ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံတြင္ တဖက္ႏုိင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အိမ္အလြတ္မ်ားကုိ ၿဖဳိဖ်က္၍ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံး အေဆာက္အဦႏွင့္ အိမ္သုံးထင္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳေန

ေအာင္မင္း
Rohingya Today
5.12.2018

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံ ေက်းရြာအုပ္စုမွ တဖက္ႏုိင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အိမ္အလြတ္မ်ားကုိ ၿဖဳိဖ်က္၍ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံး အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အိမ္သုံးထင္းမ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ 

ေက်ာက္ျဖဴသားေသကံေက်းရြအုပ္စု ဒါႏုိမ်ာရြာမွ ဟာဖီးဇ္ ဦးမုိဟမၼဒ္တြာဟဲရ္ (ဘ) ဦးအာမီးရ္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) ၏ ေနအိမ္သုိ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေကထြန္း (ခ) ေယာဒူ က သား (၃) ဦးႏွင့္ အတူသြားေရာက္၍ ကုိယ္တုိင္ၿဖဳိဖ်က္ၿပီး ေလွျဖင့္ သယ္ေဆာင္သြားကာ ၎၏ ၿခံ၀င္းအတြင္း ႏြားရုံ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေသကံရြာမွ ဦးရုစ္တုမ္အလီ (ဘ) ဦးအဗ္ဒူလ္မူနာဖ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)၊ ဦးအာဘူလ္ကာလာမ္ (ဘ) ဦးနာဂူး (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးအဘူဆယိဒ္ (ဘ) ဦးေလာ္တူမ်ာ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကုိလည္း ဦးေမာင္ေကထြန္းက ၿဖဳိဖ်က္၍ ၎၏ ေနအိမ္သုိ႔ ယူေဆာင္သြားၿပီး စပါးဂုိေဒါင္ႀကီး တစ္လုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီး၊ က်န္ရွိသည့္ သစ္သားမ်ားႏွင့္ ၀ါးမ်ားကုိ အိမ္သုံးထင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Rohingya Today သို႔ေျပာပါသည္။

တဖက္ႏုိင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အိမ္အလြတ္မ်ားကုိ ၿဖဳိဖ်က္၍ သယ္ေဆာင္သြားသည့္ ဦးေမာင္ေကထြန္းကုိ အိမ္မ်ား ၿဖဳိဖ်က္ေနစဥ္ ရြာသားမ်ားက ေတြ႔ရွိၿပီး ဟန္႔တားရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ေသာ္လည္း ၎က “မင္းတုိ႔ ကုလားေတြ ေအးေဆးေန၊ မေနရင္ အသတ္ခံရမယ္” ဟု ဆဲဆုိၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေသကံရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ 

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေကထြန္းသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ဦးေက်ာ္သာစည္ေက်းရြာအုပ္စုေန ၿမဳိ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၿမဳိ႕နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေရႊႏွင့္ တူေတာ္စပ္သျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာကုိ အလြဲသုံးစား လုပ္ၿပီးတုိင္း “ႀကဳိက္တဲ့ေနရာမွာ သြားတုိင္၊ ဂရုမစုိက္ဘူး” ဟု မၾကာခဏေျပာဆုိေလ့ရွိေၾကာင္း ဒါႏုိမ်ာ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus