ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လူမ်ဳိးခြဲျခား၍ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ
RB News
13.10.2014

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေရႊသည္ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကုိ ေပးအပ္သည့္ ရုံးစရိတ္ႏွင့္ လစာမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း လူမ်ဳိးခြဲျခား၍ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ အုပ္စု (၇၈) အုပ္စုႏွင့္ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၇) ရပ္ကြက္၊ စုစုေပါင္း (၈၅) အုပ္စု ရွိသည္။ ၎ (၈၅) အုပ္စုတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားသာ ေနထုိင္သည့္ အုပ္စု (၂၀) ရွိၿပီး၊ ရခုိင္ႏွင့္ ဒုိင္းနက္ လူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္သည့္ အုပ္စု (၂၀) ႏွင့္ က်န္သည့္ (၄၅) အုပ္စုတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္မ်ား ေရာေႏွာ ေနထုိင္လ်က္ ရွိသည္။ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေရႊက ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ၉၈% ရွိသည့္ ေက်းရြာ အုပ္စုတြင္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မေရြးခ်ယ္ဘဲ၊ ၂% ခန္႔သာ ရွိသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ထဲမွ ေရြးခ်ယ္၍ ခန္႔ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္မ်ား ေရာေႏွာ ေနထုိင္သည့္ အုပ္စု (၄၅) အုပ္စုတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား ၉၀% ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အတြက္ ပုိမုိ အဆင္ေျပႏုိင္မည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားျခင္း မရွိဟု ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး သီးသန္႔ ေနထုိင္သည့္ အုပ္စုမ်ားရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကုိ လစာ၊ ရုံးစရိတ္ လုံး၀ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားကုိ ရုံးစရိတ္ ၂၀၀၀၀/- ႏွင့္ လစာ ၅၀၀၀၀/- လစဥ္ ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား၏ ရုံးစရိတ္ႏွင့္ လစာမ်ားကုိ လစဥ္ ထုတ္ေပးရန္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေရႊတြင္ တာ၀န္ ရွိေသာ္လည္း မထုတ္ေပးဘဲ အာဏာကုိ အလႊဲသုံးစား ျပဳလုပ္၍ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္သာ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိၾကသည္။

ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေရႊသည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေန႔ရက္မွစ၍ ယခု အခ်ိန္ထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦး ထိန္းသိမ္းရမည့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ သမာဓိႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ၊ အျမဲတေစ လူမ်ဳိးခြဲျခား၍ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စနစ္ျဖင့္သာ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ သိရွိရပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus