ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ်က္


မိတၳီလာ အေရး ကိစၥ အပါအဝင္ လတ္တေလာ ဆူပူမႈမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ ၿပည္ သူ လူထု ထံသို႕ ရွင္းလင္း ေၿပာၾကားၿခင္း

ေနၿပည္ေတာ္ မတ္ ၂၈

မိတၳီလာ အေရးကိစၥ အပါအဝင္ လတ္တေလာ ဆူပူမႈမ်ား ကူးစက္ ၿပန္႕ပြားရန္ ႀကိဳးပမ္း လာတဲ့ အေၿခ အေန မ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႕ ၿပည္သူ လူထု တရပ္လံုးကို လိုအပ္တဲ့ ကိစၥရပ္ မ်ားအား ရွင္း လင္း ေၿပာၾကား သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ ပုဂၢလိက အၿငင္း ပြားမႈ၊ သာမန္ မႈခင္း တခုကို အေၾကာင္း ၿပဳၿပီး မိတၳီလာမွာ ၿဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ား တည္ၿငိမ္စ ၿပဳလာသည့္ အေၿခ အေနမွာ ၿပည္သူ လူထုႀကီးရဲ႕ ရိုးသားမႈကို အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ၿမန္မာ နုိင္ငံေဒသ အနွံ႕ အၿပားတြင္ ဆူပူမႈမ်ား ကူးစက္ ပ်ံ႕နွံ႕ရန္ လံႈ႕ေဆာ္ လုပ္ေဆာင္ လာမႈ မ်ားကို စိတ္ မခ်မ္းေၿမ႕ ဖြယ္ ေတြ႕ၿမင္ ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႕ အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ ခ်က္မ်ားကို ရွင္း လင္း ေၿပာၾကား သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႕ အင္အား သံုးၿပီး ၿပႆနာေတြ ကိုေၿဖရွင္းတာကို မနွစ္ၿမိဳ႕ပါ။ ဒါေပမဲ့ ၿပည္သူ လူထုရဲ႕ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ လံုၿခံဳမႈကို ထိပါး တဲ့လုပ္ရပ္ မွန္သမွွ် ကိုေတာ့ လံုးဝ လက္သင့္ခံမွာ မဟုတ္ဘဲ လိုအပ္လွ်င္ ၿမိဳ႕ၿပ အင္အား သံုးၿပီး ထိထိ ေရာက္ေရာက္ တားဆီး နွိမ္နင္း သြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန ရာမွာ တရား ဥပေဒ စိုးမုိးေရးတြင္ အဓိက တာဝန္ ရွိေနတဲ့ ၿမန္မာ နုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ ဥပေဒ နဲ႕အညီ ရဲဝံံ့ ၿပတ္သား စြာ ေဆာင္ရြက္ ၾကဖို႕ ေၿပာၾကား လုိပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ေရေသာက္ ၿမစ္လို႕ဆိုရမယ့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္ ခြင့္ဆိုတာ သူတပါးကို ထိခိုက္မႈ မရွိပဲ လြပ္လပ္ ၿခင္းရဲ႕ အရသာကို အားလံုး ခံစား နုိင္ဖို႕ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ မွာလည္း မိမိ ယံုၾကည္ ရာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ပိုင္ခြင့္အား နုိင္ငံသား အခြင့္ အေရး အေနနဲ႕ အာမခံခ်က္ အၿပည့္ အဝ ေပးထား ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မြန္ၿမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ မႈကို ခုတံုးလုုပ္ၿပီး အလြဲ သံုးတဲ့ အယူသီး အစြန္းေရာက္ လုပ္ရပ္ေတြ၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာ တရားေတြ အၾကား အမုန္း တရား တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ မႈေတြ၊ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားနဲ႕ယွဥ္တဲ့ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အၿမတ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ လာမႈ ေတြကို ပေပ်ာက္ သြားေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အစိုးရ အေနနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒ မ်ားနဲ႕အညီ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ၿဖစ္တယ္ ဆုိတာ သတိေပး ေၿပာၾကား လိုပါတယ္။

ဒီလို ပဋိပကၡေတြ၊ အခက္အခဲ အက်ပ္ အတည္း ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေၿပာင္းေရး ကာလမွာ မၿဖစ္မေန ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚ မႈေတြ၊ ၿပႆနာ ေတြထဲက တစ္ခုလုိ႕ ရႈၿမင္ ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အားလံုး အတူ ပူးေပါင္း ေက်ာ္လႊား ေၿဖရွင္း သြားရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေၿဖရွင္းတဲ့ အခါ မွာလည္း နုိင္ငံ တည္ေဆာက္ ေရးမွာ နွစ္ေပါင္း ေၿခာက္ဆယ္ လံုးလံုး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ နုိင္ငံကို ေနာက္က် က်န္ေစ ခဲ့တဲ့ မတူတဲ့ အင္အားစု ေတြအၾကား ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ဖယ္ထုတ္ဖို႕ ႀကိဳးစား ခဲ့တဲ့ အနုိင္- အရံႈး သတ္ မွတ္တဲ့ အေလ့ အက်င့္ကို အတိတ္မွာ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး မတူညီတဲ့ အားေတြကို စုစည္းၿပီး အခ်င္းခ်င္း ညွိနႈိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ၿခင္းနဲ႕ အားလံုး အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေၿဖကို ရွာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အေလ့ အက်င့္ကို က်င့္သံုးၿခင္း ကသာ ေပၚေပါက္ လာတဲ့ အက်ပ္ အတည္းေတြ ကို ေၿဖရွင္း နုိင္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေၿပာင္းၿခင္း ၿဖစ္စဥ္ကို ပံ့ပိုးေပး နုိင္လိမ့္ မယ္လို႕ ယံုၾကည္ထား ပါတယ္။

ယခု မိတၳီလာမွာ ၿဖစ္ပ်က္ ခဲ့တဲ့ ၿဖစ္စဥ္ကို ေၿဖရွင္းတဲ့ ေနရာမွာ ယခင္ကနဲ႕ မတူဘဲ အသိုက္ အ ဝန္းေတြၾကားမွာ နားလည္ မႈေတြနဲ႕ ယံုၾကည္ မႈေတြ ၿပန္လည္ တည္ေဆာက္ နုိ္င္ဖို႕ အတြက္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈ၊ ဘာသာ ေပါင္းစံုက ေခါင္းေဆာင္ ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ မႈ၊ နုိင္ငံ တကာ အဖြဲ႕ အစည္း ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ကူညိီမႈ၊ မီဒီယာ မ်ားရဲ႕ ပိုမုိ တာဝန္ သိသိ၊ တာဝန္ ရွိရွိ သတင္း ေဖာ္ၿပမႈ၊ ၿပည္သူ ေတြရဲ႕ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္လံုၿခံဳမႈနဲ႕ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား အတြက္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား အပါ အဝင္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားနဲ႕ တပ္မေတာ္ တို႕ရဲ႕ မွန္ကန္ တဲ့ အခန္း က႑က ပါဝင္မႈ ေတြကို ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေဒသ ေတြမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ေန ထိုင္ ေနၾကတဲ့ ၿပည္သူ လူထုေတြ အထိတ္ တလန္႕ ၿဖစ္ေအာင္၊ အၾကမ္း ဖက္မႈ ေတြ ၿဖစ္ေအာင္၊ ေကာ လာဟလ ေတြနဲ႕ ေသြးထိုး လံႈ႕ေဆာ္ ေနတာေတြ ရွိေပမယ့္ ဒါေတြက တဆင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈေတြ အ ၿဖစ္ ေရာက္ ရွိ မသြား ရေအာင္ ေဒသ ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ပိုင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူ႕ အဖြဲ႕ အ စည္းေတြ၊ ရပ္မိ ရပ္ဖေတြနဲ႕ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီေတြ၊ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း ကာကြယ္ တားဆီးေရး အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကာကြယ္ ေပးေန ၾကတာ ေတြကိုလည္း အၿပဳ သေဘာ ေဆာင္ေသာ ၿဖစ္ရပ္မ်ား အၿဖစ္ ေတြ႕ၿမင္ ေနရပါတယ္။

ဒါ့အၿပင္ ေသြးထုိး မႈေတြ လံႈ႕ေဆာ္မႈ ေတြေၾကာင့္ အၿခား ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားကို ပဋိပကၡမ်ား ကူးစက္မယ့္ အႏၱရာယ္ ကိုလည္း အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ ရပ္မိ ရပ္ဖေတြနဲ႕ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ အဖြဲ႕ အ စည္းေတြ၊ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ အစည္းေတြ အားလံုး ဝိုင္းဝန္း ကာကြယ္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာကို လည္း ေတြ႕ ရတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေၿမာက္မိ ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ တုိင္းရင္း သားေတြ၊ လူမ်ိဳး စု ေတြနဲ႕ မတူညီတဲ့ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈေတြ အၾကား အခ်င္းခ်င္း အၿပန္ အလွန္ ေလးစားမႈ၊ နားလည္ မႈရွိတဲ့၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမွာ ေနထိုင္တဲ့ နုိင္ငံ တစ္နုိင္ငံ အၿဖစ္ ကမၻာ ေပၚမွာ ဂုဏ္ သိကၡာ ရွိရွိ ရပ္ တည္ နုိင္ဖို႕အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾကတယ္ ဆုိတာ ကိုလည္း သက္ေသ ထူရာ ေရာက္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ အစိုးရ အေနနဲ႕ အင္အားသံုး ေၿဖရွင္း ကိုင္တြယ္မႈေတြကို တတ္နုိ္င္ သမွ် ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ မိမိတို႕ နုိင္ငံသား မ်ားရဲ႕ အရွိန္ယူစ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား စမ္းသပ္ က်င့္သံုး မႈကို အဟန္႕ အတား ၿဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ မတုိင္မီ ပ်က္စီး သြားနိုင္မယ့္ အႏၱရာယ္ကို ေရွာင္ရွား လိုတဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကာလတုိ အတြင္း ေၿမစမ္း ခရမ္း ပ်ိဳးေနတဲ့ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေရး မ်ားနဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္ေရး မ်ားကို မဆံုးရႈံး ေစလိုတဲ့ အတြက္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၿပည္သူ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နုိ္င္ငံသား တဦးခ်င္းစီရဲ႕ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ထိပါးလာ ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို အေၿခခံ ဥပေဒက အပ္နွင္းထားတဲ့ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေတြ၊ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ အစည္း ေတြရဲ႕ အင္အားကို အသံုးၿပဳၿပီး အကာ အကြယ္ ေပးသြားဖုိ႔ ဆံုးၿဖတ္ ထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လံုး ကလည္း ေမတၱာကို အရင္းခံ၊ ကိုယ္ခ်င္း စာတရားကို လက္ကိုင္ ထားၿပီး အၿမင္ က်ယ္က်ယ္၊ သတိ ႀကီးႀကီးနဲ႔ ဝိုင္းဝန္း ကူညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ၾကဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေလးနက္ တုိက္တြန္း ေမတၱာ ရပ္ခံ ပါတယ္။

ၿမန္မာ ႏုိင္ငံလုိ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံုနဲ႔ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု၊ ဘာသာ ေပါင္းစံုနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံု စုစည္း တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသား အားလံုး ပါဝင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ကသာလွ်င္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈကို အာမခံ ႏုိင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ၿဖစ္လာမယ္ ဆုိတာကို အားလံုးက အေလး အနက္ ခံယူထား ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မတူကြဲၿပား မႈေတြ ရွိေနေပ မယ့္လည္း အဆင္ ေၿပေၿပ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္း က်က်၊ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ႀကိဳးပမ္း ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြရဲ႕ မတူကြဲ ၿပားမႈေတြကို ဂုဏ္ယူ ၾကရမွာ ၿဖစ္သလုိ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္းမွာပဲ ကြဲၿပားတဲ့ အင္အား ေတြကို စုစည္းၿပီး ေပါင္းစည္း အားအၿဖစ္ အသံုးၿပဳ ႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ေတြ႕ ႀကံဳေတြ႕ ေနရတဲ့ အခက္ အခဲေတြ၊ အနာဂတ္မွာ ႀကံဳေတြ႕ ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈ ေတြကို ေက်ာ္လႊား သြားႏုိင္ မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ရာႏႈန္း ၿပည့္ ယံုၾကည္ ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ၿပည္သူ လူထု အားလံုးကို ေၿပာၾကား လိုတာ ကေတာ့ အခု ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမန္မာ့ လူအဖြဲ႕ အစည္းကို ပြင့္လင္း လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ၿဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေနတာ ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ အစုိးရ ကလည္း ၿဖစ္စဥ္ ၿဖစ္ရပ္ အမွန္ေတြ ကိုအခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေၿပးညီ ပြင့္လင္း ၿမင္သာမႈ ရွိရွိ သတင္းေပး ၿပန္ၾကား သြားမွာ ၿဖစ္သလုိ ၿပည္သူ လူထု တစ္ရပ္လံုး အေနနဲ႔လည္း ေကာလာဟလ ေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို သတိႀကီးႀကီး၊ ဥာဏ္အေၿမာ္ အၿမင္ ရွိရွိနဲ႔ ရင္ဆုိင္ တုံ႔ၿပန္သြား ၾကရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး ဒီစိန္ေခၚမႈ ေတြကို သမုိင္း အစဥ္ အလာအရ သဟဇာတ ရွိရွိ ေနထုိင္ ခဲ့တဲ့ လူအဖြဲ႕ အစည္း တစ္ရပ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အညီ အတူ လက္တဲြ ေက်ာ္လႊားသြား ၾကပါစုိ႔လုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူ ေဖာ္ျပ ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus