ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘယ္လုိဆယ္ၾကမလဲ ..ဘယ္လုိဆယ္ၾကမလဲ ..

ေရးသားသူ -- ရုိဟင္စုိးမုိး၀င္း (MYARF)
RB ကဗ်ာ
15.10.2014

ျပင္က်ယ္က်ယ္ ပင္လယ္ စခန္းဝယ္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ႔ ေမ်ာပါေနတဲ႔ 
႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ ႕႕႕။ 
အမိရင္ခြင္မွသည္ ဘဝ ရင္ခြင္ဆီသုိ႔ 
တစ္ကုိယ္ေတာ္ ခရီးႏွင္ေနတဲ႔ 
႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ ႕႕႕။ 
ပန္းခင္းလမ္းမွသည္ ဆူးခင္းလမ္းဆီသုိ႔ 
ကူေဖာ္မဲ႔ ေ႐ွ႕ခ်ီတက္ေနတဲ႔ 
႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ ႕႕႕။ 
ေမ်ာေနသူကုုိ ဆယ္မယ့္သူ 
ခရီးၾကမ္းကုိ ႀကဳိမယ့္လူ 
ဆူးခင္းလမ္းကုိ ကူမယ့္မူ 
မေတြ႔ရတာ ကံေခသူ ႕႕႕။ 
ဘယ္သူလာၿပီး ဆယ္မွာတုံး 
ဘယ္သူလာၿပီး ႀကဳိမွာတုံး ဘယ္သူလာၿပီး ကူမွာတုန္း ႕႕႕။ 
ဒုိ႔ဟာဒုိ႔ ၿဖဳိရမွာမုိ႔ 
႐ုိဟင္ဂ်ာေတြ ညီညႊတ္ၾကပါစုိ႔။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus