ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဥေဒါင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဒသခံ (၁၇) ဦးထံမွ ေငြညွစ္
Rohingya Eye
RB News
21.2.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဥေဒါင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမေအာင္သည္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ (၁၇) ဦးထံမွ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခါင္းစဥ္ တပ္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဥေဒါင္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမေအာင္သည္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ ရြာသား (၁၇) ဦးကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔မွ စ၍ အိမ္ျပဳျပင္ေနသည္၊ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနသည္၊ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ သားသမီးမ်ား ပုိ႔ေနသည္ဟု အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

အိမ္ျပဳျပင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးဒိလ္မုိဟာမတ္ (ဘ) ဦးအာမတ္ေရွာ္ရိဖ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၈ ေသာင္း
(၂) ေဒၚေမာ္ရီယမ္ခါတူ (ဘ) ဦးအီမာန္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၉ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၃ ေသာင္း
(၃) ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္ (အသက္ ၄၉ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း ၅ ေသာင္း
(၄) ဦးအန္ဇူလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအစၥမုိင္လ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၇ ေသာင္း
(၅) ေမာ္လ၀ီ အဲမ္ဒါတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္ (အသက္ ၃၆ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၆ ေသာင္း
(၆) ဦးဟာမိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္အာမတ္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း
(၇) ဦးအဒူရႈကူရ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဒူး (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ သားသမီးမ်ား ပုိ႔ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး ေငြညွစ္ခံရသူ မ်ားမွာ --

(၁) ဦးအာဖ္တာရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း
(၂) ဦးေရွာ္မ္ရႈ (ဘ) ဦးအီမာန္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း
(၃) ဦးကာမာလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးဘုိက္တာ (အသက္ ၄၃ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၄) ဦးေရွာ္ဖီ (ဘ) ဦးအလီဟူေဆာင္း (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း
(၅) ဦးဖါရူခ္ (ဘ) ဦးအလီဟူေဆာင္း (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း
(၆) ဦးေလထား(ဟ္) (ဘ) ဦးေတာ္ဖ္ဂူလ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၇ သိန္း
(၇) ဦးဒိလ္မုိဟာမတ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ယာဒ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း
(၈) ဦးအဒူကူဒူစ္ (ဘ) ဦးမူဘာရက္ခ္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း
(၉) ဦးေရာ္ဟိမ္မူလႅာ (ဘ) ဦးအူလာမ်ာ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း
(၁၀) ဦးဖါရူခ္ (ဘ) ဦးလာလ္မာမတ္ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) -- ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမေအာင္က ၎ေတာင္းခံသည့္ ေငြကုိ မေပးသူမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးတြင္ ထိပ္တုံးခတ္ထားၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိး ႏွစ္ဦးကုိ ရုိက္ႏွက္ခုိင္းေၾကာင္း၊ ေငြေပးမွသာ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus