ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ ကမန္လူမ်ိဳး မ်ားအား တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ ေနမႈအား ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ၁၁/၂၀၁၃ 
(၂၀၁၃ ခု ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္)

ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ ကမန္ လူမ်ိဳးမ်ားအား တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ ေနမႈအား ခ်က္ခ်င္း ရပ္ တန္႔ ရန္ ေတာင္း ဆိုျခင္း

၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ေလွနစ္ ေသဆံုး ရသူ မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ စခန္းအား ၀င္ေရာက္ စီးနင္း တိုက္ခိုက္ ခံခဲ့ရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္ မိသားစု မ်ားႏွင့္ ထပ္တူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights Movement (တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔) မွ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲ မိပါသည္။

ဤကိစၥမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ ျခင္းသည္ ၂၀၁၃ ခု စက္တင္ဘာလ UN လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ဤကိစၥ မ်ား ဆက္မျဖစ္ေစ ရပါဟု ကတိ ေပးထားေသာ ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္ လံုး၀ တာ၀န္ရွိ ေနသည္။ အလားတူပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဇာတိ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ တို႔အား ဥပေဒမဲ့-၊ သတ္ျဖတ္၊ ေျခာက္လွန္႔ေမာင္း ထုတ္ေနျခင္းအား ေဖၚထုတ္ အေရးယူျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ တာ၀န္ကို ယူထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တြင္လည္း တာ၀န္ မကင္းဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ သတ္မွတ္သည္။

ဆင္တပ္ေမာ္ (ေပါက္ေတာ) ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ခိုလႈံေနေသာ ဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသ ခံ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္၍ အမ်ားစုမွာ အစိုးရမွ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ကမန္ လူမ်ိဳးစု မ်ား ျဖစ္ သျဖင့္ ၎တို႔အား တိုင္းျပည္တြင္ မေနထိုင္ ရဲေစရန္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ ေမာင္း ထုတ္ ၿခင္း၊ ေျခာက္လွန္႔ ေမာင္းထုတ္ျခင္း တို႔သည္ အစၥလာမ္ သာသနာကုိ ကိုးကြယ္ သည့္ လူမ်ိဳး မ်ားအား သီး သန္႔ ေမာင္းထုတ္ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာ တရား တစ္ခုအား အေပ်ာက္ ရိုက္ရန္ ႀကံ စည္ ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တြင္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈ မရွိသည့္ အတြက္ အသက္လု ထြက္ေျပး ရသည့္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ထဲမွ ကမ္း မျမင္ လမ္းမျမင္ ဒုကၡသည္ မ်ား၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပ်က္ သမွ် အားလံုးကို ျမန္မာ အစိုးရမွ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္း ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႔- လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္မႈ၊ ဘာသာ တရား တစ္ခုအား အေပ်ာက္ ရွင္းရန္ ႀကံစည္မႈ တို႔အား ခၽြင္းခ်က္ မရွိ ရပ္တန္းက ရပ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ ေတာင္းဆို လိုက္ၿပီး။ ထိုသို႔ ေမာင္းထုတ္ ရာတြင္ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာ လူအုပ္စု၊ ေနာက္ခံ အဖြဲ႔ အစည္း တို႔အား ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ဖမ္းဆီးေပး ရန္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအား ေတာင္းဆို လိုက္သည္။ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ အႏိုင္ က်င့္ ေနသည့္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ တို႔ အား ဥပေဒ အရ အေရးမယူ ေပးႏိုင္လွ်င္ မိမိ ရယူ ထားသည့္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ ရာထူးမွ ႏွတ္ထြက္ ေပးရန္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အား ေတာင္းဆို လိုက္သည္။


မိုးေက်ာ္
အေထြေထြ ညႊန္ၾကားေရးမႈး
တန္းတူညီမွ် အခြင့္ အေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus