ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အ၀ကၽြန္းသားေတြ၊ အေနာက္သားေတြ ကိစၥကို ဘယ္လို ရွင္းမလဲ


ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ာ-

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက လြတ္လပ္ေရး ရယူစဥ္ ျမန္မာေျမပံုထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ား ျဖစ္ပါ တယ္။ ကိုယ္ေန တဲ့ ေျမကို ကိုယ္ခ်စ္ရမယ္၊ ကိုယ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံကို ကိုယ္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ သား ေတြကို ပညာရည္ တုိးတက္လာေအာင္ ကိုယ္ေတြက ႀကံေဆာင္ရပါမယ္။ ကိုယ္ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ ညီၫြတ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္သယ္ပိုးရပါမယ္။

အခုတစ္ေလာ ျမန္မာျပည္မွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အထိကရုန္းေတြ ေပၚထြက္လာတာကို ၾကည့္ရင္ အင္ မတန္မွ စိတ္မခ်မ္းေျမ႔ဘို႔ ေကာင္းပါတယ္။ လူမ်ိဳးႏြယ္မတူ၊ ဘာသာမတူ၊ ဂိုဏ္းမတူလို႔ ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ တဲ့ ေခတ္ကာလႀကီးက ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလို ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ တဲ့ ေခတ္ေဟာင္း ကိုပဲ ျပန္လည္ တမ္းတေန မယ္ ဆိုရင္ ကမၻာနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္း ေခတ္ မွီႏိုင္ဘို႔ ဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို မေျပာဆိုသင့္ပါ၊ မခံယူသင့္ပါ။ မရင့္က်ဴး သင့္ပါ။

သတ္မွတ္မႈ နယ္ေျမအလိုက္ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား ႏွစ္မ်ိဳးပဲ သေဘာအားျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္လို႔ ရႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လာရင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ဘို႔ လြယ္ကူရေလေအာင္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ ျခင္းသာ ျဖစ္သင့္ၿပီး လူနဲ႔လူၾကား ခြဲျခားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။

ဥပမာ- ျမန္မာႏိုင္ငံက လူတစ္ဦး ထိုင္းႏိုင္ငံထဲကို ခိုး၀င္လာမယ္၊ သူ႔မွာ ၀င္ခဲ့စဥ္က ပါ့စ္ပို႔ (ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္) မပါခဲ့ဘူး ဆိုရင္ သူဟာ ဘယ္အရပ္၊ ဘယ္ေဒသက လူမွန္းမသိ ျဖစ္ေနမယ္- မေတာ္တဆ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ သူေသသြားခဲ့ရင္ ဘယ္ကို အေၾကာင္းၾကားေပးရမွန္း မသိသလို၊ သူက ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ျပန္လည္ ထြက္ေျပးရင္လည္း တရားခံျဖစ္တဲ့ သူ႔ကို ဘယ္မွာ လိုက္ဖမ္း အျပစ္ေပးရမွန္း မသိ ျဖစ္ေနပါမယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသား သန္းေခါင္း စာရင္း နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားက အဲ့ဒီ လူအတြက္ လိုအပ္လွပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားရဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ားမွာသာ ထိပ္ဆံုး ရာထူးကို ႏိုင္ငံျခားသားအား မေပးသင့္ဘို႔ ဥပေဒျပဌာန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္ ႏိုင္ ငံေတာ္ တိုး တက္ေရး၊ လံုၿခံဳေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမ်ားကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံျခားက အႀကံေပးမ်ား ငွားယမ္းရတာမ်ား ရွိႏိုင္ပါေသး တယ္။ ႏိုင္ငံျခား ေငြေၾကးေတြကို ေခ်းငွားၿပီး လည္ပတ္ရတာမ်ိဳး ရွိေသးတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒါေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားသား အႀကံဉာဏ္၊ ႏိုင္ငံျခား သား ေငြေၾကးမ်ားနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို လည္ပတ္ျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ ၁၉၄၈ ခု လြတ္လပ္ေရး မရယူမွီက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သမိုင္းစဥ္ဆက္ လက္ရွိ ျမန္မာေျမပံုမဟုတ္ခဲ့ပါ။ ဥပမာ- ရွမ္းက လက္ေအာက္ခံျပည္နယ္။ လက္ေအာက္ ခံျပည္ နယ္ဆိုေတာ့ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ပိုင္ဆိုင္တဲ့ နယ္ေျမကို ျမန္မာက ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တယ္၊ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက ရွမ္းလူမ်ိဳး မ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တယ္။- အလားတူ ကခ်င္ကိုလည္း ဒီလိုပဲ၊ ခ်င္းကိုလည္း ဒီလိုပဲ- တုိင္းရင္းသား အားလံုးကို ဒီလိုပဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္နမိတ္ထဲမွာ ရွိေစခဲ့တယ္။

တစ္ကယ္တမ္း ၁၉၄၈ ခု ျမန္မာလြတ္လပ္ေရး ေျမပံုဆြဲေတာ့ ျမန္မာထဲမွာ ရွမ္းေျမအားလံုး ရွမ္းလူမ်ိဳး အား လံုး မ ပါခဲ့ဘူး၊ ကခ်င္ေျမအားလံုး ကခ်င္လူမ်ိဳး အားလံုး မပါခဲ့ဘူး၊ ရခိုင္ေျမအားလံုး ရခိုင္လူမ်ိဳး အားလံုး မပါခဲ့ဘူး၊ ခ်င္းေျမအားလံုး ခ်င္းလူမ်ိဳး အားလံုး မပါခဲ့ဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီတုိင္း ရင္းသား ေဒသ မ်ားအားလံုးက အနည္း ဆံုး ႏွစ္ျခမ္းခြဲခံလိုက္ရပါတယ္။ ဒါကို ရိုးသားတဲ့ ဘယ္သမိုင္း ပညာရွင္မွ ျငင္းလို႔ မရသလို၊ လက္ရွိ ပကတိ တည္ရွိေနမႈမ်ားကလည္း သက္ေသအျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။

အခုတစ္ေလာ ရခိုင္ ကိစၥ ျဖစ္ေနေတာ့ ရခိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အနည္းငယ္ ေျပာလိုတယ္။ ရခိုင္သမိုင္း ကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ (သက္ေသအျဖစ္ Wikipedia မွာ ၾကည့္ပါ။) ဘီစီ ၃၃၂၅ ခုႏွစ္က စတဲ့ ရခိုင္ဟာ ဓည၀တီ၊ ေ၀သာလီ၊ ေလးၿမိဳ႔၊ ေျမာက္ဦး ေခတ္ေလးခတ္လံုးမွာ စစ္တေကာင္းနယ္ကို သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ အထူး သျဖင့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ရွိစဥ္က စစ္တေကာင္းမွသည္ ဒြါရာ၀တီ (သံတြဲ)နယ္ထိ က်ယ္၀န္းခဲ့တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ ေမာ္ဒင္စြန္းထိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖန္႔ခ်ဲ႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး- သံလွ်င္ကို ငဇင္ကာ က်ဴး ေက်ာ္ထႂကြစဥ္က- ရခိုင္တပ္မေတာ္က သြားေရာက္ႏွိမ္ႏွင္း ခဲ့ရတယ္လို႔ သမိုင္းမွာ ဆုိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ရခိုင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ရခိုင္နယ္ရွိ လူမ်ိဳးအားလံုးဟာ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ သြားေရာက္ေနထိုင္ က်က္စားခဲ့မွာပါပဲ။ စစ္ တေကာင္း လူမ်ိဳးႏြယ္ ထဲမွာ မာရ္မာကီး၊ ဒိုင္းနက္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစုတို႔ ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ ရခိုင္ရိုးမေတာနက္ႀကီးကို ျဖတ္သန္းၿပီး ရခိုင္ႏိုင္ငံျပင္ပက ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ရခိုင္ေဒသအႏွံ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေနထိုင္ႏိုင္ေသးရင္- ရခိုင္ တစ္ႏိုင္ငံ တည္း ေနၿပီး ေတာႀကီး မ်က္မဲ ကာရံတားဆီးထားျခင္း မရွိတဲ့ စစ္တေကာင္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ားက ရခိုင္နယ္ထဲမွာ မေနခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ အလြန္တရာ မွားယြင္းၿပီး မ်က္ကန္း အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒနဲ႔ သမိုင္းကို ေျဗာင္လိမ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအရ သတ္မွတ္တဲ့ နယ္နိမိတ္ထဲမွာ စစ္တေကာင္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ား မပါ၀င္ခဲ့ဘူး၊ သူတို႔ဟာ ေနာက္မွ၀င္လာသူမ်ား ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈ သက္သက္ သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ စစ္တေကာင္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ မာရ္မာကီး၊ ဒိုင္းနက္ တို႔ဟာ ဘာသာစကားတူ တယ္၊ ဓေလ့စရိုက္တူတယ္၊ လူမ်ိဳးႏြယ္တူတယ္- ဒီလို တူညီေနေပမယ့္ မာရ္မာကီးေတြက ဗုဒၶဘာသာ (ဟိႏၵဴဘာသာ)ကို ကိုးကြယ္တယ္၊ ဒိုင္းနက္ေတြက ဘာသာမရွိခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ျဖစ္တယ္- (ယခုအခါ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳမ်ားေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ အနည္း ငယ္ ျဖစ္ လာတယ္)- သူတို႔ကိုေတာ့ ရခိုင္လူမ်ိဳး ၇ မ်ိဳးထဲမွာ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲထည့္ေပးထားတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာကိုမွ ခိုး၀င္လာသူမ်ားလို႔ စြပ္စြဲျခင္းဟာ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္လို႔ တမင္ဖန္တီးတဲ့ ဇတ္လမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရး ယူစဥ္မွာ ရခိုင္သမိုင္းထဲက ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ျမန္မာျပည္ထဲကို အျပည့္အ၀ ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ဘဂၤလား (ခ်ာတူးဘာရွာ)မ်ားနဲ႔ လံုး၀ လူမ်ိဳးမတူတဲ့ စစ္တေကာင္းနယ္ႀကီး တစ္ခုလံုး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ရက္ရက္ေရာေရာေပးခဲ့ပါတယ္။ (အေၾကာင္းျပခ်က္က အစၥလာမ္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူမ်ားလို႔ ဆိုတာပါ။) အဲ့ဒီနယ္ထဲမွာ လက္ရွိ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ ၄ သန္း (လြတ္လပ္ေရးကာလက လူဦးေရကို မသိပါ)လည္း ပါ၀င္သြား ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာပိုင္ ရခိုင္ထဲမွာ ရခိုင္ လူဦးေရ ငါးသန္း (ငါးသန္း ဆိုတာက ရခိုင္၊ ကမန္၊ ခမြီး၊ ဒိုင္းနက္၊ ခ်င္း၊ ၿမိဳ၊ မာရ္မာကီး + အျခား၊ စုစုေပါင္း ငါးသန္း) လို႔ ေဖၚျပပါတယ္။ အျခား ဆိုတာက ရိုဟင္ဂ်ာကို ရည္ၫႊန္းတာပါ။ ဒီအထဲမွာ ကမန္၊ ခမီြး၊ ဒိုင္းနက္၊ ခ်င္း၊ ၿမိဳ၊ မာရ္မာကီး + အျခား ကို ဖယ္လိုက္ရင္ ရခိုင္ဟာ ၂ သန္း သို႔မဟုတ္ ၃ သန္းေလာက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ ျမန္မာ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ လူဦးေရ ကိုယ္တိုင္က လက္ရွိ ဘဂၤလား ရခိုင္ လူဦးေရထက္ နည္းေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစစ္စစ္မ်ား အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္ေရာက္လာေရးက ဟန္႔တားႏိုင္ဘို႔ တိက်တဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းဘို႔ လိုအပ္သလို၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားကလည္း လူမ်ိဳး တူ ႏိုင္ငံျခား ျဖစ္တည္ေနတဲ့ လူသားမ်ား ၀င္ေရာျခင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္ရမွာပါ။ ဒီကိစၥမွာ အျခား လူမ်ိဳးမ်ား ကို ႀကိဳက္သလို လုပ္ေစ လႊတ္ေပးထားၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး တစ္ခုတည္းကိုပဲ “မင္းတို႔က ဘဂၤလီေတြ၊ မင္းတို႔ကို တိုင္းရင္းသား အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳဘူး၊” ဆိုတဲ့ နည္းနဲ႔ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အလြန္တရာ မတရားတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရး ေျပလည္စဥ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ျမန္မာထဲကို ၀င္လာခဲ့သူမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္မ်ိဳးတည္း မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ဒိုင္းနက္လည္း ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ မာရ္မာကီးလည္း ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အဓိက- ကေတာ့ ရခိုင္မွာ လူဦးေရမ်ားတဲ့ ရခိုင္ဗုဒၶနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက လူ၀င္ေရာမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥက ဘဂၤလားနဲ႔ နယ္ခ်င္းထိ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္တဲ့ ကိစၥပါ။ ျမန္မာရခိုင္ေတြက ဘဂၤလားရခိုင္ကုိ “အေနာက္သား” လို႔ေခၚတယ္။ အထူးသျဖင့္ စစ္ေတြမွာ ရခိုင္အခ်င္းခ်င္း “အ၀ကၽြန္းသား၊ အေနာက္သား” လို႔ ေခၚၿပီး သူတို႔ၾကားမွာ ခြဲျခားမႈေတြ ရွိေနတယ္။ စစ္ေတြ ၿမိဳ႔လည္မွာ အနည္းဆံုး အေနာက္သား ေလးပံုတစ္ ပံု ေလာက္၀င္ေရာေနတယ္။ အေနာက္သား ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အစိုးရ အရာရွိ၊ ျပည္နယ္ ေကာင္စီေတြမွာ အရာရွိႀကီးေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ခ်င္း ကူညီပ့ံပိုးၿပီး အေနာက္သားေတြ အမ်ားႀကီး ျမန္မာ ရခိုင္ထဲမွာ ၀င္ေရာေနခဲ့တယ္၊ ၀င္ေရာေနတယ္။ အလားတူ ရိုဟင္ဂ်ာထဲမွာလည္း အေနာက္သားေတြကို ရိုဟင္ဂ်ာ စကားနဲ႔ “အာနီက်ာ”လို႔ ေခၚတယ္။ သူတို႔အထဲမွာ ၀င္ေရာေနမႈေတြ ရွိတယ္။- ဒါကို ရိုးသားစြာ ၀န္ခံရ မွာပဲ။ ၀င္ေရာေနသူမ်ား ရွိလို႔ ၀င္ေရာခံရတဲ့ လူမ်ိဳးဆိုတာ မရွိဘူး ဆိုရင္ ရခိုင္ဆိုတာလည္း ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခိုင္နဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာဟာ တန္းတူ အဆင့္၊ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရွိရမယ္။ သူတို႔ရဲ႔ ကိုး ကြယ္ရာဘာသာ၊ သူတို႔ရဲ႔ ဓေလ့ေတြကို အေၾကာင္းျပၿပီး ခြဲျခား ဆက္ဆံတာမ်ိဳး၊ မညီမွ်တဲ့ ဥပေဒကို သတ္မွတ္ တာမ်ိဳးကို တရားမွ်တတဲ့ သမိုင္းကို ဆက္ခံလိုသူတိုင္း မက်ဴးသင့္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိက်ေသခ်ာတဲ့ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ရမယ္၊ ၿပီးရင္ အဲ့ဒီ ဥပေဒအတိုင္း တရုတ္နယ္စပ္၊ ထုိင္းနယ္စပ္၊ အိႏၵိယနယ္စပ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ေန လူမ်ိဳးမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔ အညီ သမာသမတ္က်စြာ ဆံုးျဖတ္ရမယ္။ အဲ့ဒီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက ၀ိုင္း၀န္းပ့ံပိုးေပးရမယ္။ ကူညီေပးရမယ္-၊ ဘာသာတူလို႔ လူမ်ိဳးတူလို႔ ဓေလ့တူလို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားနဲ႔ ဥေပဒကို ဖံုးကြယ္ျခင္း မ်ိဳး လိမ္ညာျခင္းမ်ိဳး တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းလုပ္ျခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ဟန္႔တားလိုစိတ္မ်ား ရွိရပါမယ္။

ဒီလို အေျခအေနမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက မိမိတို႔ အထဲမွာ ၀င္ေရာေနတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ ဆံုး တိတိက်က် ေဖၚထုတ္ေပးသလို၊ ရခိုင္မ်ားကလည္း ရခိုင္ထဲမွာ ေရာေနတဲ့ “အ၀ကၽြန္းသား၊ အေနာက္သား မ်ား”ကို တိတိက်က် ေဖၚထုတ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ- မိမိေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံကို တစ္ကယ္ခ်စ္တဲ့ လူသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။

ေဌးလြင္ဦး

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus