ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမတ္ႏုိးဖြယ္ရာ ရုိဟင္ဂ်ာဓေလ့ရုိဟင္စုိးမုိး၀င္း (MYARF)
RB News
26.11.2014

ကမာၻေပၚရွိ လူသား အားလုံးသည္ မိမိတုိ႔ ေနထုိင္ရာ ပထ၀ီ အေနအထားကုိ လုိက္၍ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထုံးထမ္း စဥ္လာမ်ား ကြဲျပား ျခားနားေနသည္။ ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္မႈကလည္း ကြဲျပားသည္။ ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈ ကလည္း ထုိနည္းတူ ကြဲျပားသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ကုိယ့္လူမ်ဳိး ကုိယ့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ကုိယ္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ ရွိေအာင္ ေနထုိင္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူ တင္ျပခ်င္သည္မွာ ရခုိင္ျပည္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ျမတ္ႏုိးဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဓေလ့မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ားသည္ ေရွးပေ၀သဏီကပင္ ရခုိင္ေဒသခ၌ အေျခခ် ေနထုိင္လာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္ကုိ အားလုံးလုိလုိ သိၾကသည္။ အစၥလာမ္ ဘာသာကုိ ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ၾကၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေသာ လူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ရုိးရာဓေလ့ကုိ တေသြမတိမ္း လက္ဆင့္ကမ္း လာခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးဆုိလည္း လြန္အံ့မည္ မထင္။

ထုိရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ား အနက္ အလြန္တရာမွ အားက် ေလးစားဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဓေလ့ တစ္ခုကုိ ျမည္းၾကည့္ ေစလုိပါသည္။ ထုိဓေလ့ကား အျခားမဟုတ္ .. ယေန႔ ကမာၻတြင္ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက ႀကဳိးစား ေနၾကသည့္ “မိဘကုိ လုပ္ေကၽြး ျပဳစုပါ” ဟူေသာ ဓေလ့ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာႀကီး ေလးရပ္တြင္လည္း မိဘကုိ အထြတ္အထိပ္ ေနရာတြင္ ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။ ဂုဏ္ရွိန္ ႀကီးျမတ္သူမ်ားဟု မွတ္ယူသည္။ ဤသုိ႔ တန္ခုိး ဂုဏ္ရွိန္ ႀကီးျမတ္သူမ်ားကုိ လုပ္ေကၽြး ျပဳစုျခင္းသည္ မဂၤလာ တစ္ပါးမည္ ပါသည္။

ဤဓေလ့ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားက ေမြးရာပါ တာ၀န္ တစ္ရပ္ ကဲ့သုိ႔ သေဘာထား ၾကၿပီး၊ ခ်မ္းသာသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္ေစ မိဘကုိ အလုပ္အေကၽြး ျပဳၾကသည္။ မိဘအတြက္ ဘ၀ကုိ ျမွပ္ႏွံၾကသည္။ မိဘ ေကာင္းစားေရး အတြက္ မိမိ၏ ဘ၀ကုိ ထည့္မတြက္ဘဲ စေတးၾကသည္။ မိဘ စိတ္ခ်မ္းသာေရး အတြက္ ခက္ခဲသည့္ အလုပ္ပင္ ျဖစ္ေစ အရဲစြန္႔ လုပ္၀ံ့ၾကသည္။ မိဘကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ ေမြးဖြား လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟုပင္ ခံယူၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ကမာၻ႔ လူသားတုိင္း လက္ခံေသာ ဤဓေလ့ တစ္ခုသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားကုိ ျပသေနသည္မွာ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း … ။ ။

ဆက္လက္ ေရးသားပါမည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus