေ၀ေပးရာတြင္ ဆင္းရဲသားလယ္သမ်ားမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ခြဲေ၀ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကုိသာ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ဓါတ္ေျမၾသဇာအိတ္ရရွိခဲ့သူ အမ်ားစုမွာ လယ္သမားမ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာအိတ္မ်ားကုိ ရရခ်င္းပင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

“ဓါတ္ေျမၾသဇာအိတ္ရတဲ့လူေတြ အမ်ားစုက လယ္သမားေတြ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔အတြက္ အသုံးမ၀င္ေတာ့ ႏွစ္ေသာင္းခြဲတန္တဲ့ ဓါတ္ေျမၾသဇာအိတ္ကုိ တစ္ေသာင္းနဲ႔ ျပန္ေရာင္းလုိက္ၾကတယ္” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ေမလတြင္လည္း MHDO က ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ဟု ဆုိကာ ဆိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္အခါကလည္း အဆုိပါ ရာအိမ္မွဴးႏွစ္ဦးက ယခု ဓါတ္ေျမၾသဇာ ခြဲေ၀ေပးသည့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကုိသာ တစ္မိသားစုလွ်င္ ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္က်စီ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ ဆိတ္မ်ားခြဲေ၀ ေပးမည္ဟုဆုိကာ အိမ္ေထာင္စု ၁၂၀ စုမွ ေငြက်ပ္ ၂၅၀၀ စီေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ခြဲေ၀ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၀ ကုိသာ ဆိတ္ႏွစ္ေကာင္က်စီ ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ ေငြေပးၿပီး ဆိတ္မ်ား မရရွိသည့္ မိသားစုမ်ားက ေ၀စုမရေသာေၾကာင့္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားကုိ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိေသာအခါ ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ေပးမည္ဟု ႏွစ္သိမ့္ခဲ့သည္။ ယခု ဓါတ္ေျမၾသဇာအိတ္မ်ား ခြဲေ၀ေပးရာတြင္လည္း ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကုိသာ ခြဲေ၀ေပးသျဖင့္ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ရာအိမ္မွဴးမ်ားအၾကား စကားမ်ားခဲ့ရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus