ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ေလးေသာင္းေက်ာ္ ရွိဟုဆုိRB News
30.12.2014

မေလးရွား ႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး၏ တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ၄၀၀၇၀ ဦး ရွိသည္ဟု မေလးရွား ႏုိင္ငံမွ သတင္း တစ္ရပ္က ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားသည္။ မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ အျခားေသာ ျမန္မာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အတူ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ ထားသည့္ ဒုကၡသည္ ၁၅၀၄၆၀ ရွိသည့္ အနက္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မွာ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ နီးပါး ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ား၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္ႏွင့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း မေလးရွား ႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ ထားၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ ျပဌာန္းသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ ထားသည့္ အျပင္၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားအားလုံး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည့္ အတြက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ထုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ခုိလႈံေနၾကရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာလ်က္ ရွိရာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အတြင္းတြင္ တစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ ထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ေလးေသာင္း ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ တစ္သိန္း နီးပါးခန္႔ ရွိမည္ဟု မေလးရွား ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ မေလးရွား ႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ရုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ရန္ အခက္အခဲ ေပါင္းစုံ ရွိေနသည္ ဟုလည္း ဆုိသည္။

ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ခက္ခဲလ်က္ ရွိသည့္အတြက္ အမ်ားစုမွာ ဒုကၡမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး၊ လူကုန္ကူးသည့္ လူေမွာင္ခုိဂုိဏ္းမ်ား၏ ေငြညွစ္ျခင္း၊ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ဒဏ္မ်ားကုိ ခံစားရေၾကာင္း ၎က ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus