ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ားရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (အပုိ္င္း ၅)


အဘူအာနင္
RB News
24.12.2012

“ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ အ တြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္”

အပုိင္း (၅)


ယေန႔ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္မွ မူဆလင္မ်ား 

ယခုလုိ မူဆလင္ အေၾကာင္းေရး သားေဖာ္ျပရျခင္းကို သိပ္ ဘ၀င္ မက် ၊ အစာ မေၾက သူရွိ ႏိုင္သည္။ ႀကိဳက္ လဲေရး ရသည္။ မႀကိဳက္လဲေရးရသည္။ အေၾကာင္း ကား ထို မူ ဆလင္ မ်ား ဤႏိုင္ငံမွာရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိမွာပင္ လူမႈေရး၊စီးပြားေရး အၾကပ္ တည္း အဖုံ ဖုံေပၚေနရပါသည္။ ဤ လူမ်ိဳးစု အေၾကာင္းကုိ အစိုးရမွ ေထာင႔္စုံမွ သိျမင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ ၿမင္ ၍ အျဖစ္မွန္အတုိင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္ ပါ သည္။

ယေန႔ နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စာတမ္း၏ နိဒါန္းပိုင္းမွာ ပါရွိသလုိ လူ႔အခြင့္အေရး ၊ဒီမိုကေရစီေရး ၊ျပည္ သူ႔ အေရးကို ဦးစားေပးျမွင့္တင္ ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္ ဥပေဒမ်ား ၿပင္ဆင္ ၿပဌာန္းသြားမည္ ဟုေျပာဆုိ မိန္႔မွာ ေနသည့္ အျပင္ (၂၂.၈.၂၀၁၁)ေန႔ ၿပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံမွန္ အ စည္း အေ၀း ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားတြင္   နိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ေအာက္ပါ အတိုင္းမိန္႔မွာ ခဲ့ပါသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ၀ိုင္း၀န္းေဆြေႏြး ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ ျပဌာန္းေပးၾက ရေတာ့ မွာျဖစ္တယ္”

သမၼတႀကီးက လႊတ္ေတာ္ကို ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဆင့္ျမင့္ဆုံး အာ ဏာရွိဆုံး ယႏၱရား ၿဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဆိုလဲသီလသမာဓိ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ၿပည့္စံုၿပီးျပည္သူ အား ကိုး ရေသာ ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၿဖစ္သည္။ ႏို္င္ငံကံ ၾကမၼာသည္ လႊတ္ေတာ္မွာ တည္ မွီေန သည္။ ျပည္သူ႕ အက်ိဳးေဆာင္ေပး ရမည္။ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း အျမဲမ်က္ေျခ မျပတ္ အကဲျဖတ္ေနရမည္။ ကူညီပံ့ပိုး ထိန္းညိွ ေပးရမည္။ ျပည္သူမ်ား နစ္နာေနမႈ မ်ားကိုေတြ႕လွ်င္ လူမ်ိဳး ဘာသာေန ရာေဒသ မခြဲ ၿခား ဘဲႏိုင္ငံ တာ၀န္ တရပ္ အေနျဖင့္ ကူညီကာကြယ္  ေပး ရမည္။ ျပႆနာကို လဲ၀င္ေျဖ ရွင္းေပး ရမည္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖမွန္မ်ား ထုတ္ေပးရမည္။ၿပည္သူ႔ နစ္နာမႈမ်ား ကိုႏိုင္ငံေတာ္ ၏ မည္သည့္ေထာင့္မွာျဖစ္ေစ၊ တာ၀န္ယူကူညီေျဖ ရွင္းေပးရမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ မိမိႏွင့္လူမ်ိဳး ဘာ သာေနရာေဒသစုံ၊ မတူညီေသာႏိုင္ငံတြင္ ကြဲအက္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြား လာႏုိင္သည္။ မ်ားျပား လာႏိုင္သည္။ အမ်ားျပည္သူစိတ္ခ်မ္း သာႏိုင္ေသာႏိုင္ငံေရး အ၀န္းအ၀ိုင္း၊ Harmoneous Poltical atmosphere တခုႏိုင္ငံအတြက္ တည္ေဆာက္ သြားႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားရမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ သြားႏို္င္ျခင္းသည္ အဓိက မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူ အားလုံးႏိုင္ငံ အက်ိဳးကို မွ်တစြာ ခံစားႏုိ္င္မည္။ စိတ္ခ်မ္း သာဖို႔ ၊စစ္မွန္ေသာ ညီညြတ္မႈကို ရရွိဖို႔တို႔သည္သာ အေျခခံ ဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္သင့္သည္။ နား လည္ေပးျခင္း၊ သည္းခံေပးျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္း၊ မတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ေနတတ္ျခင္း မ်ား လိုေနသည္ဟု ယူဆပါသည္။ မတူ ညီအားနည္း သူကိုအႏိုင္က်င့္စတမ္းဆိုလွ်င္ ကမၻာ့မည္ သည့္ ေနရာ မွေအးခ်မ္းႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။

ကမၻာမွာ နိုင္ငံသား ဥပေဒႏုိင္ငံ တုိင္းမွာ ရွိပါသည္။ လူမ်ိဳးကို အေျချပဳ သည့္အျပင္ ေမြးရာေဒသ ဇာတိကို လညး္ အေျခခံျပဳ သည္။ ေမြးေသာႏိုင္ငံသည္ သ႔ူႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ယေန႔ လူမ်ိဳးျခားမ်ားပင္ မိမိႏုိင္ငံမွာေမြး လွ်င္ မိမိႏိုင္ငံသား  ၿဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ခံေသာႏုိင္ငံမ်ား မ်ားျပားျပား ရွိေနသည္။ မေလးရွားရွိ တရုတ္ လူမ်ိဳး မ်ားေမြးရပ္ကို အေျချပဳႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္"ကန္တုံ"နယ္ မွၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္ မွ ေရႊ ႕ေျပာင္း လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မေလးရွား တုိင္းရင္းသား(ဘုမိၼပုတၱရာ) မ်ားမဟုတ္ပါ။

အာဖရိက  နိုင္ငံအမ်ားစု ကုန္းတြင္းပိတ္  နိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံ ခ်င္းဆက္ေနမႈမ်ား၍ နယ္စပ္လညး္ မ်ားသည္။ နယ္စပ္ တဖက္ႏိုင္ငံက လူမ်ိဳးမ်ား ၊ မိမိတို ႔ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ရွိၾကသည္။ မိမိႏုိင္ငံတြင္ ေမြး သူမ်ားကို ဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမတူ လွ်င္လည္း ႏုိ္င္ငံသား အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ ရွိလက္ရွိ ႏို္င္ငံသား ဥပေဒသည္ အလြန္ ထူးျခား ပါသည္။ ယခင္ နိုင္ငံသား ဥပေဒ၊ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒမ်ားပါ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အပိုဒ္မ်ားကို ေၿမလွန္ေခ်ဖ်က္ လုိက္သည္။ ထို ဥပေဒမ်ား အ ရ ႏို္င္ ငံသား ၿဖစ္ေနသူ မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ဆက္လက္ အသိအမွတ္ မျပဳလုိပါ။ အဓိကတိုင္း ရင္းသား ရွစ္မ်ိဳးႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသာ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္သည္။ သူတို႔သာ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတုိင္ မီ က ပင္ ေနထိုင္လာ ၾကသူမ်ားၿဖစ္သည္။ တျခားလူမ်ိဳးမ်ား မပါဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုသည္။ ရခိုင္ေဒသ ၁၇၈၅ ခုႏွစ္၊ျမန္မာ၊ ပိုင္နက္ျဖစ္ခဲ့ခိိ်န္မွာ ထိုေဒသမွာ ကုလားမ်ား ရွိေနခဲ့ျခင္းကို မည္ သို႔ ေဖ်ာက္ မည္ နည္း။ ၁၇၇၇ ခုႏွစ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ် အိႏၵိယ ကုမၸဏီ၏ စစ္တေကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (Major R.E. Robert) ၏ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း An account of Arakan အရ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ (၄)ပုံ (၃) ပုံ သည္ ကုလား လူမ်ိဳးမ်ား ၿဖစ္ေန သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယခုတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ (၁၃၅) မ်ိဳးဟု ဆိုလာ ပါသည္။ အ ထက္(စာ-၃၂)မွာရွင္းထား သလို တိုင္းရင္းသားႀကီး ရွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ဘယ္လုိမွ ဆက္ စပ္၊ေတာ္ စပ္ေပး၍ မရ သူ မ်ား လည္း၄င္း ထဲတြင္ရွိသည္။ ထိုစဥ္အစိုးရက မလိုလားသူမ်ားကို တုိင္း ရင္းသား စာရင္းမွ ပယ္ႏႈတ္ ထားသည္။ ပယ္ႏႈတ္ထားသူသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ မိမိ၏ ပင္ရင္းနိုင္ ငံအျဖစ္ အေျခ စိုက္ေနထိုင္မႈ ရာစုႏွစ္ မည္မွ်ၾကာပါေစ၊ မ်ိဳးဆက္ေပါင္း ဒါဇင္ ခ်ီ၍ ေျပာင္း ပါေစ။ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ႏုိင္ ဟုဆို သည္။ရခို္င္ တြင္ ေရွး ဓည၀တီ Dannaya Vadi ေ၀သာလီ vesali ေခတ္ ကပင္ ေန ထိုင္ၿပီး ယေန႔ အ ထိ ရွိေနေသာ ကုလားမ်ား (မူဆလင္)မ်ား ကို ႏို္င္ငံသား မဟုတ္ဟု ေျပာေနပါ သည္။ ဓည၀ တီေ၀ သာ လီ ေခတ္မ်ားသည္ အိႏိၵယ ဘဂၤလားႏွင့္ ႏြယ္ေနသည္ကို ေဖ်ာက္ ဖ်က္၍ မရပါ။ ဘဂၤလား ကုလားႏွင့္ တူ သည္။ ခြဲျခားမရ၊ ခိုး၀င္ ၍ ေရာေႏွာသြားသူ၊ ေရေျမသယံဇာတ ေကာင္း၍ ဘဂၤလား ကုလား နည္း မ်ိဳးစုံျဖင့္ တရားမ၀င္ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေနသည္ စသည္ျဖင့္ ဆင္ေျခမ်ား ေပးၿပီး ႏိုင္ငံသားသံ သယ ဟုေၿပာေ န ပါ သည။္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္ အထားျဖင္ ့ႏို္င္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဟု ညႊန္ျပသည္။ (စာ ၂-၉-၂၀၁၁ ေၾကးမုံရႈ) ၄င္းသည္ အားနည္းျခင္း၊ အသိပညာ နည္းျခင္း၊ အခြင့္လမ္း မဲ့ေနျခင္း ဆိုေသာ လူ သား မ်ား၏ အားနည္း ခ်က္ေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ ထုတ္ျခင္းတမ်ိဳး ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို ယေန ႔ၿမန္မာ ၿပည္ တႏ႔ွံတလ်ားက လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ ပညာရွိ သုခမိန္မ်ား စုေ၀းေသာ လြႊတ္ေတာ္ မွ တာ၀န္ ယူေျဖရွင္းေပး မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ယေန႔ တုိင္းရင္း သား (၁၃၅)မ်ိဳးသာ အေျခစုိက္ ေနထိုင္ျခင္းမဟုတ္၊ ရခိုင္မွ ကုလားမ်ား (မူဆလင္မ်ား) လည္း ထိုခုႏွစ္ မတိုင္မီကပင္ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ကိုဦးေဆာင္ေနသူ လက္ရွိျပည္သူ႕ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ က ျငင္း ပယ္မည္ မ ထင္ပါ။ အမွန္တ ရားေပၚရပ္တည္ေပးပါ။ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး တုိးခ်ဲ႕ရန္ အဂၤလိပ္ အစုိး ရႏွင့္ အ တူ၀င္လာသူမ်ား မဟုတ္ပါ။ ထိုမတုိင္ခင္က အေျခစုိက္ေန ထုိင္ေၾကာင္း အေထာက္ အ ထားေရွ႕ စာ မ်က္ႏွာ တြင္ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ အႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒႀကမ္း ေကာ္မတီမ်ား၊ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား၊ လ၀ကဌာနႏွင့္ ဥပေဒပိုင္း၊ တရားစီရင္ေရး ပိုင္းဆိုင္ ရာ အႀကီးအကဲမ်ားခင္ဗ်ား-

ကၽြန္ေတာ္မ်ား စာမ်က္ႏွာ-၁၃ မွ၂၅ အထိေဖာ္ျပ ထားၿပီးေသာ မူဆလင္မ်ား ဆုိင္ရာသမိုင္း အေထာက္ အထားမ်ားသည္ အတုမဟုတ္ပါ။ ဒ႑ာရီမဟုတ္ပါ။ စိတ္ကူးယဥ္ မဟုတ္ပါ။ အားလုံး လက္ေတြ႔ျပႏို္င္ေသာ အရာ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာရည္ညႊန္းထားေသာ သမိုင္း စာအုပ္မ်ားသည္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားမွာ ရွိႏွင့္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားက ယေန႔“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ တို႔သည္ ႏို္င္ငံျခားသား မိဘမွေမြးဖြား သူျဖစ္ သည္။ တျခားႏိုင္ငံ ၏ႏိုင္ငံသားအျဖစ္က စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ကတိသစၥာ ဆိုပါသည္။ ယခု ၿမန္မာႏုိင္ငံ သား အျဖစ္ကို ရလိုပါ၏" ဟု၀န္ခံ လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီးေလွ်ာက္ထား ရမည္ဟုေျပာျခင္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ မ်ားေပးေန ၿခင္းမ်ားကို ၾကားသိ ေနရသည္။ ၄င္းတို႔ကို တရားသည္ဟု ေျပာရ ပါမည္လား။ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ ၿခင္း၊ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ကို ရုပ္သိမ္း ထားျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း မဟုတ္ပါလား။ ယခုလုိ တင္ျပ ေရးသားျခင္းကို လူႀကီးမင္းမ်ား သည္းခံေပးႏိုင္ပါမလား ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ စိုးရိမ္ မိပါသည္။ စာနာ ေထာက္ထား ပါမလားဟု ေတြးေတာေန ရပါသည္။ ရခိုင္ ဟူေသာေဒသသည္ ျမန္မာပိုင္ မျဖစ္ခင္ အိႏၵိယႏွင့္ဆက္စပ္ ၊ေပါင္းစပ္ေနခဲ့ျခင္းကို လူႀကီးမင္းမ်ား လက္ခံႏိုင္ပါမလား။ လက္မခံလိုသူမ်ား ရွိေန သည္ တခုေတာ့ ရွိပါသည္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွာ မူဆလင္ လူဦးေရ လူထပ္ ေနျခင္းကို မၾကည္ျဖဴ၊ မလို လား မျဖစ္သင့္ပါ။ ရခိုင္ျပည္ အတြင္းပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္းက လူမ်ား ပါစုရုံးသြား၍ ထူထပ္ျခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဒီေနရာကို တခ်ိန္က ပါကစၥတန္ႏို္င္ငံထဲ ပါ၀င္ေစရမည္ဟု ေတာင္းဆိုေသာ ၿပႆနာေပၚခဲ့သည္။ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းက ပါကစၥတန္ ေခါင္းေဆာင္“အလီဂ်ီးႏၷား“ ထံကိုယ္စာလွယ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ပို႔ၿပီး ညွိႏႈိင္း ခဲ့ သည္။ေနာက္ဆုံး ကိုယ္စားလွယ္မွာ ဖဆပလ၊ ပထစေခတ္ ၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ “ဦးေရာ္ရွိဒ္” ျဖစ္ပါသည္။ [Moshe Yegar, The Musslims of Burma,1967ရႈ] ေနာက္ဆုံး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကိုယ္တုိင္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န ၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔က ကရားခ်ီးၿမိဳ႕တြင္ ပါကစၥတန္ ေခါင္းေဆာင္ “အလဂ်ီးႏၷား“ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ သည္။ ရခိုင္ေျမာက္ ပိုင္းၿမန္မာ ၿပည္ထဲ ၀ါ၀င္ရန္ သေဘာ တူခဲ့ေပသည္။ [ဦးပု ကေလး၊ ကၽြန္ပ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ။ ၂၀၀၃ခုရႈ]

ဤတြင္ ရခို္င္က ေျမကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ထဲပါ၀င္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းေျမေပၚရွိ လူမ်ားကို ပါကစၥတန္ သို႔ လႊဲေျပာငး္ေပးပါ (၀ါ)ႏိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါဟု ဂ်ီးႏၷားက ေျပာခဲ့သည္ဟုယူဆလွ်င္ ယုတၳိ ရွိ မည္မဟုတ္ပါ။ [ႏွစ္ႏို္င္ငံစလုံးတြင္ တရား၀င္ မွတ္တမ္း ရွိႏိုင္သည္။] ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကသာ လွ်င္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မူဆလင္မ်ားကို တျခား တိုင္းးရင္းသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္ အေရး ျပည့္ေပးမည္ဟု အာ မခံခဲ့ျခင္းသာ ၿဖစ္ရမည္။လာမည့္ တုိ္င္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ ပါေစရ ဟု ေအာင္ဆန္း အက္တလီ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ မီအေရးဆိုခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း မူဆလင္မ်ား၊ ယခုသံသယ၊ ခြဲမရ ဆိုသူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားျပဳခြင့္၊ မဲထည့္ခြင့္ မ်ားေပး ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္၍ ကိုယ္ စားျပဳခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးဘိုးခိုင္၊ ဦးဆူလ္တန္အမဒ္၊ ဦးအဒူဂဖၼါရ္တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ဦးဆုလ္တာန္အမဒ္၊ ဦးအဒူဂဖၼါရ္ တို႔သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေရး ဆြဲေရး ေကာ္မတီ (၃၅) ေယာက္မွာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးကို အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခ ခံဥပေဒျဖင့္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေကာ္တီ(၃၅) ဦးထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္ ကိုယ္စား လွယ္(၂)ဦး ပါရွိျခင္းသည္။ [ဦးေက်ာ္၀င္း +၃ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသမိုင္း၊ ၁၉၅၈-၆၂ တတိယ တြဲ သမိုင္း၊ ျဖစ္ရပ္ အမွန္ေဖာ္ ထုတ္ေရး အဖြဲ႕မွတည္းျဖတ္သည္။ ရႈ] ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကသာ ႏိုင္ငံ သား အၿဖစ္ လက္ခံ ဆက္ဆံခဲ့၍ ၿဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ ေမလ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ လူထု အစည္းအေ၀းမွာ မူဆ လင္ေတြ ေတာင္း ဆုိ လိုေသာ အခြင့္အေရးအတြက္ Blank Check ထုတ္ေပး မည္။ ေတာင္းဆိုလို တာ ေတာင္း ဆိုႏိုင္ သည္ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (ဦးေအာင္ေစာ၊ ဦးဘိုးခုိင္ အထၳဳပတၳိရႈ) ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး မ်ား လည္း အျပည့္ အ၀ေပးခဲ့သည္။ ဖဆပလေခတ္ အထူးေဒသ ပုံစံ မ်ိဳးေမယုနယ္ျခားခရုိင္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အဖက္ဖက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး အာင္ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္။ [ကာကြယ္ေရးဌာန၊ နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနခြဲမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ေမ ယုေရွ႕ေရး စာေစာင္ႏွင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ အတြဲ၉ကိုရႈပါ။]

ယေန႔ အစိုးရက ရခို္င္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ားကို ႏိုင္ငံသား အဆင့္ မထားေတာ့ ဘဲေၿပာမဆုံးနိုင္ေသာ ဒုကၡ အရပ္ ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေန ရသည္။ အဓိက အားျဖင့္ အစိုးရမွ သူတုိ႔ကို အထင္အျမင္ လြဲေနျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္။ ဤ  နိုင္ငံသား ဥပေဒကို ဦးေန၀င္းက မ်ိဳးေစ့ ခ်ေပးခဲ့သည္။ ကန္႔သတ္မႈမ်ား အခြင့္အေရး ပိတ္ထား မႈမ်ား ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည့္ ယႏၱရားမ်ား ထဲမွာ အဓိက အခန္းက ပါ၀င္ေန သည္မွာ နစက အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ န၀တ၊ နအဖ အစိုးရ ၏ အထူး တာ၀န္ေပး အပ္ၿခင္း ခံရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ နစက ဌာန ခ်ဳပ္၊ ေမာင္းေတာမွာ ျဖစ္ေနျခင္း သည္ပင္ ထိုေဒသကုိထိန္းခ်ဳပ္လို ျခင္းထင္ရွားသည္။

ယခု လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွာ ထိုေဒသက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက တစ္ ခ်ိဳ႕တစ္ ခ်ိဳ႕ေသာ နစ္နာမႈမ်ား အခက္အခဲေရာက္ရွိေနမွဳမ်ားကိုတင္ျပေမးျမန္း ထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

၎တို႔မွာ-(၁) ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ္ ခရီးသြားလာခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ပုံစံ(၄) ဆိုသည့္ ခရီးသြား လက္မွတ္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ေငြကုန္ အခ်ိန္ကုန္ မ်ားရွိေနေၾကာင္း ကိုေျဖ ရွင္းေပး ရန္ကိစၥ။[၃၀-၈-၂၀၁၁]


(၂) အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ခြဲတန္းျဖင့္က န္႔သတ္ထားျခင္းကို ေၿဖေလွ်ာ႔ေပး ရန္ကိစၥ(၂-၉-၂၀၁၁)

(၃) ဆယ္တန္းစာေမးပြဲမွာ အမွတ္ေကာင္းၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ အမွတ္အဆင့္မီွလ်က္ အသက္ ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းသိပၸံ၊တကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္မရွိျခင္းကုိေျဖရွင္းေပးရန္ကိစၥ။ (၂-၉- ၂၀၁၁ ေၾကးမုံ)


(၄) ယာယီ ႏိုင္ငံသား သက္ေသခံကတ္ျပား (အျဖဴေရာင္)ကိုႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္လဲလွယ္ ထုတ္ေပး ရန္ (၂-၉-၂၀၁၁)


(၅) ေနအိမ္ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ေက်းရြာမ်ားရွိဗလီမ်ားျပင္ဆင္ခြင့္မရွိျခင္းကိစၥ။ (၇-၉-၂၀၁၁ေၾကးမုံ)။


(၆) လြတ္လပ္စြာတျခားလူမ်ိဳးကဲ့သို႕သြားလာခြင့္ရရွိေရးကိစၥ။


(၇) ေဒသအတြင္း လူငယ္မ်ားအစိုးရအလုပ္မရႏုိင္၍အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသြားအလုပ္အကိုင္ လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္း မရွိျခင္းမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္း ရန္အစိုးရမွာ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိသိ လိုေၾကာင္း စ သည္ ၿဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းထားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။

အပုိင္း (၁)
အပုိင္း (၂)
အပုိင္း (၃)
အပုိင္း (၄)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus