ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္းေတာၿမဳိ႕ရွိရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ေန႔စဥ္အတိဒုကၡမ်ား


Qutub Shah 
RB News 
1.1.2013 

ေမာင္းေတာ ။ ။ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ေျမာက္ပုိင္း ေတာင္ၿပဳိ (လက္ယာ) ခူမီခဲလ္တြင္ ယမန္ေန႔က အာဏာပုိင္မ်ားမွ အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီဟု မွတ္တမ္းျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၂၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔ တြင္ခူမီခဲလ္ (ေတာင္ၿပဳိလက္ယာ) ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဂ်ာဖရ္ အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးအဘူဘကဲရ္အား နယ္စပ္ေဒသကြပ္ကဲေရး နယ္ေျမ (၅) ရုံးသုိ႔ဆင့္ေခၚ၍ ဘဂၤလီဟု အတင္းအဓမၼ မွတ္ပုံတင္ခုိင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဦးဂ်ာဖရ္အစၥလာမ္မွ ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး၊ ထုိေန႔ တေန႔လုံးနစက ရုံးတြင္ ၎အား ထိန္းသိမ္းထား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ဒီဇင္ဘာ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ၎ႏွင့္ အတူ ရြာသား (၇) ဦးအား အတင္းအဓမၼ မွတ္ပုံတင္ ခုိင္းရာ၊ ျငင္းဆုိသျဖင့္ နစက ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ရုိက္ႏွက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိသုိ႔ရုိက္ႏွက္ခံရသည့္ (၇) ဦးမွာ - 

(၁) ဦးဒိလ္မုိဟာမတ္ (ဘ) ဦးကာဒရ္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၇ ႏွစ္) 
(၂) ဦးဆယာဒူလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) 
(၃) ဦးရဟူလ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးႏူးရ္မုိဟာမတ္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) 
(၄) ဦးအဘူဟာရွင္ (ဘ) ဦးဘဂူမ်ာ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) 
(၅) ဦးရရွစ္ (ဘ) ဦးအဘူခုိက္လ္ (အသက္ ၆၅ ႏွစ္) 
(၆) ဦးဘန္ဒူ (ဘ) ဦးရာကြတ္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) 
(၇) ဦးဆက္တာရ္ (ဘ) ဦးကာဆင္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) 

ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ပင္ သားေရကုန္းတန္းရြာမွ ဦးဟူေဆာင္အာမတ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) အား နစကနယ္ေျမ (၇) မွ ဇြန္လအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ပါ၀င္သည္ဟုစြပ္စြဲ၍ ညေန ၅ နာရီခန္႔တြင္ နစကနယ္ေျမ (၇) မွ လာေရာက္၍ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ပန္းဒုိရြာ (ရွီတာဖူရီကာ) မွ ဦးအဒူရွကူရ္ (ဘ) ဦးႏူးရ္အစၥလာမ္ အား အင္းဒင္ရြာ နစကစခန္းအမွတ္ (၁၈) မွ ရခုိင္လူမ်ဳိးနစကတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွအေၾကာင္းျပခ်က္ တစုံတရာမရွိဘဲ ၀ုိင္း၀န္းရုိက္ႏွက္ၾကရာ ဦးအဒူရွကူရ္ မွာေသအံ့ဆဲဆဲထိျ ပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးအဒူရွကူရ္မွ ထုိတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ၎အား ရုိက္ႏွက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိေမးျမန္းခဲ့ရာ “မင္းကကုလား၊ ဘဂၤလီမြတ္စလင္ျဖစ္လုိ ႔ရုိက္တာကြာ” ဟုျပန္ေျဖခဲ့ ေၾကာင္းေဒသခံတစ္ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ျပည္နယ္အစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားေနထုိင္ ရာရြာမ်ားတြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိး အမ်ားစုကုိ နစကတြင္ ခန္႔အပ္၍ တာ၀န္ေပးထားသည္။ အစြန္းေရာက္ စိတ္ဓါတ္ ရွိေသာ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားမွာလည္း ရထားသည့္ အခြင့္အေရးကုိ ထိထိမိမိ အသုံးခ်သည့္ အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္ စက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆုိပါေဒသခံ မွေျပာပါသည္။ 

ေမာင္းေတာၿမဳိ႕တြင္ ေဇာ္မတက္ရြာ (ေဟာ္န္ေဆာ္ရာ) ႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းဒုိရြာ (ရွီတာဖူရီကာ) ၾကားတြင္ နစကဂိတ္ ရွိသည္။ ယခုအခါ ထုိဂိတ္မွျဖတ္သန္းသြားလာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားထံမွ ၅၀၀ ႏွင့္ ၁၀၀၀ က်ပ္ကုိ ဂိတ္ေၾကး ပမာေတာင္းခံ လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ဂိတ္ေၾကးကုိအစုိးရမွသတ္မွတ္ ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ နစက ၀န္ထမ္းမ်ားမွ မြတ္စလင္မ်ားထံမွ ေငြညွစ္သည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖင့္ သာေကာက္ခံ လ်က္ ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္၊ ေငြေၾကး၊ အလုပ္အကုိင္ ရွိသည္မရွိသည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ မႈမရွိဘဲ ျဖတ္ သန္း တုိင္းေပးေနရ သည္။ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္ တြင္ေနထုိင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားမွာ ဇြန္လ အၾကမ္း ဖက္မႈႀကီးျဖစ္ ပြားၿပီးေနာက္မွစ၍ အလုပ္အကုိင္အခြင့္ အလမ္းနည္းပါး သြားၿပီး၊ ၀င္ေငြမရွိ သူမ်ားျပား လာ သည္။ အစုိးရ ၀န္ ထမ္းမ်ားမွာ လစာေငြႏွစ္ဆရေန သည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း မရွိဆင္းရဲ သား ထံ မွ ဓါးျပ သဖြယ္ တုိက္ယူ လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus