ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ဘုရားျပင္ေအာင္ပတြင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမည့္ မူႀကဳိေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံေန

ေက်ာ္စုိး
Rohingya Today
5.12.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ဘုရားျပင္ရြာရွိ ျပဳျပင္မြမ္းမံမည့္ မူႀကဳိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံလ်က္ရွိသည္။ 

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ႀကီး (အသက္ ၄၃ ႏွစ္ခန္႔) သည္ ဘုရားျပင္ရြာရွိ မၾကာခင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမည့္ အစုိးရပုိင္ မူႀကဳိစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ အေၾကာင္းျပ၍ ေက်းရြာတာ၀န္ခံ ဦးဇူဘုိက္ရ္ (ဘ) ဦးတြာဟဲရ္၊ ေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္ (၃) ဦးတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သုိ႔ေျပာသည္။

ဘုရားျပင္ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဘုရားျပင္ေက်းရြာတြင္ ယခင္က အစုိးရအလယ္တန္းေက်ာင္းရွိရာ ေနရာတြင္ အစုိးရက လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က မူႀကဳိစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့သည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ႀကီး၊ တာ၀န္ခံ ဦးဇူဘုိက္ရ္ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ (၃) ဦးျဖင့္ ေက်ာင္းေကာ္မတီဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ျဖင့္ အလွဴခံပြဲက်င္းပရန္ လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ ေက်ာ္ တန္ဖုိးရွိ လက္မွတ္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု ဘုရားျပင္ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 

အဆုိပါ မူႀကဳိေက်ာင္းကုိ အလွဴရွင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေသာ္လည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က ၎တုိ႔ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ ရြာသားမ်ားထံမွ အတင္းအဓမၼ ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus