ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

စ.ရ.ဖ ႏွင့္ သစ္ေတာ ဌာနမွ ေငြညွစ္၊ စစ္သားမ်ားက ငါး၀ယ္မည့္သူ မ်ားကုိ ရုိက္ႏွက္၍ ေငြလုယက္
MYARF
RB News
2.5.2015

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အေျခစုိက္ စ.ရ.ဖ တပ္ဆြယ္မွဴး ေဇာ္ေဇာ္ႏုိင္သည္ ၎၏ သတင္းေပးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဘုရားျပင္ ေအာင္ပ ေက်းရြာအုပ္စု၊ အကြက္ (၆) မွ ရွဴ၀ုိက္ဖ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္း၊ အကြက္ (၈) မွ ရွားကဲရ္ (ဘ) ဦးမူဇဲရ္မ်ာ ႏွင့္ အကြက္ (၁) မွ မူဟိဖ္ဘူလႅာ (ဘ) ဦးေဆာ္ယာဒ္ကာဆိမ္း တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေညာင္ေခ်ာင္း အနီးတ၀ုိက္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ အိမ္ျပဳျပင္ခဲ့သည္၊ ဘဂၤလားဖုန္း ရွိသည္၊ တဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ခဲ့သည္၊ ေတာင္မွ သစ္ခုတ္ခဲ့သည္ဟု အမ်ဳိးမ်ဳိး အေၾကာင္းျပ စြပ္စြဲ၍ အာဏာ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္၍ မတရားသျဖင့္ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္၊ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ေညာင္းေခ်ာင္း အေျခစုိက္ ဒု-ဦးစီးမွဴးသည္ ဘုရားျပင္ ေအာင္ပ ေက်းရြာမွ ဦးအာယုဖ္ခါန္ (ဘ) ဦးေရွာ္ရိဟူစိန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေညာင္ေခ်ာင္း အနီးတ၀ုိက္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ အိမ္ျပဳျပင္ခဲ့သူ မ်ားကုိ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ အိမ္တြင္ သစ္သားမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ဟု ဆုိကာ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ကြမ္းၿခံႏွင့္ ေတာင္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကုိင္သူမ်ား ထံမွလည္း ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ထိ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ဘုရားျပင္ ေအာင္ပ ေက်းရြာမွလည္း ေတာင္မွ ထင္းခုတ္သည့္ အတြက္ဟု ဆုိကာ တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ စီ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ဘုရားျပင္ ေအာင္ပ ေက်းရြာမွ ဦး၀ါရဲစ္ (ဘ) ဦးေအာ္လီအာမတ္ (အသက္ ၃၆ ႏွစ္)၊ ဦးေဟာလိလ္ (ဘ) ဦးကာဒီေခ် (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးမာမတ္ေဆာ္လာမ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) တုိ႔သည္ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ဖရုံေခ်ာင္း ေတာင္ၾကားလမ္းမွ တဆင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ျမင္းလြတ္ ေက်းရြာသုိ႔ ငါး၀ယ္ရန္ သြားေနစဥ္ ေတာင္ေတာင္ထဲတြင္ စစ္သားမ်ားက ေတြ႔ရွိၿပီး ၎တုိ႔ ငါး၀ယ္ယူရန္ ယူသြားသည့္ ေငြမ်ား ေငြတ၀က္ကုိ လုယက္၍ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမင္းလြတ္သုိ႔ ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္ အလုိတြင္ စစ္သား အုပ္စု ေနာက္တစ္စုျဖင့္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရာ ၎တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းမဲ့ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္၍ ေငြမ်ားလည္း လုယက္ခဲ့သည္။ ငါး၀ယ္မည့္သူမ်ားက ၎တုိ႔တြင္ ပါလာသည့္ ေငြမ်ားအားလုံး လုယက္ခံလုိက္ ရသျဖင့္ ျမင္းလြတ္သုိ႔ မသြားဘဲ အိမ္ျပန္ခ်င္ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ စစ္သားမ်ား ျပန္ခြင့္မေပးဘဲ အတင္းအဓမၼ ျမင္းလြတ္သုိ႔ သြားခုိင္းခဲ့သည္။ 

စစ္သားမ်ား၏ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ဦး၀ါရဲစ္မွာ ဦးေခါင္းကြဲ သြားသည့္အျပင္ အျခား အဂၤါအစိတ္အပုိင္း မ်ားတြင္လည္း ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ငါး၀ယ္မည့္သူ (၃) ဦးလုံး လုယက္ခံရသည့္ ေငြပမာဏမွာ ဦး၀ါရဲစ္ ထံမွ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀၊ ဦးေဟာလိလ္ ထံမွ ေငြက်ပ္ ၁၂၀၀၀၊ ဦးမာမတ္ေဆာ္လာမ္ ထံမွ ေငြက်ပ္ ၁၂၀၀၀ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus