ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ေပးရန္ ကုလသမဂၢမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ခ်မွတ္RB News
30.12.2014

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုကုိ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ေပးရန္ ကုလသမဂၢက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ တနလၤာေန႔က ခ်မွတ္လုိက္သည္။

၁.၃ သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ခံထား ရသည့္ အတြက္ ႏုိင္ငံမဲ့မ်ား ျဖစ္ေနၾကရၿပီး ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္ ခုိး၀င္လာသည့္ ဘဂၤလီ မ်ားဟု တရား၀င္ သတ္မွတ္ ခ်င္ေနေၾကာင္း ေအပီ သတင္းဌာနက ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလသမဂၢမွ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ အေထြေထြ ညီလာခံမွ ျမန္မာအစုိးရ၏ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ျပဳမႈ ဆက္ဆံေနသည္ မ်ားကုိ အလြန္အမင္း စုိးရိမ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏုိင္ငံမွ ညီညြတ္စြာျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာ အစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆုိခြင့္ျပဳရန္လည္း ထည့္သြင္း ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အခန္းက႑ တုိ႔တြင္လည္း တူညီေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးရန္၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း မ်ား၏ မူလ အရင္းအျမစ္ မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏ မူရင္း ေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ျပန္ခြင့္ေပးရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္စြာ စုံစမ္းခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေပးရန္ တုိ႔ကုိလည္း ကုလသမဂၢ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေနသည္ မ်ားကုိ ႀကဳိဆုိ လုိက္ေသာ္လည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား၊ အုိးအိမ္မဲ့ ေနရျခင္းမ်ား၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ ခံရျခင္းမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္း ထားသည္။

ဥေရာပ သမဂၢက မူၾကမ္း ေရးဆြဲ ထားသည့္ အဆုိပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အမုန္းတရာ ျပန္႔ပြားျခင္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အုိးအိမ္မ်ား ဖယ္ရွားခံေနရျခင္းမ်ား၊ မြတ္စလင္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာ၀င္မ်ား တုိက္ခုိက္ ခံေနရျခင္းမ်ားႏွင့္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံ ေနရျခင္းမ်ားကုိ ျမန္မာ အစုိးရမွ အဆုံးသတ္ရန္ အတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္း ထားသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus