ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

က်ားေခါင္းေတာင္မွ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ဓါတ္ပုံရုိက္ ပ်က္ကြက္သူမ်ား၊ အိမ္ျပဳျပင္သူမ်ား ေငြညွစ္ခံရ
Rohingya Eye
RB News
20.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ တြင္ ဓါတ္ပုံရုိက္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ အိမ္ျပဳျပင္သူမ်ား ေငြညွစ္ခံရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာ အုပ္စု၌ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးရာတြင္ မိသားစု မစုံလင္၍ ဓါတ္ပုံရုိက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ မိသားစု (၁၇) စုကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ဒါးႀကီးစား ေက်းရြာသုိ႔ လာေရာက္၍ စစ္ေဆးခံရန္ ဆင့္ေခၚခဲ့သည္။ ဒါးႀကီးစား ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္သည့္အခါ မ.က.ဖ ဦးစီးအရာရွိႏွင့္ က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေရာ္ရွိတ္အုလႅာ တုိ႔က ၎တုိ႔၏ ေက်းရြာတြင္ စစ္ေဆးခံရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အတြက္ဟုဆုိကာ အဆမတန္ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေငြညွစ္ခံရသည့္ မိသားစု အခ်ဳိ႕မွာ --

(၁) ဦးအာဘူအာလမ္ (ဘ၀ ဦးေအာ္ဆီရာမန္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း
(၂) ဦးႏူရူ (ဘ) ဦးလုခ္မာန္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း တစ္ေသာင္း
(၃) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးဟာဘီဘူရာမန္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၄) ေဒၚေရာ္ဇီယာ (ဘ) ဦးအာဘူေရွာ္မာ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း
(၅) ဦးေဘာ္ဒလူး (ဘ) ဦးအဒူဆလာမ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း
(၆) ဦးေရာ္ရွိတ္ဒူလႅာ (ဘ) ဦးေဖါရိတ္အူလႅာ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၇) ဦးမာမတ္ေဇာ္လာလ္ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ဟိမ္း (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ေလးေသာင္း ငါးေထာင္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔ကပင္ က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာရွိ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ ငါးခူရ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ စ.ရ.ဖ၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ စာေရး တစ္ဦး၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တုိ႔ပူးေပါင္း၍ အိမ္ျပဳျပင္ မြမ္းမံသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ၍ ေဒသခံ (၇) ဦးထံမွ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --
(၁) မာမတ္အာယာစ္ (ဘ) ဦးအာယုဖ္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၂) ေအဆာန္အုလႅာ (ဘ) ဦးေကာ္ရီမူလႅာ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း
(၃) ေရာ္မာန္အုလႅာ (ဘ) ဦးေဟမာယာဒ္အုလႅာ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၄) ေမာ္လ၀ီမူစ္တာဖာ (ဘ) ဦးေဖာ္ယာစ္အူဒင္ (အသက္ ၃၇ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ရွစ္ေသာင္း
(၅) အဘူအာေမာတ္ (ဘ) ဦးအဒူရႈကူရ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း
(၆) အီမာႏူ (ဘ) ဦးဟူစိန္းအာဘူ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း
(၇) ႏူရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအာဘူအာလာမ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ငါးေသာင္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus