ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ၀ါးမေရာင္းရန္ တားျမစ္ၿပီး ေရာင္းလွ်င္ သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္

ေက်ာ္စုိး
Rohingya Today
29.11.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ၀ါး၊ ဓနိ မေရာင္းရန္ တားျမစ္သည့္အျပင္ ေရာင္းလွ်င္ သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ 

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ႀကီး အပါအ၀င္ ၎ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ ၄၊ ၅ ဦးတုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားကုိ လာဘ္ေပး ညွိႏႈိင္းၿပီး ၀ါး၊ ဓနိမ်ားကုိ တစ္ဦးတည္းစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး အျခားတစ္ဦးက ေရာင္းခ်လာပါက သတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္၍ မေရာင္းရန္ တားျမစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သုိ႔ေျပာသည္။ 

ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္စု ဘုရားျပင္ေက်းရြာမွ သားသမီး ၈ ဦး၏ ဖခင္ ဘာသာေရးဆရာ ေမာ္လ၀ီ ဦးမုိဟီဘုလႅာ (ဘ) ဦးနဖိအူလႅာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) သည္ အလြန္ဆင္းရဲသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သာမာန္လူမ်ားနည္းတူ က်ဘမ္း အလုပ္လုပ္ရျခင္းကုိ မႏွစ္သက္၍ စုိင္းဒင္ေခ်ာင္းရွိ ၀ါးအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳသူတစ္ဦးထံမွ ေရာင္းၿပီး ေငြေခ် စနစ္ျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔က ၀ါးအလုံး တစ္ေထာင္ခန္႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ ယူလာခဲ့သည္။ 

ဦးမုိဟီဘုလႅာကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ႀကီးက ၎၏ အကူတပည့္ ၆ ဦးႏွင့္ သြားေရာက္၍ ဘာသာေရးအရ ေစာ္ကားသည့္ စကားလုံးမ်ား သုံးႏႈန္း၍ ဆဲဆုိၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ၀ါးလုံး၀ မေရာင္းရန္ တားျမစ္ခဲ့ၿပီး၊ အကယ္၍ ၀ါးေရာင္းပါက သတ္ပစ္မည္ဟုလည္း ေျပာဆုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus