ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕ရြာမေက်ာင္းဘုန္းႀကီးမွ ဆူပူမႈျဖစ္ပြားေအာင္ဖန္တီးေန


မာတလိ
RB News
27.12.2012
ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ယမန္ေန႔က ဘူးသီးေတာင္ျမိ့ဳရြာမ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ သည္ ရြာမ (ရခိုင္ရြာ) မွ ရခိုင္လူမ်ိဳး (၁၀၀) ခန္႔ကို ဦးေဆာင္၍ ဘူးသီးေတာင္ျမိ့ဳနယ္ေမာင္ၾကီးေထာင့္ေက်းရြာအုပ္စုသို႔ တုတ္၊ ဓား၊ ပုဆိန္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ျပီး ၎ေက်းရြာ အုပ္စု၌ေဒ သခံရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားက CARE (NGO) အဖြဲ႔၏ အကူ အညီျဖင့္ စိုက္ထားေသာ သစ္ေတာ စိုက္ခင္းမ်ားကိုို အဓမၼခုတ္ လွဲခ့ဲၾကသည္။ ရြာသားမ်ားက ထိုသို႔ မခုတ္ ရန္ခ်ဳိ သာစြာေျပာျပီး တားျမစ္ေသာ္လည္း ဘုန္းၾကီးက ရိုင္းစိုင္း စြာေျပာျပီး ခုတ္ျမဲခုတ္ေနရာ ရြာသား မ်ား က သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားခ့ဲသည္။ သက္ဆိုင္ရာမွ မည္သို႔မွ်အေရး မယူသျဖင့္ စိုက္ခင္း၏ သုံးပုံတစ္ပုံ ခန္႔ကို ဖ်က္ဆီးခုတ္လွဲျပီးယူငင္သြားခ့ဲသည္။

ယေန႔နံနက္တြင္ ထပ္မံသြားေရာက္ျပီး က်ဴးေက်ာ္ရန္စ ခုတ္လွဲျပန္ရာရြာသားမ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ တိုးမည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ သစ္ခင္းပိုင္ရွင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက အတတ္ႏိုင္ဆံုး သည္းခံလ်က္ရွိျပီး သက္ ဆိုင္ရာမွမည္သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ ကိုေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RBNewsသုိ႔ေျပာ သည္။

အဆိုပါဘုန္းၾကီးသည္ မည္သည့္သီလမွ မေစာင့္ေသာ ဘုန္ၾကိးတစ္ပါးျဖစ္သည္။ အရက္ေသာက္၊ မိန္းမ လိုက္ စားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ဒကာဒကာမရခိုင္မ်ားပါမက်န္တစ္ျမိ့ဳလုံးသိသည္။ ထ႔ိုအျပင္သူသည္ သ႔ူ ေက်ာင္း အတြင္းပန္းဘဲဖိုေထာင္၍ ဓား၊ လွံ၊ ဂ်င္ဂလိ စေသာ လက္နက္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး၊ ေက်ာင္း၌ သိုေလွာင္ ထားျခင္း၊ ရခိုင္ရြာမ်ား သို႔ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္လ်က္ရွိ သည္။ ေအးေစတီ၊ အလိုေတာ္ျပည့္ စေသာအျခား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားစားနပ္ရကၡာ၊ ေဆး၀ါး၊ စီးပြားေရး စသည္တို႔ပိတ္ဆို႔ ေရးကိုလုပ္ေဆာင္္ေနျပီးဆူပူျဖစ္ေအာင္အျမဲလႈံ႕ေဆာ္ေနသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ခ်ည္းျဖစ္ေနေသာ အာဏာပိုင္မ်ားးက အျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာျပီး မူဆလင္မ်ားအားေထာင္ ခ်ေနေသာ္လည္း အဆိုပါ ရြာမဘုန္းၾကီး၏ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို မူအေရးမယူဘဲ ရွိရာျပႆနာျဖစ္လာမည္ ကိုေဒသခံမူဆလင္မ်ားကအထူးစိုးရိမ္လ်က္ရွိ
သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus